بدون نظر

سهمیه ها همیشه در آزمون سراسری برای گروه های آزمایشی ۵ گانه پر حرف و حدیث بوده و هست و بعضا داستان سهمیه ها به راهروهای مجلس و قوه مجریه هم کشیده می شود. هم برای ورود به مقطع کارشناسی و هم برای وررود به  مقطع تخصصی پزشکی. همیشه سهمیه ها جنجالی بوده است. اما به هر حال، سهمیه ها اگر در راستای عدالت آموزشی باشد، میتواند ثمرات خوبی برای مناطق مختلف از جمله مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور به ارمغان آورد.

به اطلاع داوطلبان شرکت در آزمون سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در سال ۱۳۹۷ می رسانیم که علاوه بر آگاهی از شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام در آزمون سراسری و دریافت کارت اعتباری برای ثبت نام اینترنتی در گروه های علوم آزمایشی ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، زبان های خارجه و هنر، که می بایست بر اساس منابع کتب درسی اعلامی، برای آزمون آماده شوند، سهمیه ها نیز میتواند تاثیر مهمی در انتخاب رشته و قبولی یا عدم قبولی آنها داشته باشد.

گاها برخی از داوطلبان بدون توجه به سهمیه کد رشته محل انتخابی و در اولویت قرار دادن آن، موجبات عدم قبولی خود را فراهم می کنند. لذا برای آگاهی خوانندگان محترم سایت درباره سهمیه های ۷ گانه ای که برای داوطلبان در سراسر کشور تعیین شده است، گفتاری را به معرفی سهمیه ها در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ اختصاص داده ایم.

توجه داشته باشید که همان اندازه که انتخاب رشته و ورود درست کد رشته ها در مرحله انتخاب رشته (برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته) اهمیت دارد، فهم سهمیه ها در هر رشته نیز میتواند در انتخاب یا عدم انتخاب کد رشته محل برای شما تاثیر گذار باشد.

با ما همراه باشید.

سایت سازمان سنجش، مرجع رسمی آگاهی از ضرایب سهمیه ها در آزمون سراسری سال ۹۷ است

داستان سهمیه ها

آگاهی از سهیمه ها، می تواند به شما در انجام انتخاب رشته بهتر کمک کند. پس در رابطه با میزان تاثیر سهمیه ها به توضیحات زیر توجه نمایید.

سهمیه مناطق

این نوع سهمیه برای تمامی داوطلبان کنکور سراسری اعمال می شود و به هر کدام از داوطلبان یکی از سهمیه های منطقه ۱ ، ۲ یا ۳ تعلق می گیرد.سهمیه منطقه ۱ این سهمیه به داوطلبانی که  ۳ سال پایان دبیرستان را در شهر های بزرگ که به امکانات آموزشی دسترسی داشته اند تعلق می گیرد.سهمیه منطقه ۲ این سهمیه به داوطلبانی تعلق می گیرد که از امکانات آموزشی برخوردار بوده اند اما نه به اندازه دانش آموزان منطقه ۱.سهمیه منطقه ۳ این سهمیه متعلق به داوطلبانی است که در ۳ سال پایانی دوره دبیرستان هیچ گونه دسترسی به امکانات آموزشی نداشته اند.

سهمیه ایثارگران 

جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان با جانبازی زیر ۲۵% و همچنین همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جزو سهمیه ایثارگران محسوب می شوند و تـابع ضـوابط مربوط بـه سهمیه ایثارگران هستند.داوطلبان سهمیه ایثارگران ( ۵ درصدی و ۲۵ درصدی ) کافیست ۷۰ درصد نمره آخرین نفر قبولی در هر رشته محل را کسب کنند تا درصورت وجود ظرفیت قبول شوند .ضمن اینکه ظرفیت در نظر گرفته شده برای داوطلبان سهمیه ۵ درصدی ، یک پنجم ظرفیت مربوط به سهمیه ۲۵ درصدی است.

کلیه داوطلبان مشمول قانون برنامه ششم توسعه به ویژه همسر و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد که متقاضی استفاده از سهمیه در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ هستند مطابق هماهنگی‌های انجام شده با سازمان سنجش آموزش کشور این قانون برای آزمون سال جاری اجرا خواهد شد.

مطابق ماده ۴۷ قانون الحاقی به ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ۲۵ درصد از سهمیه ورود به کلیه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای۲۵ درصد اختصاص دارد. کسب حداقل ۷۰ درصد حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان برای رشته‌ها و مقاطع رشته‌ها و مقاطع تحصیلی پزشکی و غیرپزشکی الزامی است.

مطابق ماده ۹۰ برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سهمیه ورود برای جانبازان زیر ۲۵درصد و همسران و فرزندان آنان و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه پنج درصد اختصاص یافته است.

علاوه بر سهمیه مذکور در صورتی که سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران (مشمولین ماده (۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نشود، جانبازان زیر ۲۵ درصد، همسران و فرزندان آنان، فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند می‌توانند از مانده ظرفیت خالی ۲۵ درصد ایثارگران هم بهره مند شوند.

کسب حداقل ۷۰ درصد حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای رشته‌ها و مقاطع رشته‌ها و مقاطع تحصیلی پزشکی و غیرپزشکی الزامی است.  سهمیه ۵ درصد فقط مربوط به جانبازان زیر ۲۵ درصد، همسر و فرزندان آنان است و هیچگونه تأثیری در سهمیه ایثارگران ماده ۷۰ قانون جامع ندارد. قانون‌گذار برای این عزیزان سهمیه‌ای ۵ درصدی مجزا بر سهمیه ۲۵ درصد سایر ایثارگران اختصاص داده است و مطابق سنوات گذشته همسر و فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد به طور کامل مشمول سهمیه ۲۵ درصدی می‌شوند و در صورت عدم تکمیل سهمیه ۲۵ درصد توسط این عزیزان، جانبازان زیر ۲۵ درصد، همسر و فرزندان آنان می‌توانند از مانده ظرفیت خالی سهمیه مذکور نیز استفاده کنند.

سهمیه بسیج 

 این سهمیه فقط در انتخاب رشته کنکور آزاد تاثیر گذار است و تاثیری در انتخاب رشته کنکور سراسری ندارد. همچنین میزان تاثیر آن بستگی به مدت زمان دریافت کارت بسیج فعال می باشد و متغیر است.

سهمیه جانبازی

جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان با جانبازی ۲۵ % به بالا و همچنین همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جزو سهمیه ایثارگران محسوب می شوند و تـابع ضـوابط مربوط بـه سهمیه ایثارگران هستند.

ظرفیت اختصاصی برای این دسته از داوطلبان ۲۰ درصد از ظرفیت هر کد رشـته محـل است و حد نصاب نمره این داوطلبان ۸۰ درصد نمره گزینش آزاد برای تمامی رشته های تحت پوشـش وزارت بهداشت (رشته هایی که در دانشگاههای علوم پزشکی ارائه می شوند) و ۷۰ درصد نمره گزینش آزاد برای سایر رشته هاست.اما این قانون تا پیش از امسال بود یعنی در سال های گذشته فقط داوطلبانی امکان استفاده از از سهمیه جانبازی و رزمندگان را داشتند که پدرانشان بالای ۲۵ درصد جانبازی داشته باشند.  اما در سال ۹۷ به گفته معاون تعاون امور اجتماعی بنیاد شهید به فرزندانی که پدرانشان زیر ۲۵ درصد جانبازی  داشته باشند هم سهمیه کنکور تعلق خواهد گرفت.

سهمیه رزمندگان

رزمندگان (با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه) جزو سهمیه رزمندگان محسوب می شوند و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان هستند.حدنصاب نمره برای این داوطلبان ۷۵ درصد نمره گزینش آزاد در رشته محل مورد نظر است.داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران در دوره های نوبت دوم (شـبانه)، پیام نور، غیرانتفـاعی، نیمه حضوری، مجازی و پردیس های خودگردان آزمون سراسری پذیرفته شوند، در صـورت انصراف از قبولی اولیه، منحصراً یک بار دیگر مجاز به استفاده از سهمیه مذکور خواهند بود.

سهمیه کارمندان

در رشته های پزشکی کارکنان و کارمندان دانشگاه های علوم پزشکی مشمول ۲۰ درصد ظرفیت دانشگاه های شبانه می شوند و در رشته های غیرپزشکی ۱۰ درصد از ظرفیت دانشگاه های شبانه به کارمندان وزارت علوم و کارمندان دانشگاه ها تعلق می گیرد.

سهمیه آموزگاران

در کنکور انسانی ۸۰ درصد ظرفیت رشته راهنمایی مشاوره متعلق به آموزگاران آموزش و پرورش می باشد.

نكات مهمي كه بايد داوطلبان به آن دقت کنند

نكته ۱: سهميه هاي منطقه يك، دو، سه و خانواده شهداء در كد رشته محل هايي كه داوطلب، بومي آن كدرشته هاست اعمال مي شود؛ در واقع داوطلب داراي سهميه منطقه سه اگر در كدرشته اي بومي محسوب نشود، در قسمت آزاد گزينش خواهد شد و در سهميه منطقه سه گزينش نمي شود . براي روشن تر شدن مطلب، به اين مثال توجه کنید :

فرض كنيد كه داوطلبي، بومي استان يزد بوده و داراي سهميه منطقه سه در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني است. چنانچه اين داوطلب متقاضي رشته مهندسي معماري در دانشگاههاي يزد، اصفهان يا چهارمحال- بختياري باشد، با توجه به اينكه نوع گزينش بومي رشته مذكور ناحيه اي است، بومي اين استانها محسـوب مي شود و در بين داوطلبان هم سهميه خود يعني منطقه سه گزينش خواهد شد ؛ اما اگر اين داوطلب، متقاضي رشته مهندسي معماري دانشگاه تهران يا زنجان يا زاهدان باشد، از آنجا كه بومي (هم ناحيه اي) اين استانها نيست، در سهميه آزاد به رقابت با ساير داوطلبان خواهد پرداخت

نكته ۲ : با توجه به اجراي قانون جامع خدمت رساني به ايثارگران، مصوب مجلس شورای اسـلامی، از آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ سهميه شاهد به سهميه ايثارگران تغيير يافته است.

نكته ۳: كليه داوطلبان مشمول سهميه ايثارگر و رزمنده، فقط يكبار مي توانند با استفاده از سـهميه مـورد نظر در رشته هاي تحصيلي دوره روزانه آزمون سراسری پذيرفته شوند (براي داوطلبان ايثارگر از سال ۱۳۷۶ به بعد و رزمنده از سال ۱۳۶۸به بعد) و حتي در صورتي كه در رشته قبولي ثبت نام كرده يا نكرده باشند، حق استفاده مجدد از سهميه مذكور را در آزمون سراسري نخواهند داشت. همچنين اين دسته از داوطلبان، در صـورت پذيرفته شدن (سال ۱۳۸۷ و قبل آن) در دوره هايي به غير از دوره روزانه (شبانه، پيام نور، غيرانتفـاعي، نيمه حضوري و مجازي) در صورت انصراف از رشته قبولي مي تواننـد مجدداً فقـط يـك بار ديگـر در آزمـون سراسري از سهميه استفاده کنند.

ساير سهميه ها(تسهيلات)

سهميه مناطق محروم

۴۰ درصد ظرفيت هر يك از كد رشته هاي دوره روزانه ۹ استان محروم شامل استان هاي (ايـلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كهكيلويـه و بويراحمـد، لرسـتان، هرمزگان) به داوطلبان بومي خود این استان ها اختصاص دارد.

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگي و به منظور تأمين نيروي متخصـص اسـتان هـاي ايـلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان،كردستان، كرمانشاه، كهكيلويه و بوير احمـد، لرسـتان و هرمزگان در رشته هاي مورد نياز برحسب نظر استانداری های اين استانها و بـه تعـداد ۵۰۰ نفر به نسبت شانس قبولی هر يك از استانها در دانشگاهها تقسيم می شوند.

سهميه داوطلبان شهرستانهاي جنوب استان كرمان (جيرفت، عنبرآباد، كهنوج، رودبار، قلعه گنج و منوجان) و بخش بشاگرد در استان هرمزگان

بر اساس مصوبه شصتمين جلسه كميته مطالعه و برنامه ريزي آزمون سراسری، داوطلبان بومی شهرستانهاي مذكور كه سه سال آخر تحصيلات دوره متوسطه آنان (سال دوم، سوم و پيش دانشگاهی) در اين شهرستانها يا يكی از بخش های تابع آن بوده است، می توانند كدرشته های اختصاصی اين شهرستانها را از بخـش های مربوط در اين دفترچه انتخاب کنند.

در صورت پذيرفته شدن در اين كدرشته ها، داوطلبان بايد گواهي مربوط را در زمان ثبت نام به موسسه هایی كه در آن قبول شده اند، ارائه کنند، در غير اين صورت، قبولی آنها لغو می شود. پذيرفته شدگان مشمول تسهيلات اين طرح بايد متعهد شوند كه به مدت دو برابر مدت تحصيل در مناطق محروم استان خود خدمت کنند.

سهميه داوطلبان زلزله زده شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس استان آذربايجان شرقي

بنا بر مصوبه ۷۳۲ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۲ داوطلبان بومی(اقامت يا يكی از سه سال آخر تحصيل) كليه بخشهای شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس می توانند از سهميه اختصاصی به خود (در قسمت ظرفيت های اختصاصی به مناطق محروم) استفاده کنند.

سهميه داوطلبان شهرستان ابوموسي

در راستاي اجراي مصوبه شوراي عالی انقلاب فرهنگي مبني بر اختصاص سهميه براي داوطلبان شهرستان ابوموسي در آزمون سراسري، پذيرش داوطلبان بومی ابوموسي در دانشگاه هرمزگان، همانند شرايط پذيرش رزمندگان است (سهميه ۴۰درصدی ظرفيت با اعمال ۷۵درصد حدنصاب گزينش آزاد).

تبصره۱- سكونت مستمر داوطلب به مدت سه سال در شهرستان ابوموسی ملاك بومی بودن است.

تبصره۲- چنانچه داوطلبان واجد شرايط حدنصاب لازم را در رشته های دانشگاه هرمزگان كسب نکنند در دانشگاه پيام نور ابوموسی جايابی و معرفی می شوند.

سهميه بهياران

مطابق ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنمای شماره ۱، دارندگان ديپلم بهياری مورد تأييد آمـوزش و پرورش كه بند ۲۴ تقاضانامه ثبت نامي را علامتگذاری کرده اند، چنانچه مجاز به انتخاب رشته شـده باشـند، در صورت انتخاب كدرشته های پرستاری با نمره كل زير گروه يك گروه آزمايشی علوم تجربـی كه رشـته پرستاری در اين زير گروه قرار دارد و احتساب با تأثير مثبت نمره درس تخصصی بهياری با ضريب ۴ گزينش خواهند شد. ضمناً گزينش اين گونه داوطلبان براي ساير رشـته ها با نمره كل بدون احتساب دروس تخصصی بهياری خواهد بود.

تعهدات پذيرفته شدگان سهميه هاي مختلف

پذيرفته شدگان داراي سهميه نهايی منطقه يك، ايثارگر و رزمنده در صورت پذيرفته شدن يك برابـر مدت تحصيل تعهد خدمت دارند.

پذيرفته شدگان داراي سهميه نهايی منطقه دو يا سه، در صورت پذيرفته شدن دو برابر مدت تحصيل تعهد خدمت دارند.

تبصره ۱: ميزان تعهد خدمت سهميه مناطق، فقط برای پذيرفته شدگان دوره روزانه است و پذيرفتـه شدگان ساير دوره ها شامل تعهد خدمت نخواهند بود.

تبصره ۲: پذيرفته شدگان داراي سهميه نهايی منطقه دو يا سه، در صورتی كه حداقل سهميه منطقه يك يا سهميه آزاد را در كدرشته محل قبولی كسب کنند به تشخيص دانشگاه يك برابـر مدت تحصيل تعهد خدمت دارند.

تبصره ۳: تعهدات پذيرفته شدگان كد رشته های خاص (به عنوان نمونه مخصوص داوطلبان استان يا شهر خاص، بورسيه ها يا مناطق محروم) بر اساس قراردادهای منعقد شده بين نهادهای مربوط صورت می پذيرد و مشمول موارد فوق نيست.

اگر نسبت به تاثیر سهمیه ها در انتخاب رشته در آزمون سراسری سال ۹۷ با سوالی روبرو شدید، از طریق فرم های ارتباطی با سازمان سنجش آموزش کشور تماس بگیرید و منتظر دریافت پاسخ  باشید. بهترین مشاور رسمی شما در مسیر کنکور و دریافت سهمیه، سازمان سنجش است. از مشاوره های اینترنتی خودداری کنید.

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود