فهرست منابع سوالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۷

فهرست منابع سوالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۷

شمارش معکوس برای کنکور  ۹۷ آغاز شده است. حذف کنکور اگر چه حر ف و حدیث های بسیاری را در میان کاسبان کنکور و کارشناسان و فعالان این عرصه ایجاد کرده است، اما همچنان کنکور ۹۷ و کنکور ۹۸ برگزار خواهد شد. سازمان سنجش و آموزش کشور در ۳۰ مهر ماه سال ۹۶ با انتشار اطلاعیه ای، فهرست کامل منابع سوالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که در در تیر ماه ۹۷ برگزار می شود را اعلام کرد. در این اطلاعیه، منابع ۵ گروه آزمایشی: علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، زبان های خارجی و هنر اعلام شده است. اگر قصد شرکت در آزمون سراسری سال ۹۷ را دارید میتوانید از شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام و همچنین شیوه دریافت کارت اعتباری ثبت نام در آزمون اطلاعات لازم را کسب کنید. آزمون سراسری در تیر ماه ۹۷ برگزار می شود و بیش  از ۱ میلیون داوطلب از ۳۱  استان کشور در بزرگ ترین رویداد علمی ایران در سال جدید شرکت خواهند کرد.

در گزارش امروز سرویس دانشگاهی روزیاتو، فهرستی  از منابع عمومی و اختصاصی آزمون  سال۹۷ ارائه شده است. این منابع، تنها منابع طرح سوالات در آزمون  سراسری ۹۷ است. برای موفقیت، بر محتوای دروس ارائه شده در این منابع مسلط شده و از کتابچه های تست زنی برای افزایش مهارت انتقال مطلب خود در فرصت محدود آزمون استفاده کنید.

دروس عمومی

برای شرکت در کنکور ۹۷ در هر ۵ گروه آزمایشی بایستی دروس عمومی را امتحان دهید که به شرح زیر است:

درس زبان و ادبیات فارسی کنکور  ۹۷

 • کتاب ادبیات فارسی (۲)- کد کتاب: ۲۲۰ – پایه دوم- سال ۹۴
 • کتاب ادبیات فارسی (۳)- کد کتاب: ۲۴۹ – پایه سوم- سال ۹۵
 • کتاب زبان و ادبیات فارسی عمومی – کد کتاب: ۲۸۳ – پایه: پیش دانشگاهی – سال ۹۶
 • ادبیات فارسی ۳ (تخصصی علوم انسانی) کد کتاب: ۲۴۹- پایه : سوم – سال ۹۵
 • زبان فارسی ۳ (تخصصی انسانی) – کد : ۲۴۹ – پایه : سوم – سال ۹۵
 • زبان فارسی۳ ( غیر علوم انسانی) – کد :‌۲۴۹ – پایه سوم- سال ۹۵

درس عربی کنکور  ۹۷

 • کتاب عربی ۲ غیر از علوم انسانی – کد: ۱/۲۲۴ –پایه دوم – سال ۹۴
 • عربی ۲ علوم انسانی- کد:‌۲/۲۴۲ – پایه دوم سال ۹۴
 • عربی ۳ (غیر علوم انسانی) – کد:‌۱.۲۴۵ – پایه : سوم- سال ۹۵
 • عربی ۳ علوم انسانی – کد:‌۲/۲۵۴ – پایه : سوم – سال ۹۵

درس فرهنگ و معارف اسلامی  کنکو ر ۹۷

 • کتاب قرآن و تعملیات دینی ۲ – کد ۲۲ – پایه دوم و سال ۹۴
 • کتاب قران و تعملیات دینی ۳ – کد ۲۵۱ – پایه سوم سال ۹۵
 • کتاب معارف اسلامی – کد ۱/۲۸۵ – پایه پیش دانشگاهی سال ۹۶

درس زبان انگلیسی  کنکور ۹۷

 • کتاب انگلیسی ۳ – کد ۱/۲۵۲ – پایه سوم – سال ۹۵
 • کتاب انگلیسی ۱ و ۲ – کد ۱/۲۸۴ – پایه پیش دانشگاهی سال ۹۶

دروس تخصصی گروه ریاضی و فنی  کنکور  ۹۷

درس ریاضیات

 • کتاب هندسه ۱ – کد ۲/۲۳۲ – پایه دوم – سال ۹۴
 • کتاب آمار و مدلسازی – کد ۳/۲۳۴ – پایه دوم سال ۹۴
 • کتاب هندسه ۲ – کد ۴/۲۵۸ – پایه سوم – سال ۹۵
 • کتاب ریاضیات ۲ – کد ۲/۲۳۴ – پایه دوم سال ۹۴
 • کتاب حاسابان- کد ۱/۲۵۸ – پایه سوم سال ۹۵
 • کتاب جبر و احتمال – کد ۲/۲۵۸ پایه سوم سال ۹۵
 • کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی – کد ۱/۲۹۴ – پایه پیش دانشگاهی سال ۹۶
 • کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال – کد ۱/۲۹۵ – پایه پیش دانشگاهی – سال ۹۶
 • کتاب ریاضیات گسسته – کد ۱/۲۹۶ – پایه پیش دانشگاهی سال ۹۶

درس فیزیک

 • کتاب فیزیک ۱ و آزمایشگاه – کد ۲/۲۰۶ – پایه اول سال ۹۳
 • کتاب فیزیک ۲ و آزمایشگاه کد ۲/۲۶۲ پایه دوم سال ۹۴
 • کتاب فیزیک ۳ و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)- کد ۴/۲۵۶ – پایه سوم سال ۹۵
 • کتاب فیزیک (ویژه ریاضی)- کد ۲/۲۹۳ – پایه پیش دانشگاهی – سال ۹۶

درس شیمی

 • کتاب شیمی ۲ و آزمایشگاه – کد ۱/۲۲۷ – پایه دوم سال ۹۴
 • کتاب شیمی ۳ و آزمایشگاه – کد ۱/۲۵۷ – پایه سوم سال ۹۵
 • کتاب شیمی – کد ۱/۲۹۸ – پایه پیش دانشگاهی – سال ۹۶

دروس تخصصی گروه علوم تجربی کنکور  ۹۷

درس زمین شناسی

 • کتاب زمین شناسی- کد ۱/۲۶۲ – پایه سوم ۰- سال ۹۵
 • کتاب علوم زمین- کد ۱/۲۹۱ – پایه پیش دانشگاهی – سال ۹۶

درس ریاضیات

 • کتاب هندسه ۱ – کد ۲/۲۳۳ ۰ پایه دوم ۰ سال ۹۴
 • کتاب ریاضیات ۲ – کد ۲/۲۳۴ – پایه دوم سال ۹۴
 • کتاب آمار و مدلسازی – کد ۵/۲۵۸ –پایه سوم سال ۹۵
 • کتاب ریاضیات ۳ تجربی – کد ۳/۲۵۸ – پایه سوم سال ۹۵
 • کتاب ریاضی عمومی ۱ و ۲ – کد ۱/۲۹۲ – پایه پیش دانشگاهی – سال ۹۶

درس زیست شناسی

 • کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه ۱ – کد ۱/۲۳۱ – پایه دوم سال ۹۴
 • کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ . کد ۱/۲۶۱ – پایه سوم – سال ۹۵
 • کتاب زیست شناسی – کد ۲/۲۹۰- پایه پیش دانشگاهی- سال ۹۶

درس فیزیک

 • کتاب فیزیک ۱ و آزمایشگاه – کد ۲/۲۶۰ – پایه اول سال ۹۳
 • کتاب فیزیک ۲ و آزمایشگاه – کد ۲/۲۶۲ – پایه دوم سال ۹۴
 • کتاب فیزیک ۳ و آزمایشگاه – کد ۳/۲۵۶ پایه سوم سال ۹۵
 • کتاب فیزیک علوم تجربی – کد ۱/۲۸۸ – پایه پش دانشگاهی سال ۹۶

درس شیمی

 • کتاب شیمی ۲ و آزمایشگاه – کد ۱/۲۲۷ – پایه دوم سال ۹۴
 • کتاب شیمی ۳ و آزمایشگاه کد ۱/۲۵۷ پایه سوم سال ۹۵
 • کتاب شیمی – کد ۱/۲۸۹ پایه پیش دانشگاهی سال ۹۶

دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی

درس ریاضیات

 • کتاب ریاضیات ۱ – کد ۱/۲۱۱ – پایه اول ۰ سال ۹۳
 • کتاب آمار و مدلسازی ۰ کد ۳/۲۳۴ – پایه دوم – سال ۹۴
 • کتاب ریاضی – کد ۶/۲۵۸- پایه سوم ۰ سال ۹۵
 • کتاب ریاضی پایه – کد ۲/۲۹۲- پایه پیش دانشگاهی – سال ۹۶

درس اقتصاد

 • کتاب اقتصاد – کد ۱/۲۴۰و پایه دوم سال ۹۴

درس زبان و ادبیات فارسی

 • کتاب تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱ – کد ۱/۲۴۶ ۰ پایه دوم سال ۹۴
 • کتاب تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲ – کد ۱/۲۷۶ پایه سوم سال ۹۵
 • کتاب آرایه های ادبی – کد ۱/۲۸۰ پایه سوم سال ۹۵
 • کتاب ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی- کد ۴/۲۸۳ . پایه پیش دانشگاهی سال ۹۶

درس زبان عربی

 • کتاب عربی ۲ – کد ۲/۲۴۲ – پایه دوم سال ۹۴
 • کتاب عربی ۳- کد ۲/۲۵۴ – پایه سوم سال ۹۵
 • کتاب عربی – کد ۱/۳۱۶ پایه پیش دانشگاهی سال ۹۶

درس تاریخ

-کتاب تاریخ ایران و جهان ۱ – کد ۴/۲۳۵ و پایه دوم سال ۹۴

کتاب تاریخ ایران و جهان ۲ – کد ۳/۲۷۱- پایه سوم سال ۹۵

کتاب تاریخ شناسی- کد : ۱/۳۰۲ – پایه پیش دانشگاهی سال ۹۶

درس جغرافیا

 • کتاب جغرافیای ۱ – کد ۲/۲۵۲ – پایه دوم سال ۹۴
 • کتاب جغرافیانی ۲ – کد ۴/۲۷۱ پایه سوم سال ۹۵
 • کتاب جغرافیا- کد ۲/۲۹۷ پایه پیش دانشگاهی سال ۹۶

درس علوم اجتماعی

 • کتاب جامعه شناسی ۱ – کد ۱/۲۴۳ – پایه دوم سال ۹۴
 • کتاب جامعه شناسی ۲ – کد ۱/۲۸۱ – پایه سوم سال ۹۵
 • کتاب علوم اجتماعی (جامعه شناسی نظم نوین جهانی) – کد ۳۰۰ پایه پیش دانشگاهی سال ۹۶

درس فلسفه

 • کتاب فلسفه کد ۱/۲۷۷ پایه سوم سال ۹۵

درس منطق

 • کتاب منطق- کد ۲۷۷ سا ل سوم چاپ ۹۵

درس روانشناسی

 • کتاب روانشناسی- پایه ۱/۲۶۸- پایه سوم سال ۹۵

برای موفقیت در گروه های آزمایشی ۵ گانه، با استفاده از کلید واژه های زیر، به صفحات مربوطه رفته و با نکته های کلیدی برای آمادگی در آزمون و افزایش شانس قبولی آشنا شوید. توجه داشته باشید که برنامه ریزی اثر بخش و مشاوره با  کارشناسان رسمی سازمان سنجش در صورت مواجه شدن با هر پرسشی، راهنمای خوبی برای هموار شدن موفقیت  داوطلبان در مهمترین رویداد علمی سالانه کشور می باشد.

بدون نظر

ورود