همه چیز درباره سهمیه ها در آزمون سراسری سال ۹۷

همه چیز درباره سهمیه ها در آزمون سراسری سال ۹۷

سهمیه ها همیشه در آزمون سراسری برای گروه های آزمایشی ۵ گانه پر حرف و حدیث بوده و هست و بعضا داستان سهمیه ها به راهروهای مجلس و قوه مجریه هم کشیده می شود. هم برای ورود به مقطع کارشناسی و هم برای وررود به  مقطع تخصصی پزشکی. همیشه سهمیه ها جنجالی بوده است. اما به هر حال، سهمیه ها اگر در راستای عدالت آموزشی باشد، میتواند ثمرات خوبی برای مناطق مختلف از جمله مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور به ارمغان آورد.

به اطلاع داوطلبان شرکت در آزمون سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در سال ۱۳۹۷ می رسانیم که علاوه بر آگاهی از شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام در آزمون سراسری و دریافت کارت اعتباری برای ثبت نام اینترنتی در گروه های علوم آزمایشی ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، زبان های خارجه و هنر، که می بایست بر اساس منابع کتب درسی اعلامی، برای آزمون آماده شوند، سهمیه ها نیز میتواند تاثیر مهمی در انتخاب رشته و قبولی یا عدم قبولی آنها داشته باشد.

گاها برخی از داوطلبان بدون توجه به سهمیه کد رشته محل انتخابی و در اولویت قرار دادن آن، موجبات عدم قبولی خود را فراهم می کنند. لذا برای آگاهی خوانندگان محترم سایت درباره سهمیه های ۷ گانه ای که برای داوطلبان در سراسر کشور تعیین شده است، گفتاری را به معرفی سهمیه ها در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ اختصاص داده ایم.

توجه داشته باشید که همان اندازه که انتخاب رشته و ورود درست کد رشته ها در مرحله انتخاب رشته (برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته) اهمیت دارد، فهم سهمیه ها در هر رشته نیز میتواند در انتخاب یا عدم انتخاب کد رشته محل برای شما تاثیر گذار باشد.

با ما همراه باشید.

سایت سازمان سنجش، مرجع رسمی آگاهی از ضرایب سهمیه ها در آزمون سراسری سال ۹۷ است

داستان سهمیه ها

آگاهی از سهیمه ها، می تواند به شما در انجام انتخاب رشته بهتر کمک کند. پس در رابطه با میزان تاثیر سهمیه ها به توضیحات زیر توجه نمایید.

سهمیه مناطق

این نوع سهمیه برای تمامی داوطلبان کنکور سراسری اعمال می شود و به هر کدام از داوطلبان یکی از سهمیه های منطقه ۱ ، ۲ یا ۳ تعلق می گیرد.سهمیه منطقه ۱ این سهمیه به داوطلبانی که  ۳ سال پایان دبیرستان را در شهر های بزرگ که به امکانات آموزشی دسترسی داشته اند تعلق می گیرد.سهمیه منطقه ۲ این سهمیه به داوطلبانی تعلق می گیرد که از امکانات آموزشی برخوردار بوده اند اما نه به اندازه دانش آموزان منطقه ۱.سهمیه منطقه ۳ این سهمیه متعلق به داوطلبانی است که در ۳ سال پایانی دوره دبیرستان هیچ گونه دسترسی به امکانات آموزشی نداشته اند.

سهمیه ایثارگران 

جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان با جانبازی زیر ۲۵% و همچنین همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جزو سهمیه ایثارگران محسوب می شوند و تـابع ضـوابط مربوط بـه سهمیه ایثارگران هستند.داوطلبان سهمیه ایثارگران ( ۵ درصدی و ۲۵ درصدی ) کافیست ۷۰ درصد نمره آخرین نفر قبولی در هر رشته محل را کسب کنند تا درصورت وجود ظرفیت قبول شوند .ضمن اینکه ظرفیت در نظر گرفته شده برای داوطلبان سهمیه ۵ درصدی ، یک پنجم ظرفیت مربوط به سهمیه ۲۵ درصدی است.

کلیه داوطلبان مشمول قانون برنامه ششم توسعه به ویژه همسر و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد که متقاضی استفاده از سهمیه در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ هستند مطابق هماهنگی‌های انجام شده با سازمان سنجش آموزش کشور این قانون برای آزمون سال جاری اجرا خواهد شد.

مطابق ماده ۴۷ قانون الحاقی به ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ۲۵ درصد از سهمیه ورود به کلیه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای۲۵ درصد اختصاص دارد. کسب حداقل ۷۰ درصد حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان برای رشته‌ها و مقاطع رشته‌ها و مقاطع تحصیلی پزشکی و غیرپزشکی الزامی است.

مطابق ماده ۹۰ برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سهمیه ورود برای جانبازان زیر ۲۵درصد و همسران و فرزندان آنان و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه پنج درصد اختصاص یافته است.

علاوه بر سهمیه مذکور در صورتی که سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران (مشمولین ماده (۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نشود، جانبازان زیر ۲۵ درصد، همسران و فرزندان آنان، فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند می‌توانند از مانده ظرفیت خالی ۲۵ درصد ایثارگران هم بهره مند شوند.

کسب حداقل ۷۰ درصد حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای رشته‌ها و مقاطع رشته‌ها و مقاطع تحصیلی پزشکی و غیرپزشکی الزامی است.  سهمیه ۵ درصد فقط مربوط به جانبازان زیر ۲۵ درصد، همسر و فرزندان آنان است و هیچگونه تأثیری در سهمیه ایثارگران ماده ۷۰ قانون جامع ندارد. قانون‌گذار برای این عزیزان سهمیه‌ای ۵ درصدی مجزا بر سهمیه ۲۵ درصد سایر ایثارگران اختصاص داده است و مطابق سنوات گذشته همسر و فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد به طور کامل مشمول سهمیه ۲۵ درصدی می‌شوند و در صورت عدم تکمیل سهمیه ۲۵ درصد توسط این عزیزان، جانبازان زیر ۲۵ درصد، همسر و فرزندان آنان می‌توانند از مانده ظرفیت خالی سهمیه مذکور نیز استفاده کنند.

سهمیه بسیج 

 این سهمیه فقط در انتخاب رشته کنکور آزاد تاثیر گذار است و تاثیری در انتخاب رشته کنکور سراسری ندارد. همچنین میزان تاثیر آن بستگی به مدت زمان دریافت کارت بسیج فعال می باشد و متغیر است.

سهمیه جانبازی

جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان با جانبازی ۲۵ % به بالا و همچنین همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جزو سهمیه ایثارگران محسوب می شوند و تـابع ضـوابط مربوط بـه سهمیه ایثارگران هستند.

ظرفیت اختصاصی برای این دسته از داوطلبان ۲۰ درصد از ظرفیت هر کد رشـته محـل است و حد نصاب نمره این داوطلبان ۸۰ درصد نمره گزینش آزاد برای تمامی رشته های تحت پوشـش وزارت بهداشت (رشته هایی که در دانشگاههای علوم پزشکی ارائه می شوند) و ۷۰ درصد نمره گزینش آزاد برای سایر رشته هاست.اما این قانون تا پیش از امسال بود یعنی در سال های گذشته فقط داوطلبانی امکان استفاده از از سهمیه جانبازی و رزمندگان را داشتند که پدرانشان بالای ۲۵ درصد جانبازی داشته باشند.  اما در سال ۹۷ به گفته معاون تعاون امور اجتماعی بنیاد شهید به فرزندانی که پدرانشان زیر ۲۵ درصد جانبازی  داشته باشند هم سهمیه کنکور تعلق خواهد گرفت.

سهمیه رزمندگان

رزمندگان (با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه) جزو سهمیه رزمندگان محسوب می شوند و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان هستند.حدنصاب نمره برای این داوطلبان ۷۵ درصد نمره گزینش آزاد در رشته محل مورد نظر است.داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران در دوره های نوبت دوم (شـبانه)، پیام نور، غیرانتفـاعی، نیمه حضوری، مجازی و پردیس های خودگردان آزمون سراسری پذیرفته شوند، در صـورت انصراف از قبولی اولیه، منحصراً یک بار دیگر مجاز به استفاده از سهمیه مذکور خواهند بود.

سهمیه کارمندان

در رشته های پزشکی کارکنان و کارمندان دانشگاه های علوم پزشکی مشمول ۲۰ درصد ظرفیت دانشگاه های شبانه می شوند و در رشته های غیرپزشکی ۱۰ درصد از ظرفیت دانشگاه های شبانه به کارمندان وزارت علوم و کارمندان دانشگاه ها تعلق می گیرد.

سهمیه آموزگاران

در کنکور انسانی ۸۰ درصد ظرفیت رشته راهنمایی مشاوره متعلق به آموزگاران آموزش و پرورش می باشد.

نکات مهمی که باید داوطلبان به آن دقت کنند

نکته ۱: سهمیه های منطقه یک، دو، سه و خانواده شهداء در کد رشته محل هایی که داوطلب، بومی آن کدرشته هاست اعمال می شود؛ در واقع داوطلب دارای سهمیه منطقه سه اگر در کدرشته ای بومی محسوب نشود، در قسمت آزاد گزینش خواهد شد و در سهمیه منطقه سه گزینش نمی شود . برای روشن تر شدن مطلب، به این مثال توجه کنید :

فرض کنید که داوطلبی، بومی استان یزد بوده و دارای سهمیه منطقه سه در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی است. چنانچه این داوطلب متقاضی رشته مهندسی معماری در دانشگاههای یزد، اصفهان یا چهارمحال- بختیاری باشد، با توجه به اینکه نوع گزینش بومی رشته مذکور ناحیه ای است، بومی این استانها محسـوب می شود و در بین داوطلبان هم سهمیه خود یعنی منطقه سه گزینش خواهد شد ؛ اما اگر این داوطلب، متقاضی رشته مهندسی معماری دانشگاه تهران یا زنجان یا زاهدان باشد، از آنجا که بومی (هم ناحیه ای) این استانها نیست، در سهمیه آزاد به رقابت با سایر داوطلبان خواهد پرداخت

نکته ۲ : با توجه به اجرای قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران، مصوب مجلس شورای اسـلامی، از آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ سهمیه شاهد به سهمیه ایثارگران تغییر یافته است.

نکته ۳: کلیه داوطلبان مشمول سهمیه ایثارگر و رزمنده، فقط یکبار می توانند با استفاده از سـهمیه مـورد نظر در رشته های تحصیلی دوره روزانه آزمون سراسری پذیرفته شوند (برای داوطلبان ایثارگر از سال ۱۳۷۶ به بعد و رزمنده از سال ۱۳۶۸به بعد) و حتی در صورتی که در رشته قبولی ثبت نام کرده یا نکرده باشند، حق استفاده مجدد از سهمیه مذکور را در آزمون سراسری نخواهند داشت. همچنین این دسته از داوطلبان، در صـورت پذیرفته شدن (سال ۱۳۸۷ و قبل آن) در دوره هایی به غیر از دوره روزانه (شبانه، پیام نور، غیرانتفـاعی، نیمه حضوری و مجازی) در صورت انصراف از رشته قبولی می تواننـد مجدداً فقـط یـک بار دیگـر در آزمـون سراسری از سهمیه استفاده کنند.

سایر سهمیه ها(تسهیلات)

سهمیه مناطق محروم

۴۰ درصد ظرفیت هر یک از کد رشته های دوره روزانه ۹ استان محروم شامل استان های (ایـلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویـه و بویراحمـد، لرسـتان، هرمزگان) به داوطلبان بومی خود این استان ها اختصاص دارد.

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور تأمین نیروی متخصـص اسـتان هـای ایـلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان،کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمـد، لرسـتان و هرمزگان در رشته های مورد نیاز برحسب نظر استانداری های این استانها و بـه تعـداد ۵۰۰ نفر به نسبت شانس قبولی هر یک از استانها در دانشگاهها تقسیم می شوند.

سهمیه داوطلبان شهرستانهای جنوب استان کرمان (جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه گنج و منوجان) و بخش بشاگرد در استان هرمزگان

بر اساس مصوبه شصتمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون سراسری، داوطلبان بومی شهرستانهای مذکور که سه سال آخر تحصیلات دوره متوسطه آنان (سال دوم، سوم و پیش دانشگاهی) در این شهرستانها یا یکی از بخش های تابع آن بوده است، می توانند کدرشته های اختصاصی این شهرستانها را از بخـش های مربوط در این دفترچه انتخاب کنند.

در صورت پذیرفته شدن در این کدرشته ها، داوطلبان باید گواهی مربوط را در زمان ثبت نام به موسسه هایی که در آن قبول شده اند، ارائه کنند، در غیر این صورت، قبولی آنها لغو می شود. پذیرفته شدگان مشمول تسهیلات این طرح باید متعهد شوند که به مدت دو برابر مدت تحصیل در مناطق محروم استان خود خدمت کنند.

سهمیه داوطلبان زلزله زده شهرستانهای اهر، ورزقان و هریس استان آذربایجان شرقی

بنا بر مصوبه ۷۳۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۲ داوطلبان بومی(اقامت یا یکی از سه سال آخر تحصیل) کلیه بخشهای شهرستانهای اهر، ورزقان و هریس می توانند از سهمیه اختصاصی به خود (در قسمت ظرفیت های اختصاصی به مناطق محروم) استفاده کنند.

سهمیه داوطلبان شهرستان ابوموسی

در راستای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اختصاص سهمیه برای داوطلبان شهرستان ابوموسی در آزمون سراسری، پذیرش داوطلبان بومی ابوموسی در دانشگاه هرمزگان، همانند شرایط پذیرش رزمندگان است (سهمیه ۴۰درصدی ظرفیت با اعمال ۷۵درصد حدنصاب گزینش آزاد).

تبصره۱- سکونت مستمر داوطلب به مدت سه سال در شهرستان ابوموسی ملاک بومی بودن است.

تبصره۲- چنانچه داوطلبان واجد شرایط حدنصاب لازم را در رشته های دانشگاه هرمزگان کسب نکنند در دانشگاه پیام نور ابوموسی جایابی و معرفی می شوند.

سهمیه بهیاران

مطابق ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای شماره ۱، دارندگان دیپلم بهیاری مورد تأیید آمـوزش و پرورش که بند ۲۴ تقاضانامه ثبت نامی را علامتگذاری کرده اند، چنانچه مجاز به انتخاب رشته شـده باشـند، در صورت انتخاب کدرشته های پرستاری با نمره کل زیر گروه یک گروه آزمایشی علوم تجربـی که رشـته پرستاری در این زیر گروه قرار دارد و احتساب با تأثیر مثبت نمره درس تخصصی بهیاری با ضریب ۴ گزینش خواهند شد. ضمناً گزینش این گونه داوطلبان برای سایر رشـته ها با نمره کل بدون احتساب دروس تخصصی بهیاری خواهد بود.

تعهدات پذیرفته شدگان سهمیه های مختلف

پذیرفته شدگان دارای سهمیه نهایی منطقه یک، ایثارگر و رزمنده در صورت پذیرفته شدن یک برابـر مدت تحصیل تعهد خدمت دارند.

پذیرفته شدگان دارای سهمیه نهایی منطقه دو یا سه، در صورت پذیرفته شدن دو برابر مدت تحصیل تعهد خدمت دارند.

تبصره ۱: میزان تعهد خدمت سهمیه مناطق، فقط برای پذیرفته شدگان دوره روزانه است و پذیرفتـه شدگان سایر دوره ها شامل تعهد خدمت نخواهند بود.

تبصره ۲: پذیرفته شدگان دارای سهمیه نهایی منطقه دو یا سه، در صورتی که حداقل سهمیه منطقه یک یا سهمیه آزاد را در کدرشته محل قبولی کسب کنند به تشخیص دانشگاه یک برابـر مدت تحصیل تعهد خدمت دارند.

تبصره ۳: تعهدات پذیرفته شدگان کد رشته های خاص (به عنوان نمونه مخصوص داوطلبان استان یا شهر خاص، بورسیه ها یا مناطق محروم) بر اساس قراردادهای منعقد شده بین نهادهای مربوط صورت می پذیرد و مشمول موارد فوق نیست.

اگر نسبت به تاثیر سهمیه ها در انتخاب رشته در آزمون سراسری سال ۹۷ با سوالی روبرو شدید، از طریق فرم های ارتباطی با سازمان سنجش آموزش کشور تماس بگیرید و منتظر دریافت پاسخ  باشید. بهترین مشاور رسمی شما در مسیر کنکور و دریافت سهمیه، سازمان سنجش است. از مشاوره های اینترنتی خودداری کنید.

بدون نظر

ورود