آیلتس از آن آزمون‌های سختی است که اگر بتوانید نمره خوب در آن بگیرید، مثل این است که شاخ غول را شکسته‌اید و می‌توانید با مدرکش هر دانشگاه یا شرکتی در دنیا که دوست دارید، ثبت‌نام کنید.