برنامه پخش برنامه های شبکه آموزش و چهار سیما روز ۱ شنبه ۷ اردیبهشت

برنامه پخش برنامه های شبکه آموزش و چهار سیما روز ۱ شنبه ۷ اردیبهشت

برنامه های شبکه آموزش سیما در روز یکشنبه هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ اعلام شد. برای تماشای برنامه های آموزشی شبکه آموزش سیما جهت دوره ابتدایی، دوره متوسطه اول و دوره متوسط دوم، ساعت پخش برنامه ها را توجه کنید. برای تماشای برنامه های شبکه آموزش سیما در روزگار کرونا به سایت tv7.ir رجوع کنید.

برنامه های شبکه آموزش سیما در روز یکشنبه  ۷ اردیبهشت  ۹۹ (دوره متوسطه اول)

 • پایه نهم: ساعت ۸:۲۵ تا ۸:۰۵ عربی
 • پایه هشتم: ۸:۲۵ تا ۸:۴۵ مطالعات اجتماعی
 • پایه هفتم: ۸:۴۵ تا ۹:۰۵ زبان انگلیسی
 • پایه هفتم: ۹:۰۵ تا ۹:۲۵ علوم  تجربی
برنامه های شبکه آموزش سیما در روز یکشنبه ۷ اردیبهشت
برنامه های شبکه آموزش سیما در روز یکشنبه ۷ اردیبهشت در سایت tv7.ir‌ قابل مشاهده است

برنامه های شبکه آموزش سیما در روز یکشنبه ۷ اردیبهشت  ۹۹ (دوره متوسط دوم)

 • پایه دهم: ۱۴:۳۰ تا ۱۵ زبان انگلیسی ۱
 • پایه یازدهم: ۱۵:۱۵:۳۰ زیست شناسی ۲
 • پایه یازدهم: ۱۵:۳۰ تا ۱۶ حسابان
 • پایه دهم: ۱۶:۱۶:۳۰ دین و زندگی
 • پایه دوازدهم: ۱۶:۳۰ تا ۱۷ فیزیک ۳
 • پایه دوازدهم: ۱۷:۱۷:۳۰ فارسی ۳

برنامه های شبکه آموزش سیما در روز  یکشنبه ۷ اردیبهشت  ۹۹ (دوره ابتدایی)

 • مقطع اول ابتدایی – ۱۰:۳۰ تا ۱۱ صبح بازی و ریاضی
 • مقطع دوم ابتدایی: ۱۱:۱۱:۳۰ فارسی و نگارش
 • مقطع سوم ابتدایی: ۱۳:۱۳:۳۰ فارسی و نگارش
 • مقطع چهارم ابتدایی: ۱۲ تا ۱۲:۳۰ علوم تجربی و تفکر
 • مقطع پنجم ابتدایی: ۱۲:۳۰ تا ۱۳ مطالعات و مهارت های اجتماعی
 • مقطع ششم: ۱۳:۱۵ تا ۱۳:۴۵ فارسی و نگارش

برنامه های آموزشی شبکه ۴ سیما در روز یکشنبه ۷ اردیبهشت  ۹۹ (دوره متوسطه دوم)

 • پایه یازدهم متوسطه: ۱:۸:۳۰ دین و زندگی
 • پایه دهم: ۸:۳۰ تا ۹ . عربی و زبان و قران ۱
 • پایه دوازدهم: ۹ تا ۹:۳۰ جامعه شناسی
 • پایه دهم: ۹:۳۰ تا ۹:۵۵ آشنایی با بناهای تاریخی
 • پایه دهم: ۹:۵۵ تا ۱۰:۲۵ عربی
 • پایه دهم: ۱۰:۲۵ تا ۱۰:۵۰ شهروند الکترونیکی
 • پایه دهم: ۱۰:۵۰ تا ۱۱:۱۵ ریاضی
 • پایه یازدهم: ۱۱:۱۵ تا ۱۱:۳۵ حسابداری تکمیلی
 • پایه دهم: ۱۱:۳۵ تا۱۲ حسابداری مقدماتی

برای تماشای برنامه های آموزشی شبکه ۴ سیما و تکرار برنامه های آموزشی روزانه این شبکه به سایت شبکه ۴ سیما به نشانی tv4.ir مراجعه کنید. اپلیکیشن شاد وزارت آموزش و پرورش، انتخاب خوبی برای ارتباط با معلمان،  طرح سوالات و دریافت پاسخ پرسش های دانش آموزان و الدین گرامی می باشد که توسط ۱۰ میلیون دانش آموز و معلم در سراسر کشور دانلود و مورد استفاده قرار گرفته است.

باز پخش برنامه های آموزشی شبکه آموزش سیما در روز یکشنبه هفتم اردیهبهشت ماه ۹۹ از طریق پخش زنده شبکه آموزش در سایت این شبکه نیز در دسترس است.

جدول پخش برنامه های آموزشی شبکه آموزش سیما در روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۹۹ را در سایت مدرسه تلویزیونی سیما در نشانی tv.7.ir/tvschool مشاهده کنید. این برنامه ها هر روز از ساعت ۷ صبح آغاز می شود. برای اطلاع از برنامه های شبکه آموزش سیما در روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۹۹ به اینستاگرام شبکه آموزش سیما در نشانی @simabeen مراجعه کنید.

دیجیاتو
بدون نظر

ورود