با چه رتبه‌هایی می‌توان در دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد؟

تا رتبه ۳۵۰۰ در سهمیه منطقه ۳، امکان ورود به «شریف» دارید

با چه رتبه‌هایی می‌توان در دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد؟

تحصیل در دانشگاه صنعتی شریف، آرزوی همه  ۱۲۰ هزار داوطلب کنکور سال  ۹۸ در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی است. اما تنها ۳ درصد کل داوطلبان ، شانس قبولی در یکی از رشته های این دانشگاه مطرح مهندسی ایران را دارا می باشند. یکی از بهترین دانشگاه های فنی آسیا، همین دانشگاه صنعتی شریف است  که مثل دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشگاه پلی تکنیک، اعتبار جهانی داشته و در تولید علم در ایران، کمک شایانی می کند.

اگر شما مشمول سهمیه منطقه ۱ در گروه آزمایش ریاضی باشید، رتبه کشوری شما برای قبولی در یکی از رشته های دانشگاه صنعتی شریف باید زیر ۵۰۰ باشد. اگر شما مشمول سهمیه منطقه ۲ در گروه آزمایشی ریاضی  باشید، رتبه کشوری شما برای قبولی در یکی از رشته های فنی دانشگاه شریف، باید زیر ۱۰۰۰ باشد. اگر شما مشمول سهمیه منطقه ۳ باشید، طبق آمار سال قبول شدگان کنکور ۹۷، تا رتبه ۳۴۰۰ کشوری در منطقه  ۳ نیز، شانس  قبولی در یکی از رشته های مهندسی دانشگاه صنعتی شریف را دارد.

حتما بخوانید: راهنمای تحصیل در رشته مهندسی انرژی اتمی در خارج از کشور

رتبه های برتر و سهمیه ها برای قبولی در دانشگاه صنعتی شریف را در sharif.ir دنبال کنید.

حتما ببینید: راهنمای تحصیل مهندسی در دانشگاه های اروپا و آمریکا ۲۰۲۰

رتبه کشوری و رتبه در سهمیه پذیرفته شدگان منطقه ۱ در دانشگاه صنعتی شریف سال ۹۷

 • رتبه کشوری: ۵ – رتبه در سهمیه: ۳ – رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۵ – رتبه در سهمیه: ۵- رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۴- رتبه در سهمیه: ۷ – رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۷- رتبه در سهمیه: ۱۰- رشته قبولی: مهندسی مکانیک سیالات دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۲۳- رتبه در سهمیه: ۱۶ – رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری ۲۷ – رتبه در سهمیه: ۱۸- رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۲۹- رتبه در سهمیه: ۲۰- رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری ۳۲- رتبه در سهمیه: ۲۳- رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۳۵- رتبه در سهمیه: ۲۶ – رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۳۶ – رتبه در سهمیه: ۲۷ – رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۳۷ – رتبه در سهمیه: ۲۸ – رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۴۷ – رتبه در سهمیه: ۳۲- رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۵۱ – رتبه در سهمیه: ۳۴ – رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۵۹ – رتبه در سهمیه: ۳۹ – رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۶۴ – رتبه در سهمیه: ۴۴- رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۶۸- رتبه در سهمیه: ۴۵ – رشته قبولی: برق و کامپیوتر دانشگاه شریف
 • رتبه کشوری: ۷۱  – رتبه در سهمیه: ۴۷ – رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۷۳- رتبه در سهمیه: ۴۹ – رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۷۷- رتبه در سهمیه: ۵۲- رشته قبولی: مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۸۵- رتبه در سهمیه: ۵۶ – رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۸۸- رتبه در سهمیه: ۵۸ – رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۰۰ – رتبه در سهمیه: ۶۶- رشته قبولی: مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۰۱- رتبه  در سهمیه: ۶۷- رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۰۵- رتبه در سهمیه: ۶۹ – رشته قبولی: مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۰۷- رتبه در سهمیه: ۷۱ – رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۰۸- رتبه در سهمیه: ۷۲ – رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۱۳- رتبه در سهمیه: ۹۳- رشته قبولی:‌مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۳۹- رتبه در سهمیه: ۹۷- رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری ۱۴۰- رتبه در سهمیه: ۹۸- رشته قبولی: مهندسی کامیپوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۴۲- رتبه در سهمیه: ۱۰۰- رشته قبولی: مهندسی مکانیک دانشگاه شریف
 • رتبه کشوری : ۱۴۸- رتبه در سهمیه: ۱۰۴ – رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۵۸- رتبه در سهمیه: ۱۰۷ – رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۶۶- رتبه در سهمیه: ۱۱۲- رشته قبولی: مهندسی کامیپوتر شریف
 • رتبه کشوری: ۱۷۹- رتبه در سهمیه: ۱۱۸- رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه شریف
 • رتبه کشوری:  ۱۸۴ – رتبه در سهمیه: ۱۲۱ – رشته  قبولی: علوم  کامپیوتر دانشگاه شریف
 • رتبه کشوری: ۱۸۶- رتبه در سهمیه: ۱۲۳- رشته قبولی: مهندسی مکانیک دانشگاه شریف
 • رتبه کشوری: ۲۰۷- رتیه در سهمیه: ۱۳۸ – رشته  قبولی: مهندسی برق دانشگاه شریف
 • رتبه کشوری: ۲۱۷- رتبه در سهمیه: ۱۴۶ – رشته قبولی: مهندسی مکانیک دانشگاه شریف
 • رتبه کشوری: ۲۲۰- رتبه در سهمیه: ۱۴۷ – رشته  قبولی: مهندسی مکانیک دانشگاه شریف
 • رتبه کشوری: ۲۲۱- رتبه در سهمیه: ۱۴۸ – رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف
 • رتبه کشوری:  ۲۲۹ – رتبه در سهمیه: ۱۵۳  – رشته قبولی: علوم کامپیوتر دانشگاه شریف
 • رتبه کشوری: ۲۳۲- رتبه در سهمیه: ۱۵۴ – رشته  قبولی: مهندسی مکانیک  شریف
 • رتبه کشوری: ۲۳۳- رتبه در سهمیه: ۱۵۵ – رشته قبولی: علوم کامپیوتر دانشگاه شریف
 • رتبه کشوری: ۲۳۸- رتبه در سهمیه: ۱۵۸ – – رشته  قبولی: علوم رایانه
 • رتبه کشوری: ۲۴۱- رتبه در سهمیه: ۱۶۰- رشته  قبولی: مهندسی رایانه شریف
 • رتبه کشوری: ۲۵۴- رتبه در سهمیه: ۱۶۷- رشته قبولی:‌مهندسی مکانیک شریف
 • رتبه کشوری: ۲۸۰- رتبه در سهمیه: ۱۸۶- رشته  قبولی: مهندسی کامپیوتر شریف
 • رتبه کشوری: ۳۰۰- رتیه در سهمیه: ۱۹۹- رشته  قبولی: مهندسی رایانه  شریف

با رتبه های بین ۵۰۰ تا ۳۵۰۰ در سهمیه منطقه ۲ و ۳ می توان در رشته هایی چون عمران و متالوژی و شیمی و صنایع در دانشگاه صنعتی شریف، پذیرفته شد.

نکته مهم!

اگر خواهان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری خارج از کشور پس از مقطع کارشناسی هستید، حتما آیلتس ۶.۵ آکادمیک و اصول مقاله نویسی حرفه ای را فرا بگیرید و از اساتید خود، ۲ توصیه نامه تحصیلی دریافت کنید. یادتان باشد که برای دریافت بورس از دانشگاه های خارج از کشور، آن چه مهم تر از دانشگاه شما است، رزومه و توان تحقیقاتی و تجربه و سابقه علمی خوب و قابل استنناد و پر رفرنس است که برگ برنده برای شما خواهد بود. نه صرفا دانشگاهی که در آن تحصیل کردید.

حتما بخوانید: نکات خیلی مهم برای انتخاب رشته داوطلبان گروه علوم ریاضی و فنی 

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
۱۹ نظر

ورود

 • مجد مرداد ۲۶, ۱۳۹۸

  شریف فکر نکنم یکی از بهترین دانشگاه های فنی اسیا باشه. شاید یکی از دانشگاه های فنی اسیا با رتبه خوب باشه اما تو بهترینها جایی نداره.
  تو خاورمیانه اسرائیل عربستان امارات اردن ترکیه هرکدوم یکی دو دانشگاه بهتر از شریف دارن.
  اگه با کشورای جنگ زده عراق افغانستان پاکستان سوریه قطر بحرین ترکمنستان مقایسه کنیم حرفتون درسته ازشون بهتریم و شریف ازشون بهتره. اما ژاپن چین سنگاپور هنگ کنگ تایوان کره جنوبی مالزی اندونزی هند روسیه حتی تایلند تو رده بندی رتبه های بالاتری دارن
  اسم این حرف منو هرچی میخوایین بزارین. انتقاد، توهین، دست کم گرفتن، بدگمانی. این حرفو بارها شنیدم و شخص خودم یکی دوسال دیگه میرم و یه زندگی تو یه کشور جدید شروع میکنم. فوقمو از یه دانشگاهی گرفتم تو پست بهش اشاره کردین. یکی از دانشگاه های تقریبا خوب کشور

  یه راهنمایی از بین دانشگاه های زیر میخوام. کدومش بهتره؟ تو یکی از زیرمجموعه های الکترونیک میخوام وارد بشم.

  دانشگاه فنی برنو چک
  دانشگاه تامپره فنلاند
  دانشگاه لولیا سوئد
  دانشگاه پلی تکنیک تورین

  • علی زمانی مرداد ۲۶, ۱۳۹۸

   سلام
   لطف میکنید اسم اون دانشگاه ترکیه و امارات که از دانشگاه شریف بهتر هستند رو بفرمایید ؟ معیار دانشگاه خوب، رفرنسی هست که به مقالات دانشجویان داده میشه نه سابقه تاسیس و تعداد دانشجوی دانشگاه. سنگاپور ۳ تا دانشگاه خوب داره هر ۳ تا در فهرست ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان است. بخاطر CITATION و تولید علم. اگر شریف خوب نبود، استانفورد، پاتوق دانش اموختگان شریف نبود 🙂 من هیچ دانشگاهی در تایلند سراغ ندارم یا حتی در اندونزی که رتبه بهتری از شریف داشته باشه. اگر مصداق دارید بفرمایید.
   دانشگاه هایی که ذکر کردید، هیچ کداک دانشگاه های خوب در اسکاندیناوی نیست. اگر آیلتس ۶.۵ و رزومه خوبی دارید، پاتوق مهندسی ایرانیان در اسکاندیناوی، چالمرش گوتنبرگ و سلطنتی استکهلم است.

   • مجد مرداد ۲۶, ۱۳۹۸

    تو هر رتبه بدی که دیدم شریف رتبه پایینتری داشته. چه شانگهای چه تایم چه اون مجله امریکایی
    اتفاقا ازاین دانشگاه هایی که میگم خیلیاشون رفتن mit اکسفورد استنفورد و دانشگاه های تاپ دنیا.
    اصلا نگفتم رتبه ی شریف بده. گفتم شریف بعد این دانشگاه های زیر که اسمشون رو مینویسم بهترینه.
    شریف رو نسبت به بقیه کشورها مقایسه میکنیم نه نسبت به داخل. نسبت به داخل خود من میگم بهترینه. اما نسبت به بقیه کشورا خیر. شریف نه من خیلیا میگن شریف تنها تا لیسانس و تو الکترونیک خیلی خوبه نه بیشتر.

    دانشگاه پادشاهی عبدالعزیز عربستان
    دانشگاه الفیصل عربستان
    دانشگاه امریکایی بیروت لبنن
    دانشگاه خلیفه امارات
    دانشگاه امارات متحده عربی که یکی از همکلاسیهام اونجاست.
    دانشگاه سابانچی ترکیه. یکی از بهترینای مهندسی و الکترونیک دنیا.
    دانشگاه کوچ ترکیه
    دانشگاه مالایا مالزی
    سنگاپور ژاپن چین هند رو نمیگم همه میدونیم نه تنها جزو ۲۰۰ تای برتر دنیا بلکه جزو ۱۰۰ تای برتر دنیا هستن
    این دانشگاه های بالا نه به علت سابقه ی تاسیس بلکه به علت فاکتورهای اکادمیک جزو بهترینای اسیا و بالاتر از شریف هستن. خیلیاشون طی همین بیست سال تاسیس شدن. استادهاشون اکثرا استادهای mit استنفور هاروارد اکسفورد انستیتیو تکنولوژی کالیفرنیا هستن که برا درس دادن میان این دانشگاه های عربی و دانشجوهاشون اصلا لازم نیست برن امریکا و بریتانیا. تبادل دانشجو دارن نمیدونم میدونین یعنی چی یا نه. ازمایشگاه هاشون حتی بهتر و به روزتر از خود استنفورده. تقریبا چندسالیه این دانشگاه هایی که اسمشونو گفتم تولید علم بالایی دارن. اما یه شریفی مجبوره بره چون نره حیف میشه. این حیف میشه رو بعدا میفهمین یعنی چی. چون به جز لیسانس شریف چیزی نداره که دانشجو بمونه. نه تبادل دانشجو داریم نه همکاری گسترده.
    تایلند و اندونزی رو قبلش از کلمه ی حتی استفاده کردم. یعنی اینکه اگه ما همینطور ادامه بدیم حتی از این کشورا عقب میوفتیم و چه بسا همین الان عقب موندیم تو خیلی از زمینه ها.
    ایلتس رو میتونم بگیرم و رزومه ی نسبتا متوسطی دارم. به چالمرز یا چالمرش فکر کردم ولی نمیخوام نشد یکسال دیگه الاف بشم. وگرنه به قول شما رو استنفورد و مک گیل میتونم تمرکز کنم و منم بشم یکی از دانشجوهای اون.

    • علی زمانی مرداد ۲۶, ۱۳۹۸

     با عرض معذرت، اظهارات شما نه مستند است و نه مستدل و بیشتر احساساتی است.
     اینقدر دانشگاه های امارات و عربستان سعودی، بی اعتبار و بی کیفیت هستند که جز دانشگاه شارجه امارات، وزارت علوم، هیچ مدرک تحصیلی دانشجویان دانش اموخته از دانشگاه های امارات و عربستان را در ایران، لایق ارزشیابی تحصیلی نمی داند.
     فقط دانشکدههای اصلی دانشگاه مالایا مورد تایید است. سایر کالجها، دانشگاههای وابسته یا مشترک همچون ای.یو.ام.ولز (IUMW) مورد تایید نیست. این که در قد و قواره های صنعتی شریف است را نمی دانم. اما بعیده . چون هیچ دانشجوی ایرانی تاپ ایرانی،‌ مشتاق تحصیلی در MALAYA UNIVERSITY نیست .
     دانشگاه هایی که نام بردید، اعتبار جهانی ندارند. بعیده استاد MIT آمریکا بیاد در دانشگاه های رده پایین میدل ایست تدریس کنه.
     به نظرم شما از ذهن فریبکار فاصله بگیر و بیشتر مطالعه کن. مگ گیل پیشکش 🙂

     • مجد مرداد ۲۶, ۱۳۹۸

      لابد یه سیاستی پشتش خوابیده که تایید نمیکنن. ما تو دوره ی بالاتر از دبیرستان سه تا دوره داریم. نمیدونم چقدر درس خوندین ولی یه توضیحی درباره سیستم اموزشی دانشگاهی و بالاتر بدم
      لیسانس
      فوق لیسانس
      دکتری
      این سه دوره ده سال خوندنش طول میکشه
      لیسانس دوره ی پایه ایی هست تو هر رشته ایی که یه شخص تحصیل میکنه علوم مقدماتی اون رو تو این دوره فرا میگیره
      تو دوره ی فوق لیسانس یا معروف به مستری یا ماستری دروس تخصصی تری رو تو رشته ی خودش اموزش میبینه. بعد این دوره اگه یکی مثل من شاخه ایی از الکترونیک رو خونده باشه بهش یه مدرک مهندسی میدن که معروف به پروانه ی کار هست.
      اما یکی میخواد کلا علم رو یه مرتبه بالاتر ببره. مثلا خودم کار کردم دیدم تو خیلی از زمینه های این علوم فعلی باید کار بشه تا یه محصول یا یه سیستم بهتر بشه. برای این بهتر شدن نیاز هستش مثلا یه علم جدید یه ماده ی جدید یه روش جدیدی ایجاد بشه. کسی روش کار نکرده و برا همین چنین روش یا محصول یا ماده ایی نیست . پس یکی مثل من تصمیم میگیره بره برا مقطع دکتری اقدام کنه و به قولی دکتریشو بگیره. بهش دوره ی phd ایذا میگن
      اینکه شما میگین این دانشگاه های مالزی ترکیه عربستان و لبنان قد و قواره شریف نیستن نمیدونم از کجا نشات گرفته. اگه فکر میکنین چون یکی لیسانسشو از شریف گرفته و بعدم رفته استنفورد پس صنعتی شریف بهترینه باید بگم که تو همون استنفورد لیسانسه های دانشگاه های ترکیه عربستان لبنان هند چین حضور دارن. و تا جایی که میدونم کسایی که از ایران میرن استنفورد قریب به اتفاق همشون یا تو مکانیکن یا برق. چرا؟ چون این دو تا یه رشته ی محاسباتیه و تو بعد ازمایشگاهی حتی تا فوق لیسانس چندان پیچیده نیستن. بیشترین مقطعی که شاخه های الکترونیک و مکانیک تولید علم میکنه تو مقطع بالاتر از لیسانسه. تقریبا خودم نمیشناسم از دانشگاهمون بالاتر از فوق خونده باشه و رفته باشه. اکثرا همون لیسانسو خوندن و رفتن. خیلی کمن کسایی که تو دکتری میخوان برن یا رفتن.
      خودم شریف به صورت مهمان بودم و واقعا تو کشور تکه. اما شخصا میدونم بین این دانشگاه هایی که اسمشون رو بردم حالا با ارفاق هم اندازه ی اوناست نه بهتر.
      برام جالبه شما نمیدونین دانشگاه های امریکا سالهاست با دانشگاه های کشورای در حال توسعه همکاری و تبادل استاد مهمان دارن. منجمله دانشگاه خودم قبل انقلاب بارها و بارها استاد از دانشگاه های تاپ امریکا اومدن.
      همکلاسی خودم تو امارات بورسیه شده و میدونم که استاد از mit نیومکزیکو میاد اونجا برا درس دادن

      تو خارج اینکه یه استاد از یه کشور پیشرفته و یه دانشگاه تاپ بره یه دانشگاه دیگه درس بده عجیب نیست. یه چیز دیگه یی تو خارج دارن اسمش تبادل دانشجو هست. قبل انقلاب خیلی از دانشگاه هامون تبادل دانشجو داشتن با همون mit . و همون mit سالهاست با بقیه دانشگاه ها تبادل دانشجو و استاد داره ولی ما خودمون انتخاب کردیم نداشه باشیم.
      خودم دنبال یه موقعیت تو لیزر یا فوتونیک هستم. اگه خدا بخواد مک گیل. چیز عجیبی نیست. به نظرم شما زیادی اغراق میکنین. ببخشید اینو میگم، تو کشوری که مدرک مهندسی دانشگاه ازاد واحد مثلا یالقوز اباد رو معتبر میدونه شما به تایید کردنشون کاری نداشته باش. اینو از یه دانشجویی بشنو که تو یه دانشگاه نسبتا خوب مملکت درس خونده.

     • علی زمانی مرداد ۲۷, ۱۳۹۸

      ممنون. درس زیادی نخوندم. از یادآوری مقاطع تحصیلی ممنونم 🙂

     • مجد مرداد ۲۷, ۱۳۹۸

      جنابی علی خان یه لیست به استف یا کارمندای ناسا بندازین
      خیلی از اینایی که عرب هستن محصل همون دانشگاه هایی بودن براتون لیست کردم. یه دانشجو از یه دانشگاه بدرد نخور قطعا نمیتونه به اینجاها برسه

      https://science.gsfc.nasa.gov/sci/staff

      باید قبول کرد خیلی عقب موندیم و باید قبول کنین بقیه خوب پیشرفت کردن. رتبه بندی شانگهای و تایم الکی نیومدن بدن اون دانشگاه ها بهتر از شریف هستن. لابد یه چیزی بوده بر اساس یه معیاری اومدن رتبه بندی کردن.

     • علی زمانی مرداد ۲۷, ۱۳۹۸

      شما چطوری تونستی اطلاعات مدرک تحصیلی ۲۹۹۸ تن از کارمندان بخش های مختلف ناسا را بررسی کنی و به این conclusion برسی که :«محصل همون دانشگاه هایی است که براتون لیست کردم»؟ ازدانشگاه امارات و عربستان سعودی و اندونزی و لبنان، چند نفر اومدن ناسا؟ کدوم بخش کار میکنند؟ چرا این دانشگاه هایی که شما نام می بردی حتی در فهرست ارزشیابی وزارت علوم ایران ، اعتباری نداره؟ صدها دانش آموخته شریف و دانشگاه تهران مشغول به تحصیل در بهترین دانشگاه ها و سازمان های آمریکا و اروپا هستند که نشان میده همچنان، اموزش آکادمیک در ایران به خصوص در عرصه پزشکی، مسیر خوبی را طی می کند. به هر حال، دانشگاه یک کشور، محصول صنعت یک کشور است و انتظار عجیبی نباید داشت. راستی، شما میتونی از این همه دانشگاه عرب زبانی که نام بردی و این همه نخبه عرب زبان در ناسا تربیت کرده، ۲ تا برند صاحب نام صنعتی یا خدماتی که محصول این دانشگاه ها باشه واین کشورها، نام ببری؟! 🙂
      شما ذهنت رو درگیر این آمارها نکن. واقعیت رو ببین.

     • مجد مرداد ۲۸, ۱۳۹۸

      ببینین شما کلا دارین به صورت مرموزی بحث رو تحریف میکنین
      اول میگین کیفیت ندارن بعد که امار میارم میگین مورد تایید وزارت علوم نیست.
      و اینو بگم از شریف چند نفر اومدن ناسا؟ صفر نفر.
      بالاتر گفتم. شریف رو همه تا لیسانس قبول دارن. حتی تو مقطع لیسانس دانشگاه های کشورای اطراف بهتر هستن.
      عربستان سه دانشگاه بهتر از شریف داره و اینو نه من بلکه کسایی که کارشون اعتبارسنجی دانشگاه هست میگن
      شما برو تمام کسایی که از شریف لیسانس گرفتن رو جستجو کن. همشون فوق رو رفتن تو دانشگاه های امریکایی و کانادایی خوندن. بعدش رفتن مثلا ناسا یا شرکتای مشهور. عربها یا ترکیه و لبنانیها همینطورن. تو این دانشگاه هایی که گفتم و اتفاقا بهتر از شریف هستن اکثرا لیسانسشون رو گرفتن و رفتن استنفورد یا mit بعد رفتن ناسا.
      وزارت علوم چرا دانشگاهی که مورد اعتبار امریکا هست رو معتبر نمیدونه؟
      یکی از همونایی که تو ناسا کار میکرد رو جتسجو کردم. بنگلادشی بود. از بنگلادش فارغ شده بود فوقشو از لوس انجلس گرفته بود و الان تو ناسا مشغوله. باید بری از وزارت علوم بپرسی چرا دانشگاه بنگلادشی رو قبول نداره؟ اما امریکا قبول داره.
      شما چرا به عربها گیر دادی هی تو طبل عقب موندگی بی سوادی شون میکوبی؟ در حالی که همون عربستان سه تا دانشگاه بهتر از شریف داره.
      اگه بحث رو از اول بخونین بحث نه ترکیه لبنان عربستان امارات باهم بودن نه تنها عرب.
      اما شما از بین این همه تنها عربها رو دارین میکوبین.
      اینترنت پره از ادمای معروف. یه جستجو بزنین دیگه

      ایران یکی از پیشرفته ترین شرکتهاش دیجیکالا هست. اشنایی دارم و میدونم صنعت ای تی رو یه تکونی داد. استفاده از روشها و صنعت ای تی و کامپیوتری تو ایران رو میتونم بگم دیجیکالا رونق داد. اما تو کشورهای عربی سوق داریم. ده برابر بزرگتر و فعال تو چندین کشور و از تکنولوژی های بیشتریم استفاده میکنن.

      اتصالات امارات یه شرکت مخابراتی و ارتباطات ماهواره اییه. ما تو فرستادن ماهواره موندیم اما امارات صفر تا صد ماهواره بومی خودشون رو شش سال پیش فرستادن. فرقی بومی ما با امارات اینه که ما چهل ساله بومی بومی میکنیم اما امارات شش سال پیش یه ماهواره بومی ساخت و بهش گفت بومی. نیومدن به یه ماهواره فرانسوی بگن بومی.

      لبنان سالهاست یکی از مراکز تربیت نخبه هست. JPL دست یه لبنانی بود
      مرکز علم و تکنولوژی عبدالعزیز تو عربستان رو یه جستجو بکنین. اما از زبان یه استاد معروف میگم که این مرکز داره با پیشرفته ترین شرکتهای دنیا مثل ibm همکاری میکنه و برا ibm محصول میسازه.
      نمونه زیاده. خودتون بگردین.

      شما هی میگی فارغ التحصیلای شریف میرن امریکا پس شریف بهترینه تو منطقه. تازه از شریف تا جایی که میدونم تنها برقشون میرن امریکا. اما فارغ التحصیلای اون دانشگاه هایی که لیست کردم چی؟ اونا نمیرن؟ عربها نمیرن امریکا برا تحصیل؟ ترکیه اییا نمیرن؟ عراقیا لبنانی ها هندیها نمیرن؟ اماراتی ها نمیرن؟ میرن اتفاقا خوبم میرن.
      یک سال پیش تو قضیه خاشچقی عربستان کانادا رو تهدید کرده بود. گفته بود دانشجوهامونو پس میاریم اگه کانادا زیاد به حقوق بشر عربستانی گیر بده.
      شما هی میگی چون فارغ التحصیلای شریف میرن استنفورد پس شریف بهترینه. اما تو همون استنفورد ایا عرب ترک لبنانی هندی تحصیل نمیکنه؟ قطعا تحصیل میکنن.

      این افکار که یا ما برتریم یا بقیه پست تر رو بندازین دور. اینکه ما قوی تریم پس بقیه رو له کنیم و باهاشون بجنگیم رو بندازین دور. رو زمین هفت و نیم میلیارد انسان زندگی میکنه و نمیشه با این افکار زندگی کرد. شما اگه پاتون برسه امریکا سریعا عضو وایت پاور میشین که دو روز قبل تو چارلزستون تظاهرات کردن برا اینکه امریکا برا سفیدهاست. اگه این فکر تو سرتونه از الان بگم که شما یه خاورمیانه ایی هستی و سفیدها شما رو سفید حساب نمیکنن.

     • علی زمانی مرداد ۲۸, ۱۳۹۸

      آقا یا خانم مجد
      ما نباید صحبت علمی را با آسمان و ریسمان های صف نان بربری، اشتباه بگیریم. من نگفتم چون استفورد و MIT و پرینستون، پاتوق دانشجویان شریف و پلی تکنیک ایران است، پس این ۲ دانشگاه در ایران و منطقه،بهترین است. مطلقا چنین ادعایی نکردم. مطلقا نگفتم ایرانی ها برترن. چنین حرفهایی را شما مطرح می کنی. من نگفتم عرب ها نمیرن دانشگاه!! در کدام پست چنین حرفی زدم که چنین برداشت کجی کردید؟ من میگم اگر شما ادعای داری، مستند اثبات کن. چرا نقل قول میکنی از فلانی و بهمانی که معلوم نیست کیست!؟ تولید علم ایراان را در بهمن ۵۷ با مرداد ۹۸ مقایسه کن. از دارو تا نظامی تا بیوفناوری. مثال موشک پدافند هوایی که برای شما مثل زدم، تنها «مشت، نمونه خروار بود» فرزند.

     • مجد مرداد ۲۸, ۱۳۹۸

      Mohammed I. Al-Suwaiyel

      سرگذشت این عرب رو بخون.
      لیسانسشو از دانشگاه کینگ فهد گرفته. فوقشو از دانشگاه کالیفرنیا جنوب.
      Al-Suwaiyel speaks Arabic, English, Spanish, Portuguese, French, Chinese and a little Japanese.

      از این حباب بیرون بیایین. استاد خودمون که مهمان شریف بوده بارها گفته عربستان تو علم پیشی گرفته شما کوتاه نمیایی؟ خود مسئولین بارها گفتن کشورای منطقه پیشی گرفتن تو تولید علم بعد شما قبول نداری؟
      بیدار بشین. خیلی وقته عقب افتادیم

     • علی زمانی مرداد ۲۸, ۱۳۹۸

      آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. شما پاشو یه سری تشریف ببر عربستان سعودی. ببین وضعشون در تولیددارو، تجهیزات دفاعی، تجهیزات پزشکی، مهندسی ، قند تا مخازن تخت فشار نیروگاهی و غیره چطوره. من چیزی رو قبول دارم که مستند و مستدل باشد. صحبت های احساسی و چنین نقل قول هایی، من را یاد اظهارات ویکی پدیایی رئیس جمهور اسبق میندازه 🙂

     • مجد مرداد ۲۸, ۱۳۹۸

      تو اینترنت میشه خیلی راحت پیدا کرد
      استاد صالحی که خودم درس باهاش داشتم ، فوق و دکتری رو از دانشگاه کالیفرنیا جنوب گرفته.
      هرکی که شریفی هست میدونه یکی از کسایی که باعث نامدار شدن دانشکده برق اونجا شده استاد صالحیه.

      بله یه عرب هم میتونه و تونسته تو چنین دانشگاهی تحصیل کنه و شرکتهایی صدبرابر بهتر و های تک تر از ما بسازه و داشته باشه

      ترکیه و لبنان و اسرائیل و امارات رو نمیگم که بهتر از عربستان کار کردن

     • علی زمانی مرداد ۲۸, ۱۳۹۸

      شما حتی قادر نیستی یک برند صنعتی معروف و بین المللی از لبنان، عربستان سعودی، امارات و اندونزی نام ببری که محصول دانشگاه های این کشور باشند. این که استاد صالحی شما و فلان عرب رفته آمریکا و چیزی شده، ربطی به سوال بنده نداشت. یادتان باشد که موشک های نقطه زن ۲ هزار کیلومتری رادار گریز امروز ایران یا سامانه پدافند هوایی که در فاصله ده ها کیلومتری از زمین، فوق پیشرفته ترین پهپاد جاسوسی آمریکا را با ۲۲۰ میلیون دلار قیمت شکار کرد و هنوز استراتژیست های ناسا و پنتاگون را در بهت فرو برده، ساخت همین بچه های دانش اموخته دانشگاه های در ب داغون مد نظر شما بود. 🙂 لذا، در DECEPTIVE MIND خود تجدید نظر کنید و از کلی گویی دست بردارید. خریدار ندارد.

     • مجد مرداد ۲۸, ۱۳۹۸

      ای بابا خب یهو از اول حرفتونو میزدین دیگه
      شما تکنولوژی رو تو موشک میبینی اما تو کشورای عربی تکنولوژی رو تو همون تکنولوژی میبینن. المان موشک نقطه زن ۲۰۰۰ کیلومتری نداره ایا دانشگاهاشون از ایران عقب مونده تره؟
      سوق رو مثال زدم براتون. شما سوق رو قبول نداری؟
      چون با اینترنت اشنا نیستی برات یه جستجو کردم درباره شرکتهای های تک عربستانی. حالا من شرکتای عربستانی رو جستجو کردم چون عقب مونده ترینه بین کشورای امارات ترکیه اسراییل

      لینک زیر رو ببین. نه یکی نه دوتا، بلکه حدود ۲۰ تا شرکت های تک تو ای تی دارن
      https://www.naukrigulf.com/it-companies-in-saudi-arabia

      اتصالات رو شما قبول نداری؟ اتصالات یه شرکت مخابراتیه که از وقتی یادمه تو ایران از خدمات ماهواره ایی این شرکت تو مناطق دور افتاده استفاده میکردن. شاهد میخوایین؟ یه سر به یه شرکت ساخت و ساز جاده سازی یا نفت بزنین و بپرسین اتباطاتشون از کدوم شرکته.
      شرکت مشاوره مهندسی Dar تو دنیا معروفه تو ساخت پالایشگاه نفت.

      چرا راه دور بریم همه میدونیم تو صنایع فولاد عربستان یکی از بزرگترین و بهترین سازنده های فولاد تو دنیاست.

      کلا شما یه ذهنتی از کشورای مجاور داری که هیج جوره نمیشه تغییرش داد. علی خان خیلی وقته کشورایی که اسم بردم شریف رو پشت سر گذاشتن.
      مالزی هیچی دربارش نمیگم چون پیشرفته ترین کشور اسلامی تو دنیاست. الکی الکی پیشرفته ترین نشدن. لابد یه چیزی یه تخصصی یه دانشی دارن شدن بهترین.

      شما یک دونه اسم برند خواستین من براتون بیست تا و خورده ایی اوردم
      ترکیه و امارات رو دیگه نمیگم که بهتر از عربستان کار کردن
      در اخر دوست خودم تو امارات درس میخونه و شما بهتره اطلاعاتتونو بالا ببرین. حداقل بدونین کشورای عربی استاد از امریکا میارن. استادشون از نیومکزیکو میاد از mit میاد.

     • علی زمانی مرداد ۲۸, ۱۳۹۸

      اطلاعات شما درباره تولید فولاد عربستان کاملا غلط است (رتبه ۲۴ جهانی در تولید فولاد داره)
      اطلاعات شما درباره پیشرفته ترین کشور اسلامی غلط است (سنگاپور، پیشرفته ترین کشور اسلامی است)
      آلمان یکی از بزرگ ترین سازندگان تسلیحات نظامی از جنگ جهانی اول تا همین چند دقیقه پیش بوده.
      قدرت نظامی، بخشی از ظرفیت های علمی یک کشور را عیان می کند. چون صنعت نظامی، کاملا INTERDISCIPLINARY است.
      من اینقدر با اینترنت آشنا نیستم که اولین کتاب گوگل ، یاهو و فیسبوک در ایران را ۱۳ سال پیش تالیف و منتشر کردم و تجدید چاپ شد. من نمیدانم شما کمودور ۶۴ و۴ MS DOS رو یادته یا نه!
      انشاله شما به جای این کارها، بیشتر مطالعه کنی و بحث علمی را با احساسات، اشتباهی نگیری

  • از نظر امکانات حرف شما درسته ولی از لحاظ علمی شریف جزو بهترین دانشگاه ها است تیر ۵, ۱۴۰۱

   از نظر امکانات حرف شما درسته ولی از لحاظ علمی شریف جزو بهترین دانشگاه ها است

 • Jessica Alba دی ۱۴, ۱۳۹۹

  Good Article. For updates about jobs in Dubai, Jobs in Abu Dhabi, Jobs in Sharjah, Jobs in Ajman, Jobs in Ras Al Khaimah, Jobs in Fujairah and Job in Umm Al Quwain in short, Jobs in the United Arab Emirates (UAE) check uaeadvise.com jobs updates, it’s absolutely recommended site and most valuable site for every job seeker. Jobs in Abu Dhabi

 • س.ر دی ۱۵, ۱۴۰۱

  حضرت علی ( ع ) می فرمایند: هر چیزی محتاج عقل است و عقل محتاج ادب
  با این دانشجویان بی ادبی که این دانشگاه داره . رتبه ی صفر هم زیاده.