آشنایی با سرفصل ها و منابع رشته کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب 

آشنایی با سرفصل ها و منابع رشته کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب 

جامعه شناسی انقلاب در مقطع کارشناسی ارشد از جمله رشته های جدید در گروه علوم انسانی در آزمون سراسری است. یکی از رشته هایی که در آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی در گروه علوم اجتماعی میتوان انتخاب کرد، گرایش جامعه شناسی انقلاب اسلامی است. این گرایش یکی از گرایش های ۱۷ گانه است که میتوان در زیر گروه علوم اجتماعی ادامه تحصیل داد. دیگر گرایش های علوم اجتماعی را در فهرست زیر مشاهده می کنید که برای کسب اطلاعات بیشتر و جزییات هر گرایش، به سرویس دانشگاهی روزیاتو مراجعه نمایید. اگر با سوالی روبرو شدید، درخواست خود را کامنت کنید.

 1. کارشناسی ارشد مردم شناسی
 2. کارشناسی ارشد جمعیت شناسی
 3. کارشناسی ارشد توسعه روستایی گرایش توسعه اجتماعی
 4. کارشناسی ارشد توسعه روستایی گرایش مدیریت توسعه
 5. کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی
 6. کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 7. کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی
 8. کارشناسی ارشد مدیریت خدمات اجتماعی
 9. کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی فرهنگ
 10. کارشناسی ارشد مطالعات جوانان
 11. کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای
 12. کارشناسی ارشد گردشگری مذهبی
 13. کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری
 14. کارشناسی ارشد دانش اجتماعی مسلمان
 15. کارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی

در گزارش امروز با ما همراه باشید.

سوالات متداول برای علاقمندان به تحصیل در رشته جامعه شناسی انقلاب 

 • آیا قصد ادامه تحصیل در مقطع دکترا گرایش های علوم اجتماعی در ایران را دارید؟
 • آیا از فرصت های بورسیه ۲۰۱۸ دانشگاه های آسیا و اروپا در گرایش های علوم اجتماعی آشنایید؟
 • آیا با ضرایب و درصدهای قبولی و تراز پذیرفته شدگان این گرایش در آزمون های سال قبل آشنایی دارید؟
 • آیا به عنوان فارغ التحصیل رشته های فنی و مهندسی قصد تحصیل در این گرایش را دارید؟
 • آیا به عنوان دانش اموخته رشته های علوم انسانی قصد تحصیل در رشته علوم اجتماعی را دارید؟
 • آیا قصد ادامه تحصیل در این رشته در مقطع دکترا داخل کشور دارید؟
 • آیا میخواهید با فرصت های بورسیه تحصیلی دانشگاه های جهان در حوزه ایران استفاده کنید؟
 • آیا قصد ادامه تحصیل در رشته دکترا جامعه شناسی در دانشگاه های آمریکای شمالی دارید؟
 • آیا با منابع و کتاب های به روز این رشته در داخل و خارج از کشور آشنا هستید؟
درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نوشته دکتر محمد رحیم عیوضی و دکتر محمد جواد هراتی
انقلاب اسلامی- ماهیت ها – زمینه ها و پیامدها- نوشته دکتر محمد شفیعی فر
الهام بخشی انقلاب اسلامی ایران به جنبش بیداری اسلامی خاورمیانه نوشته دکتر مهدی ناظمی اردکانی
جامعه شناسی انقلاب
کتاب دانستنی های تاریخ انقلاب اسلامی ایران نوشته ناصر نادری

مواد آزمون

 • نظریه های جامعه شناسی ضریب ۱
 • جامعه شناسی سیاسی ضریب ۱
 • جامعه شنای انقلاب ضریب ۱
 • تاریخ سیاسی اجتماعی ایران معاصر ضریب ۱
 • زبان انگلیسی ضریب ۱

برنامه دوره

 • دروس مشترک : ۷ واحد
 • دروس اختصاصی ۱۷ واحد
 • رساله ۸ واحد

واحدهای درسی

 • روش تحقیق ۱
 • جامعه شناسی عمومی
 • جامعه شناسی سیاسی
 • جنبش های اجتماعی
 • زبان خارجی

دروس مشترک

 • زندگی علمی سیاسی امام خمینی
 • جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر
 • روش تحقیق ۲
کتاب جامعه شناسینوشته انتونی گیدنز اثری از فیلیپ ساتن

دروس اختصاصی

 • نظریه های انقلاب با تاکید بر رویکردهای جامعه شناختی
 • اندیشه سیاسی اجتماعی امام خمینی
 • بررسی مقایسه ای انقلاب اسلامی با دیگر انقلابات
 • نقد و بررسی تبیین انقلاب اسلامی
 • فلسفه سیاسی
 • اندیشه سیاسی اسلام در دوره معاصر
 • رساله
کتاب اندیشه های سیاسی اثری از دکتر سید داوود آقایی و حمید ملک زاده و کتاب اندیشه سیاسی اسلام معاصر اثری از حمید عنایت را به دانشجویان کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب اسلامی توصیه میکنیم

سرفصل درس زندگی علمی امام خمینی

 • بررسی خاندان و نسب امام خمینی
 • دوران جوانی امام
 • موضوع و عملکرد اما در فاصله رحلت آیت الله حائری و آیت الله بروجردی
 • دوران تبعید
 • مهاجرت به پاریس
 • رهبری جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۶۸

سرفصل درس جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر

تغییر ساختار سیاسی اقتصادی جامعه ایران در ۱۰۰ سال گذشته و مواجهه با تجدد درحوزه هال علم، تربیت، دین و اقتصاد و توسعه و پیدایش طبقات و قشرهای جدید و نقش نخبگان در تحولات فکری و سیاسی معاصر.

سرفصل درس روش تحقیق ۱

آشنایی با روش های تحقیق در علوم اجتماعی مطابق برنامه روش تحقیق در دوره کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی.

سرفصل درس نظریه انقلاب با تاکید بر رویکردهای جامعه شناسی

 • بررسی و مقایسه تعاریف مختلف انقلاب
 • نظریه های کارکردگرایانه انقلاب
 • نظریه های مارکسیستی و مارکسیستی جدید و نظریه های روان شناسانه انقلاب
 • فرآیند بسیج سیاسی در انقلابات و مراحل تحول انقلاب

سرفصل درس اندیشه سیاسی و اجتماعی امام خمینی

 • دیدگاه امام در مورد ضرورت حکومت اسلامی
 • ویژگی های رهبری اسلامی
 • نقش مردم در حکومت اسلامی
 • قشربندی اجتماعی نزد امام
 • علل و کارگزاران تحولات اجتماعی نزد امام
 • ماهیت جامعه و قانون مندی های آن در اندیشه امام خمینی

سرفصل درس بررسی مقایسه ای انقلاب اسلامی با دیگر انقلابات

 • بررسی اصول مشترک انقلاب های بزرگ فرانسه- شوروی- چین و ایرانی
 • بررسی نقش رهبری در این انقلاب ها و بررسی نقش ایدئولوژی و زمینه های فرهنگی در انقلابات
 • بررسی نقش اقشار و گروه های پیشتاز انقلاب
 • کوشش برای استراح وجوه مشترک انقلاب اسلامی با دیگر انقلابات و شنناسایی ویژگی های منحصر به فرد انقلاب اسلامی

سرفصل درس نقد و بررسی تبیین های انقلاب اسلامی

 • نظریات جامعه شناسی در مورد انقلاب اسلامی ایران
 • نظرات روانشناسی اجتماعی در مورد انقلاب اسلامی ایران
 • نظریات سیاسی درمورد انقلاب اسلامی ایران
 • نظریات اقتصادی در مورد انقلاب اسلامی ایران
 • نظریات فرهنگی در مورد انقلاب اسلامی ایران

سرفصل درس بررسی جنبش های اسلامی معاصر

 • نهضت اسلامی فلسطین
 • نهضت اسلامی شمال آفریقا
 • نهضت اسلامی در ترکیه و کشورهای آسیای میانه
 • حرکت های اسلام خواهی در اروپا و کشورهای غربی
 • اسلام خواهی در شبه قاره و آسیای جنوبی شرق

سرفصل درس فلسفه سیاسی

 • فلسفه سیاسی : پیدایش و تکوین
 • بررسی مفاهیم مرتبط با فلسفه سیاسی
 • رابطه فلسفه سیاسی با فلسفه
 • رابطه فلسفه سیاسی با دین
 • رابطفه فلسفه سیاسی با اخلاق
 • رابطقه فلسفه سیاسی با علوم سیاست:‌جامعه شناسی و حقوق
 • طبقه بندی و سنخ شناسی فلسفه های سیاسی
 • وجوه مشترک و تمایزات فلسفه سیاسی غرب با فلسفه سیاسی در اسلام

سرفصل درس اندیشه سیاسی اسلام معاصر

 • اندیشه های سیاسی سید جمال الدین اسد آبادی
 • اندیشه های سیاسی اهل سنت
 • شیخ محمد عبده و رشید رضا-کواکبی
 • اندیشه های سیاسی در شبه قاره هند و پاکستان
 • اندیشه های سیاسی صاحب نظران شیعه
 • مشروطه خواهان
 • مشروعه خواهان
 • سید محمد باقر صدر
 • علامه طباطبایی
 • مرتضی مطهری
 • دکتر شریعتی
 • منتظری
 • نظریات و آرا متاخرین

 دانشجویان گرامی اگر خواهان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا علوم اجتماعی  گرایش جامعه شناسی هستید، از فرصت های تحصیلی با بورس در دانشگاههای مختلف دنیا در حوزه علوم اجتماعی استفاده کنید.

 • برای تحصیل در گرایش های علوم اجتماعی (social studies) در دانشگاه های آمریکای شمالی، در اختیار داشتن GRE با نمره VERBAL ۱۶۰ به بالا از ۱۷۰ الزامی است.
 • اگر قصد تحصیل در خارج از کشور در حوزه علوم اجتماعی را دارید، حتما حداقل ۱ مقاله در ژورنال های ISI منتشر کنید.
 • بهترین راه برای آشنایی با اساتید بین المللی حوزه علوم اجتماعی، شرکت در کنفرانس های بین المللی این رشته است. اطلاعات بیشتر را در این سایت مشاهده کنید.
 • ۵۸ رشته در گرایش های علوم اجتماعی به زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی نروژ را در این لینک بررس یکنید.
 • فرصت های تحصیلی ارشد و دکترا جامعه شناسی در دانشگاه تگزاس را در این لینک دنبال کنید.
 • تحصیل در مقطع دکترا در گرایش های مختلف علوم اجتماعی در سوئد و نروژ برای ایرانیان رایگان است.

اگر قصد تحصیل در رشته کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب دارید، توصیه میکنیم که به اطلاعیه های سازمان سنجش درباره شرکت در گروه انسانی مراجعه کنید. پژوهشگاه امام خمینی و هم چنین دانشگاه شاهد، اطلاعاتی درباره رشته کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب را ارائه میکنید. جامعه شناسی انقلاب برای علاقمندان به تحصیل در رشته هایی آسان و اخذ مدرک ارشد توصیه می شود. اما با جامعه شناسی عمومی متفاوت است.

حتما بخوانید: ۱۲۰ کتاب برای آنکه منتقد خوب بشویم

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
۲ نظر

ورود

 • محمد بهمن ۲۴, ۱۳۹۷

  درست میگفتنند، انقلاب ما انفجار نور بود.
  هدف ریشه کن کردن ظلم، فساد، دروغ، مرگ، اعتیاد، رانت، رشوه، نابودی، بیکاری، بی هدفی، سردرگمی، و … بود که به حمداله به آن رسیده ایم !!
  × استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی × ..

 • مریم تیر ۲۰, ۱۴۰۰

  سلام
  برای ارشد جامعه شناسی انقلاب اسلامی از چه منابعی استفاده کنم؟