شرایط و مدارک دریافت «پروانه فعالیت نشر» با اصلاحیه اردیبهشت ۹۷

چگونه مجوز تاسیس انتشاراتی دریافت کنیم؟

شرایط و مدارک دریافت «پروانه فعالیت نشر» با اصلاحیه اردیبهشت ۹۷

صدور پروانه نشر در ایران، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت می گیرد و متقاضیان فعالیت در عرصه انتشارات، می بایست درخواست خود را بر اساس شرایط و مدارک مورد نیاز به وزارت ارشاد ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گرفته و احراز صلاحیت شوند. همه اشخاص حقیقی یا حقوقی کشور میتوانند مجوز انتشارات دریافت کرده و در صنعت نشر فعالیت کنند. دریافت این مجوز، آسان تر از دریافت مجوز انتشار روزنامه یا هفته نامه است و هیچ اجباری برای انتشار ده ها عنوان کتاب در سالهای اولیه فعالیت ناشر جدید التاسیس نیست. گفتار امروز سرویس دانستنی ها، شما را با مراحل دریافت پروانه فعالیت نشر بر اساس آخرین اصلاحیه اردیبهشت ۹۷ آشنا می کند.

چگونه کتاب بخوانیم، چاپ کنیم، ترجمه کنیم و دانلود کنیم؟

با ما همراه باشید.

۱۹ دی ماه ۹۶ ، اصلاحیه جدید آیین نامه صدور پروانه فعالیت نشر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر و در ۱۰ اردیبهشت ۹۷ در سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد

اصطلاحاتی که باید بدانید

 • آیین نامه: منظور از آیین نامه، آیین نامه صدور پروانه فعالیت نشر است.
 • اتحادیه: منظور، اتحادیه ناشران و کتابفروشان در استان محل سکونت است.
 • پروانه فعالیت نشر: مجوزی است که به موجب آن، به متقاضی اجازه فعالیت اعم از نشر، تهیه و توزیع داده می شود.
 • دبیرخانه: دبیرخانه هیات رسیدگی ، فرآیند صدور پروانه فعالیت نشر را انجام می دهد.
 • کتاب:‌ منبعی اطلاعاتی که از سوی ناشر به صورت غیر ادواری منتشر می شود.
 • متقاضی:‌ شخصی حقوقی یا حقیقی که با هدف تاسس مرکز نشر، درخواست پروانه فعالیت نشر دارد.
 • مدیرمسئول: شخصی حقیقی است که با احراز شرایط ماده ۲ این آیین نامه، مسئولیت انجام فعالیت نشر را بر عهده دارد.
 • ناشر:‌ شخص حقیقی یا حقوقی است که وفق ماده این آیین نامه، پروانه فعالیت نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده است.
 • هیات:‌ منظور، هیات رسیدگی به فرآیند صدور پروانه نشر است.

شرایط عمومی متقاضی پروانه فعالیت نشر

متقاضی پروانه فعالیت نشر باید شرایط زیر را داشته  باشد:

 • تابعت ایران
 • نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر به تایید مراجع ذیربط
 • محجور نبودن و عدم ورشکستگی.
 • دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن
 • انجام خدمت وظیفه عمومی
 • داشتن امکانات متعارف به تشخیص هیات رسیدگی
 • داشتن مدرک کارشناسی
 • احراز صلاحیت علمی و تخصصی و فنی با حداقل داشتن ۵ سال سابقه کار مرتبط با نشر با ارائه مدرک رسمی به تشخیص هیات رسیدگی
 • گواهی عدم اعتیاد به انواع مواد مخدر

متقاضی پروانه فعالیت نشر باید امکانات زیر داشته باشد:‌

 • دفتر مستقل
 • امکانات و تسهیلات اداری متعارف

بنا به تشخیص هیات رسیدگی، متقاضی باید دوره های آموزشی را طی کند. در اجرای دوره آموزشی مرتبط با موضوع فعالیت،‌ استفاده از ظرفیت اتحادیه ها و تشکل های صنفی حوزه نشر و موسسات آموزشی معتبر ضروری است. متقاضی  یا مدیر مسئول پیشنهادی باید گواهینامه پایان دوره ای آموزشی مورد نیاز را کسب کند. اتحادیه و تشکل های صنفی نشر یا موسسات آموزشی معتبر دانشگاهی،‌ مجری برگزاری دوره های آموزشی هستند.

ساختار و تشکیلات و شرح وظایف

به  منظور مستند سازی و رسیدگی و اداره کلیه امور مربوط به فرآیند صدور و تمدید پروانه فعالیت نشر، دبیرخانه هیات در دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی مستقر است.

اعضای هیات عبارتند از:‌

 • مدیرکل دفتر توسعه کتاب
 • مدیرعامل موسسه خانه کتاب
 • یکی از مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت ارشاد
 • نماینده اتحادیه تعاونی های ناشران ایران
 • تماینده اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران
 • دو نفر از کارشناسان حرفه ای نشر به پیشنهاد مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی

وظایف هیات به شرح زیر است:‌

 • رسیدگی به درخواست متقاضیان پروانه فعالیت نشر.
 • نظارت و ارزیابی عملکرد ناشران برای تمدید پروانه فعالیت نشر.
 • رسیدگی به درخواست های تغییر  مدیر مسئول و اعضای هایت مدیره.
 • پیگیری شکایات و رسیدگی به استعلام های رسیده از مراجع ذی صلاح .
 • چنانچه هیات در اثنای نظارت و ارزیابی عملکرد ناشران، تخلف ناشر  از ضوابط و مقررات نشر را محرز دانست، موظف است مراتب را به هیات رسیدگی به تخلفات ناشران یا مراجع ذی صلاح منعکس کند.
 • رسیدگی به اعتراض متقاضیان درمورد عدم  اعطای پروانه فعالیت نشر.
 • بررسی و تصمیم  گیری درباره ناشران غیر فعال.

ضوابط و مقررات

 • متقاضی پروانه فعالیت نشر باید تقاضانامه و مدارک لازم را تحویل اتحادیه نماید.
 • اتحادیه موظف است ظرف ۳ ماه، پرونده متقاضی را تکمیل و به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ارسال کند.
 • اتحادیه مکلف است بعد از دریافت مدارک، استعلام های لازم  را مطابق  ماده ۲ آیین نامه به عمل آورده و همزمان مراتب را جهت استعلام صلاحیت عمومی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منعکس کند.
 • هر گونه نقض در مدارک باید حداکثر ظرف ۱۵ روز به نشانی مندرج در فرم تقاضانامه ابلاغ شود.
 • در صورتی که اتحادیه  ظرف مدت ۳ ماه پرونده  متقاضی را تکمیل و به اداره کل استان ارسال نکند، متقاضی  میتواند مدارک مربوطه را راسا به اداره کل و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تحویل دهد.
 • در صورت عدم تاسیس اتحادیه در هر یک از استان های کشور، اداره کل فرهنگ و ارشاد همان استان موظف به  دریافت  و ثبت تقاضانامه از سوی متقاضی است.
 • اداره کل استان، موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت پرونده تکمیل شده، نسبت به بررسی و ارسال آن به هیات  رسیدگی اقدام کند و یا موراد نقص را حسب مورد به متقاضی و اتحادیه اطلاع دهد.
 • در صورتی که اداره کل در موعد مقرر نسبت به ارسال پرونده متقاضیان به هیات رسیدگی اقدام نکند، متقاضی  می تواند مراتب شکایت خود را به دبیرخانه هیات رسیدگی تسلیم کند.
 • چنانچه متقاضی پروانه فعالیت نشر یک گروه یا شخصیت حقوقی باشد، مدیرمسئول باید دارای تمامی شرایط موضوع این آیین نامه باشد. وجود شرایط خاص از جمله خارج شدن و جایگزین شدن اشخاص و فوت اشخاص حقیقی یا حقوقی و انتقال هر گونه شرایط دیگری که مستیلزم تصمیم گیری حقوقی هیات باشد، بر اساس شیوه نامه  ذیربط عمل می شود.
 • پروانه فعالیت نشر به نام متقاضی  و برای ۳ سال صادر می شود و تمدید پروانه  فعالیت  نشر در  ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود.
 • در پروانه متقاضی که واحد توزیع ثبت شده در اتحادیه دارند، عبارت نشر و تهیه و توزیع درج می شود.
 • صدور پروانه فعالیت نشر با امضای معاون امور فرهنگی و تمدید آن با امضای مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود.
 • تمدید پروانه فعالیت نشر منوط به اخذ پروانه کسب از اتحادیه  است.
 • ناشران، مجاز به واگذاری پروانه فعالیت نشر نیستند.
 • فعالیت ناشر پس از پایان مهلت اعتبار پروانه ممنوع است.
 • ناشر مکلف است هر سال تعداد عنوان مشخصی کتاب با اولویت تالیف و ترجمه و تصحیح ترجیجا چاپ اول منتشر کند.
 • پروانه فعالیت نشر در صورت احراز شرایط ناشر، پس از سه سال اول به ترتیب برای پنج سال اول و هفت سال  تمدید می شود و سپس برای دوره های ۱۰ سال تمدید می شود.

اگر برای دریافت مجوز نشر با پرسشی مواجه شدید، از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل سکونت، اطلاعات لازم را دریافت کنید.

دیجیاتو
بدون نظر

ورود