آشنایی با رشته جمعیت شناسی، کتاب ها و فرصت های تحصیلی در خارج

آشنایی با رشته جمعیت شناسی، کتاب ها و فرصت های تحصیلی در خارج

جمعیت شناسی (Demography) در واقع یکی از رشته هایی در مقطع ارشد و دکترا است که ارتباط زیادی با تحلیل های آماری دارد و نمیتوان آن را بدون نرم افزارهای آماری و تحلیلگری خوب، فهمید.  یکی از رشته هایی که در آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی در گروه علوم اجتماعی میتوان انتخاب کرد، گرایش جمعیت شناسی است. این گرایش یکی از گرایش های ۱۷ گانه است که میتوان در زیر گروه علوم اجتماعی ادامه تحصیل داد. دیگر گرایش های علوم اجتماعی را در فهرست زیر  مشاهده کنید که اطلاعات تکمیلی آن را در سرویس دانشگاهی روزیاتو ارائه کردیم.

 1. کارشناسی ارشد مردم شناسی
 2. کارشناسی ارشد جامعه شناسی
 3. کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب اسلامی
 4. کارشناسی ارشد توسعه روستایی گرایش توسعه اجتماعی
 5. کارشناسی ارشد توسعه روستایی گرایش مدیریت توسعه
 6. کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی
 7. کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 8. کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی
 9. کارشناسی ارشد مدیریت خدمات اجتماعی
 10. کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی فرهنگ
 11. کارشناسی ارشد مطالعات جوانان
 12. کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای
 13. کارشناسی ارشد گردشگری مذهبی
 14. کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری
 15. کارشناسی ارشد دانش اجتماعی مسلمان
 16. کارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی

اگر شما دانشجوی گرامی خواستار تحصیل در این گرایش ها در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور هستید و با پرسشی روبرو شدید، سوالات خود را به صورت اینترنتی در اختیار کارشناسان ما قرار دهید. در گزارش امروز با ما همراه باشید.

جمعیت شناسی

کلید واژه هایی که دانشجوی جمعیت شناسی با ان ها سر و کار دارد

سوالات متداول برای علاقمندان به تحصیل در رشته جمعیت شناسی

 • آیا قصد ادامه تحصیل در مقطع دکترا گرایش های علوم اجتماعی در ایران را دارید؟
 • آیا از فرصت های بورسیه ۲۰۱۸ دانشگاه های آسیا و اروپا در گرایش های علوم اجتماعی آشنایید؟
 • آیا با ضرایب و درصدهای قبولی و تراز پذیرفته شدگان این گرایش در آزمون های سال قبل آشنایی دارید؟
 • آیا به عنوان فارغ التحصیل رشته های فنی و مهندسی قصد تحصیل در این گرایش را دارید؟
 • آیا به عنوان دانش اموخته رشته های علوم انسانی قصد تحصیل در رشته جمعیت شناسی را دارید؟
 • آیا با فرصت های کارآموزی دانشجویان جمعیت شناسی در موزه های کشور آشناییت دارید؟
 • آیا قصد ادامه تحصیل در رشته  جمعیت شناسی در مقطع دکترا داخل کشور دارید؟
 • آیا میخواهید با فرصت های بورسیه تحصیلی دانشگاه های جهان در حوزه ایران استفاده کنید؟
 • آیا قصد ادامه تحصیل در رشته دکترا جمعیت شناسی در دانشگاه های آمریکای شمالی دارید؟
 • آیا با منابع و کتاب های به روز جمعیت شناسی در داخل و خارج از کشور آشنا هستید؟

کتاب جمعیت شناسی در برنامه ریزی آموزشی نوشته دکتر شراره حبیبی

طول و شکل نظام رشته  کارشناسی ارشد جمعیت شناسی

دوره کارشناسی ارشد گرایش مردم شناسی شامل ۴ نیمسال تحصیلی است.

شرایط قبولی رشته جمعیت شناسی

 • دارا بودن گواهی کارشناسی در علوم اجتماعی (جامعه شناسی- انسان شناسی- جمعیت شناسی)
 • داشتن معدل کارشناسی حداقل ۱۲ از ۲۰
 • قبولی در آزمون ورودی

مواد آزمون رشته جمعیت  شناسی

 • نظریه ها و مکاتب انسان شناسی و مردم شناسی
 • روش تحقیق
 • زبان انگلیسی

واحدهای درسی رشته جمعیت شناسی

 • دروس اجباری عمومی ۲۳ واحد
 • دروس تحصصی ۱۱ واحد
 • دروس تخصصی اجباری ۵ واحد
 • دروس تخصصی اختیاری ۶ واحد
 • رساله ۴ واحد

فهرست دروس اجباری رشته کارشناسی ارشد جمعیت شناسی

 • درس بینش های جامعه شناسی ۱
 • درش بینش های جامعه شناسی ۲
 • درس اندیشه متفکرین اسلامی ۱
 • درس اندیشه متفکرین اسلامی ۲
 • درس برنامه ریزی جمعیت و نیروی انسانی
 • درس تاری اندیشه های مردم شناسی
 • درس روش های تحقیق ۱
 • درس روش های تحقیق ۲

فهرست دروس اجباری

 • مرگ و میر
 • بار داری

فهرست دروس اختیاری

 • مهاجرت
 • نظریات و سیاست های حمعیتی
 • جامعه شناسی جمعیت
 • کاربرد آمار در علوم اجتماعی

کتاب جمعیت شناسی سیاسی، کتاب جمعیت شناسی اقتصادی و اجتماعی و کتاب جمعیت شناسی و مفاهیم جمعیت شناسی توصیه می شود

سرفصل درس بینش های جامعه شناسی

 • تجزیه و تحلیل مکاتب جامعه شناسی عمومی
 • اصالت ساخت
 • اصالت کارکرد
 • دیالکتیک و شعب آن
 • انتراکسیونالیسم
 • پدیدار شناسی

سرفصل درس بینش های جامعه شناسی

هدف از این درس، شناخت مکاتب و نظام های اجتماعی به صورت مقایسه ای است.

 • جریانات عمده و گرایش های کنونی جامعه شناسی
 • تاریخ گرایان
 • مکتب فرانکفورت
 • مقایسه تحلیلی نظام های اجتماعی
 • نقد کلی در مورد مکاتب و نظام های اجتماعی در رابطه با یکدیگر

سرفصل درس اندیشه های متفکرین اسلامی

هدف از این درس× تحقیق در زمینه متفکران و نظریات اجتماعی است که از خلال آثار فلسفه و دانشمندان و مورخان و مردم نگاران و سیحان و ادیبان متفکر اسلامی بالاخص دانشمندان مسلمان ایران میتوان استخراج کرد.

سرفصل درس اندیشه های متفکرین اسلامی ۱

هدف از این درس، تحقیق در زمینه نظرات اجتماعی است که از خلال آثار فلاسفه و دانشمندان و مورخان و مردم نگاران و سیاحان و ادیبان متفکر مسلمان استخراج شده است. این درس در ادامه درس اندیشه های اجتماعی متفکرین مسلمان ۱ است.

سرفصل درس برنامه ریزی جمعیتی نیروی انسانی

هدف از این درس درآمدی بر برنامه ریزی و نقش عامل جمعیت است

 • بررسی ملاحظات جمعینی در برنامه ریزی های توسعه اقتصادی
 • در اقتصادهای متمرکز
 • در اقتصادهای سرمایه داری
 • در اقتصادهای مختلط
 • در کشورههای در حال توسعه
 • آمارهای مورد استفاده دز برنامه ریزی توسعه رشد جمعیت و باروری و مرگ و میر و پیش بینی جمعیت

سرفصل درس روش های تحقیق۱

هدف از این درس، بحث و بررسی اصول شناخت از دیدگاه معرفت شناسی و مبانی اساسی روش شناسی و انواع روش های بنیادین است. مفاهیم و روش های کمی و کیفی در جامعه شاسی و بحث و بررسی اجزا مختلف یک طرح تحقیقاتی .

سرفصل درس روش های تحقیق ۲

تسلط دانشجویان دوره کارشناسی ارشد جامعه شناسی بر روش های تحقیق در علوم اجتماعی از اهداف این درس است.

سرفصل درس مرگ و میر

 • تکنیک های اساس مرگ و میر
 • روش های غیر مستقیم براورد مرگ و میر
 • مرگ و میر تا انقلاب صنعتی
 • رشد مرگ و میر در دو قرن اخیر
 • رشد مرگ و میر در آینده

سرفصل درس باروری

 • تکنیک های اساس باوری
 • برآورد شاخص های باروری با استفاده از روش های مستقیم
 • برآورد شاخص های باروری از طریق روش های غیر مستقیم
 • تاثیر باروری بر ساختمان جمعت
 • تاریخچه باروری تا انقلاب صنعتی
 • تاریخچه باوری در ۲ قرن اخیر
 • بررسی روند باروری در آینده

سرفصل درس نظریات جمعیتی

 • نظریات جمعیتی تا رنسانس
 • نظریات جمعیتی از رنسانس تا مالتوس
 • تظریات جمعیتی در زمان مالتوس
 • نظریات تنظیم خانواده و کنترل موالید
 • سیاست های جمعیتی در حال حاضر
 • سازمان ها و مقررات اجتماعی

سرفصل درس جامعه شناسی جمعیت

 • مقدمه و تاریخچه جمعیت شناسی
 • تاریخچه افزایش جمعیت
 • تئوری انتقال جمعیتی
 • تئوری انتقال جمعیتی
 • جمعیت و منابع
 • اثرات تغییرات جمعیتی بر خانواده
 • آینده جمعیت
 • مدل های اقتصادی اجتماعی جمعیت

 دانشجویان گرامی اگر خواهان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا علوم اجتماعی هستید، از فرصت های تحصیلی با بورس در دانشگاههای مختلف دنیا در حوزه تاجمعیت شناسی استفاده کنید.

 • برای تحصیل در گرایش های علوم اجتماعی (social STUDIES) در دانشگاه های آمریکای شمالی، در اختیار داشتن GRE با نمره VERBAL ۱۶۰ به بالا از ۱۷۰ الزامی است.
 • اگر قصد تحصیل در خارج از کشور در حوزه تاریخ را دارید، حتما حداقل ۱ مقاله در ژورنال های ISI منتشر کنید.
 • بهترین راه برای آشنایی با اساتید بین المللی حوزه علوم اجتماعی، شرکت در کنفرانس های بین المللی این رشته است. اطلاعات بیشتر را در این سایت مشاهده کنید.
 • ۵۸ رشته در گرایش های علوم اجتماعی به زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی نروژ را در این لینک بررسی کنید.
 • فرصت های تحصیلی ارشد و دکترا جمعیت شناسی در دانشگاه تگزاس را در این لینک دنبال کنید.
 • تحصیل در مقطع دکترا در گرایش های مختلف علوم اجتماعی در سوئد و نروژ برای ایرانیان رایگان است.

بدون نظر

ورود