آشنایی با رشته کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و فرصت های مهاجرتی

سرفصل و منابع رشته کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی

آشنایی با رشته کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و فرصت های مهاجرتی

آسیب شناسی ورزشی (Sport Injury Assessment) از جمله گرایش های تربیت بدنی در دانشگاه است که فرصت های تحصیلی و بورسیه و اشتغال خوبی برای علاقمندان به فعالیت در عرصه باشگاه داری، مدیریت تیم های ورزشی و هم چنین مربیگری فراهم می کند و برای مشتاقان مهاجرت به کشورهای نیوزلند، استرالیا و کانادا، از  بسترهای جدید کسب و کار به شمار می رود. انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکت های اصلاحی با همت دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۳ افتتاح شد و خدمات خوبی در اختیار متقاضیان تحصیل و کار در این حوزه  قرار می دهد.

بازار کار رشته آسیب شناسی ورزشی در یک دهه اخیر افزایش یافته و هم در داخل و هم در خارج از کشور، شاهد روند رو به  رشد جذب دانش آموختگان این رشته هستیم. در گرو علوم انسانی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، یکی از رشته هایی که در مجموعه تربیت بدنی میتوان انتخاب کرد ، رشته کارشناسی ارشد تربیت بدنی ویژه است .

اگر قصد دارید تا در این رشته در داخل یا خارج از کشور ادامه تحصیل دهید، توصیه میکنیم با کارشناسان روزیاتو مشورت کنید. گرایش های: آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و گرایش امدادگر ورزشی نیز از زیر شاخه های آسیب شناسی ورزشی است. در گزارش امروز همراه باشید.

آسیب شناسی ورزشی

کتاب آسیب شناسی ورزشی (علل – آسیب شناسی- اصلاح حرکت و مراقبت ها) نوشته راشد اخوت

آسیب شناسی ورزشی

کتاب آسیب شناسی ورزشی نوشته دکتر حمید خداداد

کتاب آسیب شناسی ورزشی نوشته دکتر سید رضا رفیع

کتاب آسیب شناسی ورزشی (اندام تحتانی) نوشته دکتر مسعود گلپایگانی – نشر وارش

کتاب ناهنجاری های اسکلتی-عضلاتی آسیب های ورزشی و حرکت اصلاحی. نوشته سید مرتضی منصوری مهریان

کتاب آسیب شناسی ورزشی – اندام فوقانی- نوشته دکتر مسعود گلپایگانی

واحد درسی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی

 • دروس پایه:‌۶ واحد
 • دروس تخصصی: ۱۴ واحد
 • دروس انتخابی: ۶ واحد
 • رساله: ۶ واحد

مواد آزمون کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی

 • زبان تخصصی ضریب ۲
 • حرکات اصلاحی ضریب ۲
 • آسیب شناسی ورزشی ضریب ۲
 • ورزش معلولین ضریب ۲
 • حرکت شناسی ضریب ۱
 • سنجش و اندازه گیری ضریب ۱

فهرست دروس پایه کلیه گرایش های آسب شناسی و حرکات اصلاحی

 • روش تحقیق در علم ورزشی
 • آماز زیستی پیشرفته در علوم ورزشی
 • فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی

سرفصل درس روش تحقیق در علوم ورزشی

 • توانایی تعریف مساله تحقیق
 • طرح تحقیق و انواع ان در علوم ورزشی
 • اصول نگارش پروپزال
 • آشنایی با چگونگی بررسی و تفسیر پیشینه
 • آشنایی با چگونگی به کار گیری طرح های تحقیقاتی
 • آشنایی با چگونگی سازماندهی و تجزیه و تحلیل و ارائه داده ها
 • آشنایی با مفااهیم آماری در تحقیق
 • آشنایی با شیوه گزارش نویسی
 • اخلاق در تحقیق

سرفصل درس امار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی

 • مروری بر آمار توصیفی
 • گردآوری وسازماندهی داده های تک متغیره
 • اندازه گیری شاخص های پیشرفت
 • اندازه گیری تغییرات پیشرفت
 • انتخاب آزمون آماری مناسب
 • تخمین آماری و آزمون فرض ها
 • تجزیه و تحلیل روابط برای داده های کمی و رتبه ای
 • آمار استنباطی
 • آشنایی با نرم افزارهای SPSST

سرفصل درس فیزیولوژی دستگاه اعصاب مرکزی

 • معرفی . سازماندهی دستگاه عصبی
 • گیرنده های حس و مکانیسک های پایه عمل آنها – حس های پیکری و حس های مکانیکی
 • اعمال حرکتی نخاع و رفلکس نخاعی
 • آشنایی با مسیرهای عصبی
 • اعمال حرکتی تنه مغزی و عقده های قاعده ای مغز
 • آشنایی با مهم ترین بیماری های ستگاه عصبی
 • آشنایی با مهم ترین آسیب های دستگاه عصبی در طب ورزشی

فهرست دروس تخصصی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی

کتاب آسیب شناسی ورزشی نوشته سید محمد حسینی- مجموعه خلاصه درس و نکات و سوالات طبقه بندی شده

 • سمینار در تربیت بدنی ویژه
 • بیماری های عصبی و عضلانی
 • آزمایشگاه
 • ورزش معلولین جسمی
 • ورزش معلولین حسی و ذهنی
 • بازتوانی معلولین جسمی
 • امادگی جسمانی معلولین
 • حرکت شناسی پیشرفته
 • ماساژ ورزشی
 • تمرین درمانی
 • اصول توان بخشی و فیزیوتراپی
 • کاررورزی ۱ و ۲

سرفصل درس بیماری های عصبی و عضلانی

 • آشنایی با همه گیر شناسی بیماری های عصبی و عضلانی
 • آشنایی با بیماری های نخاع و سلول های شاخ قدامی و ریشه های عصبی
 • آشنایی با بیماری های اعصاب محیطی
 • آشنایی با سندرم های اعطاب محیطی در انداح فوقانی
 • آشنایی با سندرم های اعصاب محیطی در تنه
 • آشنایی با سندرم های اعصاب محیطی در اندام تحتانی و عضلانی

سرفصل درس آزمایشگاه کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی

 • آشنایی با ملزومات اندازه گیری افراد معلول
 • آشنایی با ملاحظات اخلاقی در ارزیابی های بدنی و حرکتی افراد معلول
 • آشنایی با ویژگی های یک ابزار و آزمون اندازه گیر یمناسب
 • آنشایی با تعدیل کردن ابزارهای اندازه گیری برای افراد معلول
 • آشنایی با آزمون های ارزیابی ویزگی جسمی در افراد معلول
 • آشنایی با آزمون های ارزیابی مهارت های حرکتی در افراد معلول
 • آشنایی با آزمون های ارزیابی آمادگی جسمانی در افراد معلول
 • آشنایی با آزمون های ارزیابی وضعیت بدنی و راه رفتن در افراد معلول

سرفصل درس ورزش و معلولین جسمی

 • آشنایی با تاریخچه ورزش معلولین جسمی
 • آشنایی با ساختار و سازمان های ورزشی معلولین
 • آشنایی با فعالیت های بدنی و عضلانی معلولین جسمی
 • آشنایی با تاثیرات فیزیولوژیک ورزش بر معلولین قطع عضو
 • آشنایی با ورزش معلوین فلج مغزی
 • آشنایی با ورزش معلولین قطع عضو
 • آشنایی با ورزش معلولین فلج نخاعی
 • آشنایی با مربی گری و آموزش ورزشکاران معلول جسمی

سرفصل درس معلولین حسی و ذهنی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی

 • آشنایی با ترایخچه ورزش معلولین حسی و ذهنی
 • آشنایی با ساختار وسازمان های ورزش معلولین
 • آشنایی با فعالیت های بدنی و عضلانی معلولین حسی و ذهنی
 • آشنایی با تاثیرات فیزیولوژیک ورزش بر معلولین حسی و ذهنی
 • آشنایی با ورزش معلولبن ذهنی
 • آشنایی با ورزش معلولین رفتاری
 • آشنایی با ورزش معلولین مبتلا به آتیسم
 • آشنای با ورزش معلولین مبتلا به نقص ضنوایی
 • آشنایی با مربیگری و آموزش ورزشکاران معلول حسی و ذهنی
 • آشنایی با تجهیزات ورزشی خاص معلولین حسی و ذهنی

سرفصل درس باز توانایی معلولین جسمی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی و پرستاری از جمله رشته های demanded برای متقاضیان مهاجرت به خارج از کشور است

 • آشنایی با اهداف بازتوانی در معلولین جسمی
 • آشنایی با ویژگی های فیزیولوژیک و ساختار انواع معلولیت های جسمی
 • آشنایی با اصول بازتوانی در معلولین جسمی
 • آشنایی با اصول بازتوانی معلولین مبتنی بر جامعه
 • آشنایی با فنون و روش های ارزیابی معلولین
 • آشنایی با روش های بازتوانی معلولین نخاعی
 • آشنایی با روش های بازتوانی معلولین جسمی شدید
 • آشنایی با مدل های بازتوانی معلولین جسمی

سرفصل درس آمادگی جسمانی معلولین کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی

 • آشنایی با آمادگی جسمانی مربتط با سلامت در افراد ویژه
 • اصول برنامه ریزی تمرینی برای افراد ویژه
 • آشنایی با ملاجظات بیومکانیکی معلولین قطع عضو اندام تحتانی و اندام فوقانی
 • آشننایی با آزمون های آمادگی جسمانی افراد ویژه
 • اصول تمرینات هوازی و بی هوازی
 • آشننایی با تغییرات فیزیولوژیک ناشی از تمرین
 • آشنایی با پروتکل های مختلف تمرینی
 • آشنایی با مشکلات ویژه معلولین در هنگام تمرین

سرفصل درس حرکت شناسی پیشرفته کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی

 • مطالعه مبانی آناتومی حرکت
 • مطالعه مفاهیم پایه حرکت شناسی
 • مطالعه اصول بیومکانیک
 • مطالعه حرکات سر و تنه و دست ها
 • مطالعه حرکات اندام تحتانی
 • تجزیه و تحلیل حرکات کمربند لگنی و کمربند شانه ای
 • تجزیه و تحلیل حرکتی راه رفتن

سرفصل درس تمرین درمانی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی

 • آشنایی با تعریف و اهداف تمرین درمانی
 • اشنایی با تکنیک ها و پارامترهای تمرین درمانی
 • اشنایی با اصول تمرین درمانی در اب
 • اشنایی با ملاحظات سنی در تمرین درمانی
 • اشنایی با ملاحظات و اصول تمرین درمانی در اندام فوقانی
 • اشنایی با ملاحظات و اصول تمرین درمانی در اندام تحتانی
 • اشنایی با ملاحظات و اصول تمرینی با معلولین جسمی و بازتوانی معلولین جسمی

سرفصل درس اصول توانبخشی و فیزیوتراپی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی

 • آشنایی با تاریخچه فیزیوتراپی
 • آشنایی با اورتزها و پروتزها و چگونگی به کار گیری آنها
 • آشنایی با ملاحظات بیومکانیکی در استفاده از اورتزها و پروتزها
 • آشنایی با الکتروتراپی در توانبخشی و فیزیوتراپی معلولین
 • آشنایی با مکانوتراپی
 • آشنایی با هیدروتراپی و اصول مربوط به آن در توانبخشی و فیزیوتراپی معلولین
 • آشنایی با ملاحظات خاص افراد معلول در طراحی و انجام برنامه های توانبخشی
 • آشنایی با روش های بازتوانی معلولین جسمی

پاسخ به سوالات متداول درباره رشته کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی- گرایش تربیت بدنی ویژه

 • آیا به عنوان فارغ التحصیل رشته های فنی و مهندسی قصد تحصیل در این رشته دانشگاهی را دارید؟
 • آیا به عنوان فارغ التحصیل رشته های گروه علوم تجربی و پزشکی قصد تحصیل در رشته آسیب شناسی ورزشی را دارید؟
 • آیا فرق این رشته با رشته فیزیوتراپی و گرایش های مرتبط را میدانید؟
 • آیا میدانید دانش اموختگان این رشته اکنون در چه سازمان ها و باشگاه های مشغول به کار هستند؟
 • آیا میخواهید پس از تحصیل در رشته آسیب شناسی ورزشی وارد مقطع دکترای داخل/خارج شوید؟
 • آیا بازار کار این رشته را در کشورهای آسیایی و اروپایی می دانید؟
 • آیا تراز قبولی پذیرفته شدگان این رشته در آزمون های اخیر را میدانید؟
 • آیا میدانید چگونه میتوان نمره بالایی در مفاد آزمون این رشته بدست آورد؟
 • آیا می دانید با تحصیل در این رشته، چه مجموعه های حقوقی خصوصی داخلی جویای دانش اموختگان هستند؟
 • آیا میدانید دانش اموختگان این رشته در مقطع دکترای خارج از کشور میتوانند رایگان مشغول به تحصیل شوند؟
 • آیا میدانید امکان کارآموزی دانشجویان این رشته در باشگاه های ورزشی داخل وجود دارد؟
 • آیا میدانید برخی از باشگاه های بزرگ ورزشی جهان، بورس تحصیلی به دانشجویان و دانش اموختگان این رشته می دهند؟
 • آیا قصد دارید در زمینه سرفصل های این رشته تحصیلی ، مقاله کلاسی بنویسید؟
 • آیا به دنبال منابع علمی اکادمیک برای تالیف پایان نامه در این رشته و گرایش های مرتبط هستید؟
 • آیا به دنبال کتاب ها و منابع فارسی /انگلیسی زبان در این رشته می گردید؟
 • آیا میخواهید با دانش اموختگان این رشته در ارتباط باشید؟

دانشجوی گرامی به موارد زیر توجه کنید:‌

دانشگاه گیلان یکی از مقصدهای تحصیلی در رشته آسیب شناسی ورزشی در ایران است

آسیب شناسی ورزشی

فرصت های تحصیلی آسیب شناسی ورزشی در استرالیا: https://study.unisa.edu.au

 • تحصیل در گرایش های مختلف علوم ورزشی (SPORT SCIENCE) در مقطع دکترا، با بورس تحصیلی در دانشگاه های سنگاپور، سوئد، اقیانوسیه و آمریکای شمالی امکان پذیر و رایگان خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید.
 • رشته آسیب شناسی ورزشی در مقطع دکترا را در دانشگاه KAROLINSKA سوئد دنبال کنید.
 • برای تحصیل رایگان در مقطع ارشدو دکترا رشته آسیب شناسی ورزشی به دانشگاه علوم ورزش نروژ مراجعه کنید و اطلاعات لازم را کسب نمایید.
 • اگر خواهان تحصیل در مقطع کارشناسی تا دکترا رشته علوم تربیت بدنی (PHYSICAL EDUCATION) هستید، فهرست ۱۵۹ موسسه و دانشگاه سراسر جهان را که فرصت تحصیلی در این رشته را فرام کرده اند را در نظر داشته باشید.
 • بازار کار آسیب شناسی ورزشی در کشورهای مختلف جهان را از سایت های کاریابی بررسی کنید.
 • متخصصان آسیب شناسی ورزشی در  لینکدین را پیدا کرده و با آن ها تعامل کنید.
 • از  انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکت های اصلاحی ایران برای آشنایی حرفه ای با این رشته استفاده کنید.
 • تحصیل در گرایش های علوم  تربیت بدنی به خصوص آسیب شناسی ورزشی در مقطع دکترا اسکاندیناوی و کانادا رایگان است.
 • بورسیه Singa برای دانشجویان دکترا علاقمند به تحصیل در گرایش های مختلف علوم ورزشی و تربیت بدنی در ۳ دانشگاه برتر سنگاپور را اینجا مشاهده کنید.
 • تحصیل در رشته تغذیه ورزشی در دانشگاه های آمریکا نیازمند مدرک GRE-GMAT است. برای ثبت نام در آزمون دریافت این مدرک به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید.
آسیب شناسی ورزشی

فرصت های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا مدیریت آسیب شناسی ورزشی در کانادا: https://kinesiology.acadiau.ca

مطالب مرتبط
۹ نظر

ورود

 • رضا خرداد ۲۷, ۱۳۹۷

  ممنون از مقاله ی زیباتون
  همیشه دنبال میکنم مخصوصا مقالاتی که راجع به مهاجرت باشه
  پسر اشناهامون سه سال قبل قاچاق رفت المان و با برنامه هایی که اونجا برای مهاجرین دارن الان مشغول تحصیل در فیزیوتراپی ورزشی هست. به این صورت که بعد از دو سال اموزش زبان المانی و دیگر کلاسها و اموزشهای عملی برای اشنایی بهتر با جامعه نوبت به تصمیم به تحصیل در دبیرستان رسید. طبق سیستم اموزشی المان در دبیرستان انها میتوانند بین رشته های کاربردی فنی حرفه ایی و یا رشته های انسانی فیزیک تجربی یکی را انتخاب نمایند
  پسر اشنای ما رشته ی کاربردی فیزیوتراپی را انتخاب نمود و اکنون یک سال دیگر فارغ میشود و بعد ان میتواند در باشگاه های ورزشی ، درمانگاه و بیمارستانها، مدارس، و غیره مشغول کار شود.
  یکی از موقعیتهای شغلی ایشان این است که مشغول به کار در تیم معروف بایرن مونیخ شود. زیرا یک ماه قبل به عنوان اموزش در میدان واقعی در هنگام تحصیل، به مدت یک هفته به عنوان کاراموز در تیم باشگاهی بایرن مونیخ کار کردند.
  این اشنای ما میتواند بعد از اتمام تحصیل در فیزیوتراپی میوانند بعضی دروس دبیرستانی را پاس کنند و بعد وارد دانشگاه شوند.

  سیستمی که انها دارند به طور تقریبی صد سال جلوتر از ما هست. المان بعد از بحران مهاجرت تنها طی دو ماه این مهاجرت را تبدیل به فرصت کردند. در طی دو ماه تصمیم گرفتند راه حل پیدا کردند و بعد عملی کردند.
  ولی ما اندر خم یک کوچه اییم.

  انگلا مرکل در سخنرانی گفته بود نود و هشت درصد مهاجرین به کشورهای اروپایی مسلمان هستند. اما کشورهای اسلامی مثل ایران عربستان قطر امارات متحده عربی که ثروتمندترین کشورهای دنیا نیز هستد هرگز حتی یک پناهنده ی نه مسیحی بلکه مسلمان را نپذیرفته است. در ادامه گفته بود که این کشورها به انسانها نه به عنوان انسان دارای حق ازادی و زندگی، بلکه به چشم نیروهای کار ارزان و برده نگاه میکنند. سپس اشاره کرده بود به تعداد زیادی از مهاجرین که به این کشورا وارد شده اند ولی تنها به عنوان برده های کارگری مورد استفاده قرار گرفته اند.

 • محمد بهمن ۲۵, ۱۳۹۷

  اصولی ورزشی و رفع ضعف های اسکلتی عضلانی زیر نظر کارشناس ارشد آسیب شناسی دانشگاه فردوسی
  sport_eslahi_mashhad@

 • معراج شهریور ۲۸, ۱۳۹۸

  ببخشید نوشته برای اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید من به چه شماره ای تماس بگیرم؟

 • مرتضی مهر ۳۰, ۱۳۹۸

  ببخشید بین رشته فیزیولوزی و حرکات اصلاحی کدوم بازار کاره بهتری داره ..من میخوام تو مقطع مربیگری ادامه بدم .لیسانس امم نامرتبطه میگن فیزیولوزی سخته ..یه رشته ی راحتتری که بازار کار خوبی داشته باشه

 • ماندانا آبان ۶, ۱۳۹۸

  سلام. امکانش هست از کارشناسی کاردرمانی، ارشد آسیب شناسی ورزشی خوند؟؟؟!!

 • علی مدیری شهریور ۳, ۱۳۹۹

  بسیار عالی