بدون نظر

دانشجویان رشته های پزشکی و دندانپزشکی در دانشگاه های خارج از کشور اگر قصد دارند پس از دانش آموختگی، در ایران در عرصه پزشکی مشغول به کار شوند، می بایست در دانشگاه های ارزشیابی شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحصیل کرده و در آزمون جامع و مصاحبه در داخل کشور شرکت کنند. برای بسیاری از متقاضیان تحصیل پزشکی در خارج از کشور این سوال مطرح می شود که مدارک آن ها پس از تحصیل چطوری ارزیابی می شود و چه فرآیندی دارد. ما قبلا  ۲۰۰ دانشگاه آسیایی، اروپایی و آمریکایی برای تحصیل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی را معرفی کردیم که میتوانید در سرویس دانشگاهی روزیاتو به این اطلاعات دسترسی پیدا کنید.

اما اگر میخواهید بدانید که روش های ارزشیابی مدارک علمی شما در حوزه بهداشت و  درمان چگونه است، راهنمای زیر را به دقت مطالعه کنید و اگر سوالی داشتید، کامنت کنید تا بررسی شود.

حتما بخوانید:  راهنمای تحصیلی مجانی پزشکی در دانشگاه های آلمان

ارزشیابی مدارک پزشکی و دندانپزشکی

دانشگاه سنت جورج انگلستان یکی از بهترین مقصدهای تحصیلی پزشکی در اروپا است

با افزايش تقاضا برای تحصيل يا تكميل تحصيلات در گروه علوم پزشكی در خارج از كشور ،‌هر ساله تعداد زيادی از هموطنان ما جهت تحصيل رهسپار خارج از كشور میگردند. در اين راستا مركز امور دانشجويی وزارت بهداشت با بررسی سطح علمی و آموزشی دانشگاه ها و مراكز علمی خارج از كشور ، ليست دانشگاه های دارایي اعتبار جهت تحصيل را هر ساله اعلام مینمايد تا متقاضيان با انتخاب صحيح محل تحصيل ، در بازگشت به كشور جهت ارزشيابی مدرك تحصيل خود با مشكل مواجه نگردند. قابل ذكر است ليست دانشگاه های معتبر با بررسی های مستمر كه در اين خصوص به عمل میآيد قابل تغيير است. لذا تغييرات بعمل آمده بصورت اصلاحيه يا مكمل اين مجموعه منتشر میگردد که در بخش دانشگاهی روزیاتو مشاهده فرمایید.

اطلاعات ارزشیابی تحصیلی رشته های پزشکی را از معاونت آموزشی وزارت بهداشت بدست آورید: http://dme.behdasht.gov.ir

نكات مهم برای ارزشیابی مدارک دانشجویان رشته های پزشکی و دندانپزشکی خارج از کشور

 • ارزشيابی مدارك تحصيلی خارجی دانشگاه های معتبر اعلام شده طبق ضوابط مصوب در شورايعالی ارزشيابی و پس از طرح در كميسيون های مربوطه انجام میگردد.
 • شركت و قبولی در امتحان جامع علوم‌ پايه برای رشته‌های پزشكی ، دندانپزشكی و داروسازی (بجز كشور مجارستان ) الزامی است.
 • برای دانشجويان رشته پزشكی قبولی در امتحان پره‌انترنی و گذراندن دوره انترنی در كشور الزامی است.
 • برای  دانشجويان رشته‌های دندانپزشكی و داروسازی شركت در امتحان جايابی و تكميل دوره الزامی است.
 • دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع عمومی در دانشگاه های معتبر مشروط كه متقاضی انتقال به داخل كشور هستند در صورت داشتن ساير شرايط مندرج در آئين‌نامه انتقال ملزم به قبولی در امتحان جامع علوم پايه هستند.
 • برای دانشجويانی كه از تاريخ اول سپتامبر ۲۰۰۳ میلادی در يكی از دانشگاه های معتبر مشروط در رشته‌های پزشكی ، دندانپزشكی و يا داروسازی شروع به تحصيل نمايند، ارزشيابی بر اساس شرايط فوق‌ الذكر صورت خواهد گرفت كه :
 • الف : معدل كتبی ديپلم دبيرستان نظام قديم از ۱۵ به بالا و نظام جديد (پيش‌ دانشگاهی ) از ۱۶ به بالا باشد.
 • ب ـ ديپلم دوره دبيرستان علوم تجربی يا رياضی و فيزيك باشد.
 • برای ارزشيابی مدرك مقطع عمومی  دانش‌آموختگان دوره‌های اورديناتوری يا اسپيرانتوری در رشته‌های پزشكی و دندانپزشكی و همچنين برای دانش‌آموختگان رشته‌های غير بالينی كه مدرك Ph.D اخذ نموده‌اند (از قبيل داروسازی و رشته‌های علوم پايه پزشكی شرط شركت و قبولی در امتحان علوم پايه حذف میشود.
 • برای كليه افراديكه از تاريخ اول سپتامبر ۲۰۰۵ تحصيل خود را در يكي از دانشگاه های معتبر اعلام شده در كشورهای روسيه ، بلاروس ، اوكراين، ارمنستان و آذربايجان آغاز مینمايند،  در صورتی كه فقط مدرك اورديناتوری يا اسپيرانتوری داشته باشند، ملزم به شركت در امتحان علوم پايه وطی ساير مراحل اعلام شده قبلی هستند و در صورت داشتن مدرك اورديناتوری و آسپيرانتوری، امتحان علوم پايه حذف ميشود.
 • دانش‌آموختگان مقاطع تخصصی رشته‌های پزشكی دانشگاه های معتبر اعلام شده در كشورهای روسيه، بلاروس ، اوكراين،  آذربايجان و ارمنستان پس از انجام مراحل ارزشيابی مدرك مقطع عمومی جهت ارزشيابی مقطع تخصصی مكلف به شركت در امتحانات ورودی دستياری پزشكی و در صورت كسب ۶۰% نمره بالاترين نمره اخذ شده در امتحان پذيرش دستياری مدرك تخصصی مورد ارزشيابی و كسری دوره تخصصی جهت تكميل دوره تعيين خواهد شد.

دوره های آنلاین پزشکی اعتبار ندارد

چگونگی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان مقطع PhD

مدرك دانش‌آموختگان مقطع Ph.D رشته‌های داروسازی ، علوم‌ پايه پزشكی و بهداشت پس از انجام مراحل ارزشيابی مدرك مقطع قبلي (ليسانس، فوق‌ ليسانس و يا دكترای عمومی گروه پزشكی) بر اساس سيستم نظام آموزشی بصورت دكترای پژوهشی يا دكترای تخصصی ارزشيابی خواهد شد.

با توجه به طول و عرض دوره‌های تخصصی (بالينی ، غير بالينی و Ph.D ) در دانشگاه های كشورهای روسيه، بلاروس، اوكراين، آذربايجان، ارمنستان و عدم همخوانی با دوره‌های تخصصی داخل كشور، امكان انتقال دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره‌های تخصصی علوم پزشكی از دانشگاه های كشورهای مذكور به دانشگاه های داخل كشور وجود ندارد.

 شرايط اختصاصی انتقال در مقاطع كاردانی ، كارشناسی و دكترای عمومی 

 • ميانگين نمرات امتحان كتبي پايان دوره متوسطه نظام قديم يا ميانگين كل پايان دوره پيش‌دانشگاهی نظام جديد متقاضی نبايد برای انتقال به دوره‌های كاردانی از ۱۲ و دوره‌های كارشناسی پيوسته و ناپيوسته كمتر از ۱۴ باشد.
 • ميانگين نمرات امتحان پايان دوره متوسطه متقاضيان انتقال ديپلمه نظام قديم در مقاطع دكتراي عمومی ( پزشكی ، دندانپزشكی و داروسازی) نبايد كمتر از ۱۶ و ميانگين كل پايان‌ دوره پيش‌ دانشگاهی ديپلمه‌ های نظام جديد نبايد كمتر از ۱۷ باشد.
 • ميانگين نمرات پايان مقطع كارشناسی برای متقاضيان انتقال در مقطع كارشناسی ارشد ناپيوسته نبايد كمتر از ۱۵ باشد.
 • حداقل واحد گذرانده شده يا معادل آن در نظام تحصيلی سالانه و حداقل ميانگين قابل قبول در دانشگاه مبدا در مقاطع مختلف تحصيلی به شرح ذيل است:

الف ـ برای انتقال در مقاطع كاردانی و كارشناسی ناپيوسته دانشجو میبايست حداقل ۱۸ واحد درسی يا يك نيمسال تحصيلی در نظام سالانه را با حداقل ميانگين نمرات ۱۴ در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

ب ـ برای انتقال در مقطع كارشناسی پيوسته دانشجو میبايست حداقل ۳۶ واحد درسی يا دو نيمسال تحصيلی با حداقل ميانگين نمرات ۱۴ در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

ج ـ برای انتقال در مقطع كارشناسی ارشد ناپيوسته دانشجو بايد حداقل ۱۶ واحد درسی يا دو نيمسال تحصيلی در نظام سالانه را با حداقل ميانگين كل نمرات ۱۵ در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

د ـ برای انتقال در مقاطع دكترای عمومی (پزشكی و دندانپزشكی و داروسازی) دانشجو بايد حداقل ۷۲ واحد درسی در نظام واحدی يا ۴ نيمسال تحصيلی در نظام سالانه را با حداقل ميانگين كل نمرات ۱۵ در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

 شرايط ارزشیابی مدارک و انتقال دانشجويان ايرانی شاغل به تحصيل در دوره دستياری خارج به داخل 

 • دارا بودن مدرك دكترای عمومی پزشکی و دندانپزشکی مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.
 • گذراندن حداقل نيمی از دوره دستياری پزشکی و دندانپزشکی در خارج از كشور ( بر اساس طول دوره دستياری در داخل كشور) در يكی از دانشگاه های مورد تاييد كه انتقال در دوره دستياری از آن دانشگاه توسط شورای عالی ارزشيابی مدارك، مجاز اعلام گرديده است.
 • شركت در امتحان دستياری پزشکی و دندانپزشکی داخل كشور و كسب حداقل ۸۰ درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد در همان رشته و همان سال در آن دانشگاه.
 • تعيين سطح دستياری پس از امتحانات علمی و عملی دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی.

پیش از اقدام برای دریافت ادمیشن پزشکی از دانشگاه های خارج از کشور، با وزارت بهداشت رایزنی کنید

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود