آزمون جی آر ائی یا همان GRE برای ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر از کارشناسی دانشگاه‌های آمریکایی و کانادایی مورد نیاز است.