فهرست حذفیات منابع کنکور ۹۹ریاضی، تجربی و انسانی اعلام شد

فهرست حذفیات منابع کنکور ۹۹ریاضی، تجربی و انسانی اعلام شد

حذفیات کنکور ۹۹ و منابع کنکور ۹۹ توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد. آزمون سراسری سال ۱۳۹۹، در تاریخ ۲۶ و ۲۷ تیر ماه ۹۹ برگزار می شود.

فهرست حذفیات کنکور ۹۹ در دروس عمومی

فهرست حذفیت منابع سوالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ نظام ۳-۳-۶ (نظام جدید) به شرح زیر است:

آیات ابتدای هر درس، منبع سوال نیست.

 • در دروس دین و زندگی ۱ و ۲ و ۳ هر فعالیتی دارای علامت ستاره باشد، منبع سوال نیست.
 • در دروس دین و زندگی ۱ و ۲ و ۳ محتوای بخش های بیشر بدانیم، منبع سوال نیست.
 • در دروس دین و زندگی ۱ و ۲ و ۳ بخش پاسخ به سوالات شما و پیشنهادات و دانش تکیملی و بخش معرفی کتاب و کلیه پاورقی ها، منبع سوال نیست.
 • در درس عربی پایه دهم، بخش البحث العملی، منبع سوال نیست.
 • در درس عربی زبان قرآن ۲ پایه یازدهم چاپ سال ۱۳۹۷، بخش المعربات افارسیه و بخش الحبث العملی، منبع سوال نیست.
 • در درس عربی زبان قرآن ۳، بخش البحث العملی و بخش خوب است بدانیم که در صفحه ۶۵ پایه تحصیلی دوازدهم چاپ سال ۹۸ ارائه شده است، منبع سوال نیست.
 • در کتاب فارسی پایه دهم چاپ سال ۱۳۹۶، بخش جابجایی و جهش ضمیر، منبع سوال نیست.

فهرست حذفیات کنکور در ۹۹ در دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی

فهرست حذفیت کنکور ۹۹ در رشته ریاضی و تجربی در نظام جدید آموزشی به شرح زیر اعلام شده است. لذا از مطالعه بخش هایی که در ادامه گفته شده خودداری کنید و در وقت و زمان و انرژی خود صرفه جویی کنید.

 • کتاب ریاضی ۱ پایه دهم سال چاپ ۹۶، همه مطالب بخش خواندنی های کتاب حذف است.
 • کتاب هندسه ۱ پایه دهم سال ۹۶، همه مطالب بخش خواندنی های کتاب حذف است.
 • کتاب هندسه ۲ پایه یازدهم، چاپ سال ۱۳۹۷، همه مطالب بخش خواندنی های کتاب حذف است.
 • کتاب هندسه ۳ پایه دوازدهم چاپ سال ۹۸ همه مطالب بخش خواندنی های کتاب حذف است.
 • کتاب حسابان ۱ پایه یازدهم چاپ سال ۹۸ همه مطالب بخش خواندنی های کتاب حذف است.
 • کتاب حسابان ۲ پایه دوازدهم چاپ سال ۹۸ همه مطالب بخش خواندنی های کتاب حذف است.
 • کتاب ریاضیات گسسته پایه دوازدهم چاپ سال ۹۸ همه مطالب بخش خواندنی های کتاب حذف است.
 • کتاب آمار و احتمال پایه یازدهم چاپ سال ۹۷ همه مطالب بخش خواندنی های کتاب حذف است.
 • در کتاب فیزیک ۱ تجربی و ریاضی پایه دهم چاپ سال ۹۶، موارد زیر توجه شود :

همه سوالات بر اساس کتاب های درسی جدید که مبتنی بر برنامه درسی ملی طراحی و تالیف شده است، طراحی شود. به طوری که جدید و نو بودن سوالات بر اساس رویکردها و محتوای کتاب های جدید مشهود باشد. از تاریخ علم ها و پانویس ها و خوب است بدانیم، سوالی طرح نمی شود. در بسیاری از قسمت های کتاب، نونگاشت فیزیک، محدودیت هایی در آزموش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات به این محدودیت ها توجه می شود.

 • کتاب شیمی ۱ و۲و ۳و تجربی و ریاضی پایه دهم چاپ سال ۹۶، داده های صفحات اول و دوم و سوم آغازین هر فصل کتاب درسی که انگیزشی به صورت شکل، نموار و جدول آمده است، منبع سوال نیست. آیا می دانید ها، پیوست ها و پانویس ها وتفکر نقادانه و تارنما ها و واژه نامه ها، منبع سوال نیست. کلیه محدودیت های نشان داده که در کادرهای زردرنگی که در حاشیه برخی از صفحات آمده است مورد توجه قرار بگیرد.
 • کتاب زمین شناسی پایه یازدهم چاپ سال ۹۷ بخش مطالب مرتبط با حفظ اعداد جدول ها، جمع آوری اطلاعات، بخش بیشتر بدانیم و آشنایی با مفاخر ایران و جهان، منبع سوال نیست.
 • کتاب ریاضی ۱ پایه دهم چاپ سال ۹۶، همه مطالب بخش خواندنی های کتاب حذف است.
 • کتاب ریاضی ۲ پایه یازدهم چاپ سال ۹۷، همه مطالب بخش خواندنی های کتاب حذف است.
 • کتاب ریاضی ۳ پایه دوازدهم چاپ سال ۹۸ همه مطالب بخش خواندنی های کتاب حذف است.
 • کتاب زیست شناسی ۱ پایه دهم چاپ سال ۹۶ همه مطالبی که با عنوان بیشتر بدانیم و واژه شناسی ارائه شده است حذف است.
 • کتاب های زیست شناسی ۱و ۲و ۳ هیچ سوال عددی و محاسباتی مطرح نمی شود.
 • در کتاب های ریست شناسی ۱ و ۲ و ۳ مربوط به پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، هر بخشی که طرح سوال از اشکال غیر مجاز اعلام شده است، منبع سوال نیست و از این اشکال، هیچ سوال در کنکور ۹۹ طرح نمی شود.
 • طرح سوال از فرمول های ساختار مواد شیمیایی صورت نمی گیرد.
 • در کنکور ۹۹، واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به همراه معادل لاتین داخل پرانتز ذکر می شود. لذا نگرانی نداشته باشید.
حذفیات کنکور ۹۹
فهرست حذفیات کنکور را همیشه در سایت sanjesh.org دنبال کنید

حتما بخوانید:  نکات مهم برنامه ریزی کنکور سال  ۱۳۹۹

فهرست حذفیات دروس تخصصی گروه علوم انسانی در کنکور ۹۹

 • کتاب ریاضی و آمار ۱ پایه دهم چاپ سال ۹۶، همه مطالب بخش خواندنی های کتاب حذف است.
 • کتاب ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم چاپ سال ۹۷ همه مطالب بخش خواندنی های کتاب حذف است.
 • کتاب ریاضی و آمار ۳ پایه دوازدهم همه مطالب بخش خواندنی های کتاب حذف است.
 • کتاب اقتصاد پایه دهم چاپ سال ۹۶ همه بخش های: برای مطالعه، فعالیت های تحقیق کنید، بحث کنید. گفت و گو کنید و بررسی کنید و مقایسه کنید و گزارشی تهیه کنید، منبع سوال نیست و از ٖان ها سوال مطرح نمی شود.
 • کتاب عربی ۱ پایه دهم چاپ سال ۹۶، بخش البحث العلمی، ذکر صیغه فعل ها به صورت للغالب و للمخاطب منبع سوال نیست.
 • کتاب عربی پایه یازدهم چاپ سال ۹۷ بخش للمطالعه و بخش البحث العلمی حذف است.
 • کتاب عربی ۳ پایه دوازدهم سال ۹۸ بخش خوب است بدانیم در صفحه ۱۸ منبع طرح سوال در کنکور ۹۹ علوم انسانی نیست.
 • در کتاب جغرافیای ایران پایه دهم چاپ سال ۹۶، مطلب بیشتر بدانیم و بیاندیشیم و برای مطالعه و توضیحات و زیرنویس ها و نقشه ها و مدل ها و آمار و ارقام مندرج در جداول و نمودار ها و واژه نامه های پیوست منبع سوال نیست.
 • در کتاب جغرافیای ۲ و جغرافیای ۳ نیز این بخش های حذف است.
 • کتاب تاریخ ۱ و تاریخ ۲ و تاریخ گروه علوم انسانی در کنکور ۹۹، کلیه موارد مربوط به: بیشتر بدانیم، یک توضیح، جدول یا ترام های رنگی، نمودار های خط زمان و نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها حذف است. کلیه بخش های مربوط به بررسی شواهد و مدارک تاریخی، منبع طرح سوال نیست. طرح سوال از این بخش ها به صورت استنباطی مجاز است.
 • کتاب فلسفه ۱ پایه یازدهم چاپ ۹۷ ، بخش های: فعالیت ها واگرا، حاشیه های کتاب و پاورقی ها حذف است.
 • کتاب فلسفه ۲ پایه دوازدهم چاپ سال ۹۸ بخش: فعالیت های واگرا، مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است، پاورقی ها به جز صفحه ۵ و ۳۶ و ۸۷ و پاورقی شماه ۱ صفحه ۵۳ حذف است. مطالب ذیل مطالعه به جز مطالعه صفحه ۴۳ حذف است.
 • کتاب منطق پایه دهم چاپ سال ۹۶ همه بخش های مربوط به حکایت ها و پیرابندهای ستاره دار ٖآبی و پاورقی ها و صفحات آنچه دراین بخش می خوانیم و صفحات عناوین بخش ها و فرهنگ اصطلاحات، منبع طرح سوال نیست.
 • کتاب روان شناسی پایه یازدهم چاپ سال ۹۶، بخش برای مطالعه تمام دروس و پانویس های انگلیسی همه صفحات حذف است.

حتما بخوانید: ۵۰ نکته برای موفقیت در کنکور هنر ۹۹

مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود