با روند رسیدگی به انواع «درخواست خروج از کشور» مشمولان آشنا شویم

با روند رسیدگی به انواع «درخواست خروج از کشور» مشمولان آشنا شویم

خروج از کشور برای مشمولان وظیفه عمومی و شرایط و مدارک مورد نیاز را در سرویس دانستنی های روزیاتو ارائه کرده ایم و با کلیک بر روی تگ های انتهای این گفتار میتوانید اطلاعات به روز و دقیقی را بدست آورید. روند رسیدگی به مجوز خروج از کشور را میتوانید در این گفتار مشاهده کنید که شما را با مراحل مربوطه که برای شرایط گوناگونی،  پروسه خاصی می طلبد آشنا میکند.

با ما همراه باشید.

خروج از کشور
انواع درخواست های خروج از کشور را از سازمان وظیفه عمومی در میدان سپاه تهران استعلام کنید

روند رسیدگی به مجوز خروج از کشور

روند رسیدگی به مجوز خروج از کشور به منظور سفرهای علمی

 • دانشجو با گواهی اشتغال به تحصیلی که در ان تاریخ سفر، مقصد و علت سفر مشخص شده و به تایید وزارت علوم یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و دانشگاه های علوم پزشکی رسیده باشد، به وظیفه عمومی محل سکونت یا محل تحصیل مراجعه می نماید توسط حوزه های وظیفه عمومی مورد بررسی قرار می گیرد .
 • پس از واریز و تکمیل فیش های بانکی و ضمانت نامه بانکی و تعهد محضری وتکمیل فرم های مربوطه در حوزه های وظیفه عمومی درخواست وی مورد بررسی قرار میگیرد .
 •  با بررسی پرونده مشمول توسط کارشناسان وظیفه عمومی و کامل بودن مدارک آنان، مجوز خروج از کشور صادر می گردد.
 •  زمانیکه مجوز خروج از کشور درسیستم جامع وظیفه عمومی ثبت گردید، اطلاعات فرد به صورت on Line درسیستم اداره گذرنامه دیده می شود.
 • افرادی که دارای گذرنامه هستند ، به اداره گذرنامه مراجعه می نمایند و افرادی که فاقد گذرنامه هستند و یا افرادی که درخواست تمدید گذرنامه دارند، می بایست به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس+۱۰) مراجعه نمایند.

روند رسیدگی به مجوز خروج از کشور به منظور سفرهای نیمه علمی

 • دانشجو با گواهی اشتغال به تحصیلی که در ان تاریخ سفر، مقصد و علت سفر مشخص شده و به تایید وزارت علوم یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد ودانشگاه های علوم پزشکی رسیده باشد، به وظیفه عمومی محل سکونت یا محل تحصیل مراجعه می نماید.
 • پس از واریز و تکمیل فیش های بانکی و ضمانت نامه بانکی وتکمیل فرم های مربوطه در حوزه های وظیفه عمومی درخواست وی مورد بررسی قرار میگیرد .
 • با بررسی پرونده مشمول توسط کارشناسان وظیفه عمومی و کامل بودن مدارک آنان، مجوز خروج از کشور صادر می گردد.
 • زمانیکه مجوز خروج از کشور درسیستم جامع وظیفه عمومی ثبت گردید، اطلاعات فرد به صورت on Line درسیستم اداره گذرنامه دیده می شود.
 • افرادی که دارای گذرنامه هستند ، به اداره گذرنامه مراجعه می نمایند و افرادی که فاقد گذرنامه هستند و یا افرادی درخواست تمدید گذرنامه دارند، می بایست به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس+۱۰) مراجعه نمایند.

روند رسیدگی به مجوز خروج از کشور به منظور زیارتی

 • دانشجو با گواهی اشتغال به تحصیلی که در ان تاریخ سفر، مقصد و علت سفر مشخص شده و به تایید وزارت علوم یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و دانشگاه های علوم پزشکی رسیده باشد، به وظیفه عمومی محل سکونت یا محل تحصیل مراجعه می نماید.
 • پس از واریز وتکمیل فیش های بانکی وضمانت نامه بانکی وتکمیل فرم های مربوطه در حوزه های وظیفه عمومی درخواست وی مورد بررسی قرار میگیرد .
 •  با بررسی پرونده مشمول توسط کارشناسان وظیفه عمومی و کامل بودن مدارک آنان، مجوز خروج از کشور صادر می گردد.
 • زمانیکه مجوز خروج از کشور درسیستم جامع وظیفه عمومی ثبت گردید، اطلاعات فرد به صورت on Line درسیستم اداره گذرنامه دیده می شود.
 • افرادی که دارای گذرنامه هستند، به اداره گذرنامه مراجعه می نمایند و افرادی که فاقد گذرنامه هستند و یا افرادی درخواست تمدید گذرنامه دارند، می بایست به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس+۱۰) مراجعه نمایند.

روند رسیدگی به مجوز خروج از کشور به منظور سفرهای مطالعاتی

 •  دانشجو با گواهی اشتغال به تحصیلی که در ان تاریخ سفر، مقصد و علت سفر مشخص شده و به تایید وزارت علوم یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و دانشگاه های علوم پزشکی رسیده باشد، به وظیفه عمومی محل سکونت یا محل تحصیل مراجعه می نماید.
 •  با بررسی پرونده مشمول توسط کارشناسان وظیفه عمومی و کامل بودن مدارک آنان، مجوز خروج از کشور صادر می گردد.
 •  زمانیکه مجوز خروج از کشور در سیستم جامع وظیفه عمومی ثبت گردید، اطلاعات فرد به صورت on Line درسیستم اداره گذرنامه دیده می شود.
 •  افرادی که دارای گذرنامه هستند ، به اداره گذرنامه مراجعه می نمایند و افرادی که فاقد گذرنامه هستند و یا افرادی درخواست تمدید گذرنامه دارند، می بایست به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس+۱۰) مراجعه نمایند.

روند رسیدگی به مجوز خروج از کشور به منظور سفرهای غیر علمی

 •  دانشجو با گواهی اشتغال به تحصیلی که در ان تاریخ سفر، مقصد و علت سفر مشخص شده به وظیفه عمومی محل سکونت یا محل تحصیل مراجعه می نماید .
 • دانش‌آموز ان با ارایه گواهی اشتغال به تحصیل و یا دیپلم ، پیش دانشگاهی که به تایید وزارت آموزش و پرورش رسیده باشد به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت مراجعه نمایند.
 •  پس از واریز وتکمیل فیش های بانکی و ضمانت نامه بانکی وتکمیل فرم های مربوطه در حوزه های وظیفه عمومی درخواست وی مورد بررسی قرار میگیرد.
 •  با بررسی پرونده مشمول توسط کارشناسان وظیفه عمومی و کامل بودن مدارک آنان، مجوز خروج از کشور صادر می گردد.
 •  زمانیکه مجوز خروج از کشور درسیستم جامع وظیفه عمومی ثبت گردید، اطلاعات فرد به صورت on Line درسیستم اداره گذرنامه دیده می شود.
 •  افرادی که دارای گذرنامه هستند ، به اداره گذرنامه مراجعه می نمایند و افرادی که فاقد گذرنامه هستند و یا افرادی درخواست تمدید گذرنامه دارند، می بایست به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس+۱۰) مراجعه نمایند.

روند رسیدگی به مجوز خروج از کشور متعهدین خدمت به سازمان ها

 • متعهدین خدمت با ارائه نامه ای از سازمان تعهد کننده که تاریخ شروع به خدمت و اطلاعات کامل فردی به سازمان وظیفه عمومی تهران مراجعه می نماید.
 • پس از تکمیل فرم های مربوطه، با بررسی پرونده مشمول توسط کارشناس نظام وظیفه و کامل بودن مدارک آن، مجوز خروج از کشور ثبت می گردد.
 • زمانیکه مجوز خروج از کشور درسیستم نظام وظیفه ثبت گردید، اطلاعات فرد به صورت on Line درسیستم اداره گذرنامه دیده می شود.
 • با درخواست و تعهد سازمان مربوط به مبلغ ۱۵میلیون تومان، خروج این افراد ممکن است.

سازمان هایی که می بایست مجوز خروج از کشور برای آنها صادر گردد به شرح ذیل است:

 • اداره گذرنامه نهاد ریاست جمهوری
 • وزارت فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • خبرگزاری جمهوری اسلامی
 • سازمان بنادر و فرودگاهها
 • فرزندان نمایندگان مجلس(با تکمیل سایر فرمها و فرم اشخاص اقدام نماید)
 • وزارت ورزش و جوانان
 • شرکت ملی نفتکش
 • المپیاد دانش آموزی
 • جامعه المصطفی
 • فناوری و اطلاعات
 • شرکت کشتیرانی
 • وزارت بهداشت
 • وزارت علوم
 • صدا وسیما

روند رسیدگی به مجوز خروج از کشور به منظور شرکت در مسابقات ورزشی

ارائه مدارک کامل توسط نماینده وزارت ورزش و امور جوانان

 • اصل نامه دانشگاه یا مدرسه
 • ضمانت وزارتخانه
 • فعالیت ورزشی

روند رسیدگی به مجوز خروج از کشور به منظور پیگیری درمان و مداوای بیماری

 • ارایه گواهی از پزشک معالج.
 • تایید شورای پزشکی وظیفه عمومی محل سکونت.
 • سپردن ۱۵۰ میلیون ریال ودیعه نقدی با مراجعه به شعبات موسسه مالی و اعتباری قوامین در سراسر کشور و ارایه اصل رسید آن به مرکز وظیفه عمومی محل سکونت و یا ارایه ضمانت بانکی.
 • دانش آموز یا دانشجو باگواهی اشتغال به تحصیل به وظیفه عمومی محل سکونت مراجعه می نماید.
 • پس از تکمیل فرم های مربوطه، با بررسی پرونده مشمول توسط کارشناس وظیفه و کامل بودن مدارک آن، مجوز خروج از کشور ثبت می گردد.
 • زمانیکه مجوز خروج از کشور درسیستم نظام وظیفه ثبت گردید، اطلاعات فرد به صورت on Line درسیستم اداره گذرنامه دیده می شود درمورد مشمولانی که دارای معاینه موقت پزشکی هستند تنها درصورتی مجوز درمان صادر می گردد که دارای غیبت نباشند .

روند رسیدگی به درخواست خروج از کشور دانشجویان مشمول و هم چنین خروج از کشور دانش آموختگان تنها در صورتی که غیبت نداشته باشند بر اساس رویه های بالا انجام می شود و کارشناسان روابط عمومی سازمان وظیفه عمومی، پاسخگوی سوالات عزیزان درباره روند رسیدگی به خرج از کشور و صدور گذرنامه موقت هستند.

حتما بخوانید:  طرح جریمه ریالی مشمولان غایب سربازی در سال ۱۳۹۷

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود