چگونه سابقه بیمه از دست رفته شما باز گردانده می‌شود؟

شرایط و مدارک لازم برای احیای سابقه بیمه تامین اجتماعی

چگونه سابقه بیمه از دست رفته شما باز گردانده می‌شود؟

ادعای سابقه بیمه، برای بیمه شدگانی است که بیمه اجباری داشته باشند. ادعای سابقه برای بیمه ‌های خویش فرما اختیاری و بیمه اختیاری صاحبان حرف ومشاغل آزاد، چون کارگر و کارفرما یکی است، موضوعیت ندارد. اگر کارفرمایی به صورت سهوی یا عمدی، بیمه شما را پرداخت نکرد، می‌توانید با در دست داشتن مدارک مستند و مستدل، اعتراض خود را تسلیم اداره کار یا سازمان تامین اجتماعی کنید تا طبق مقررات، به درخواست شما رسیدگی شود.

واحد مربوطه جهت دریافت حمایت یا خدمت : نامنویسی وحسابهای انفرادی

در صورتی‌که کارفرما بدون توجه به ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی در زمان اشتغال کارکنان تحت شمول، از بیمه نمودن کارکنان خود خودداری نمایند شخص مدعی می بایست نسبت به تکمیل فرم ذیربط و ضمیمه نمودن مدارک و اسناد اشتغال به آن اقدام و به آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه و یا شعبه مربوطه ارائه و پس از تطبیق و کپی برابر اصل نمودن مدارک توسط کارکنان واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موضوع توسط کمیته های بررسی و احتساب سوابق شعبه و استانی مورد بررسی قرار میگیرد.

حتما دانلود کنید: دریافت فرم ادعای سابقه

فرم ادعای سابقه را باید از شعبه تامین اجتماعی گرفته و تکمیل کنید. مشخصات کارفرما و ماه های مورد ادعا را نیز به درستی وارد و اسناد مستدل به آن ضمیمه فرمایید

مدارک مورد نیاز برای اعلام ادعای سابقه

برخی از اسناد و مدارک مربوطه جهت بررسی ادعای بیمه شدگان در خصوص اشتغال در کارگاهها به شرح ذیل است:

 •  حکم استخدامی ، ارتقاء شغلی ، تغییر سمت در دوره مورد ادعا ( احکام خارج از دوره مورد ادعا پذیرفته نمیشود )
 •  لیست‌های حقوق کارگاه منضم به اظهارنامه مالیاتی که به تائید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد.
 •  دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه .
 •  گواهی بانک ذیربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی ( طبق لیستهای حقوق ارسالی به بانک مورد نظر)
 •  فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی.
 •  کارت افتتاح حساب بانکی.
 •  کارت‌های حضور و غیاب یا ورود و خروج یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه.
 • کارت‌های بهداشتی صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار.
 • معاینات پزشکی قبل از استخدام ( موضوع ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی )
 • هر مدرکی که رابطه کارگری-کارفرمایی را در دوره مود ادعا اثبات کنید.
ادعای سابقه
سامانه بررسی سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی

توجه کنید که درخواست شما می‌توانید به ۲ صورت باشد:

 • مراجعه به واحد نامنویسی شعبه تامین اجتماعی و دریافت فرم ادعای سابقه و تکمیل آن و درخواست از شعبه برای بازرسی از کارفرما و تشکیل کمیته درون شعبه و رسیدگی فنی و میدانی به درخواست احیای سابقه.
 • مراجعه به اداره کار و درخواست فراخوان نماینده کارفرما به کمیسیون مربوطه و دریافت رای هیات و ارجاع آن به دادگستری برای صدور اجراییه (در صورت نیاز) و ابلاغ به سازمان تامین اجتماعی برای وصول مطالبات از کارفرما و احیای سابقه از دست رفته کارگر.

نحوه محاسبه حق بیمه در دوره رای بصورت زیر است:

۱- در صورتی که بیمه شده فاقد هرگونه سابقه در سال درخواست ادعا باشد (زمان ارائه فرم ۲)و کارگاه مشمول دستمزد مقطوع باشد(معمولا کلیه اصناف) مبنای محاسبه بالاترین دستمزد مقطوع صنف مورد نظر میباشد.

۲- در صورتیکه شرایط بند (۱) بوده و کارگاه فاقد دستمزد مقطوع باشد طبق روال جاری سازمان محاسبه میشود.(معمولا دوبرابر حداقل دستمزد سال ارائه شکایت (ارائه فرم ۲))

۳- در صورتیکه در سال ارائه شکایت بیمه شده دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشد طبق بالاترین دستمزد لیست ارسالی در سال ارائه شکایت (ارائه فرم۲) محاسبه میشود.

حتما بخوانید:  فرق بیمه اجباری با بیمه خویش فرما و بیمه مشاغل آزاد چیست؟

ذکر این نکته ضروری است تا مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارفرمای محکوم شده، وصول نشود، سابقه بیمه احیا شده شما ثبت نخواهد شد. البته قانون برای وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی نسبت به بدهی های کارفرمایان خصوصی، راهکارهایی دارد. حتی اگر در کارگاهی مشغول به کار بوده اید که در حال حاضر فعال نیست یا حتی منحل شده است، مسوول تسویه شرکت مزبور، موظف به رسیدگی به درخواست واصله است.

برای جلوگیری از مشکلات عدم پرداخت حق بیمه و احیای آن که زمان بر و پر هزینه ونیاز به فرآیند اداری طولانی دارد، صحت پرداخت حق بیمه خود را هر ماه در سامانه سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی بررسی کنید. طبق ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی، هر کس با مدارک جعلی و غیر مستند، درخواست ادعای سابقه کند، به پرداخت ۲ برابر ضرری که به سازمان وارد شده است محکوم و حبس جنحه‌ای نیز در قانون پیش بینی شده است.

مطالب مرتبط
دیجیاتو
بدون نظر

ورود