اطلاعات صورت های مالی میان دوره ای دوره ۱۲ ماهه ۹۸ شرکت های بورس

اطلاعات صورت های مالی میان دوره ای دوره ۱۲ ماهه ۹۸ شرکت های بورس

صورت های مالی میان دوره ای شرکت های بورسی و فرابورسی که در بازه های زمانی مختلف منتشر می شود و گزارش PDF آن ها از طریق سامانه جامع ناشران در دسترس است، گزارشات مالی مهمی است که بخشی از واقعیت شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه را به نمایش میگذارد.

با صورت های مالی میان دوره ای که مربوط به یک بازه زمانی خاص است، می توان فهمید که یک شرکت از نظر فروش و درآمد عملیاتی در سال مالی منتهی به تاریخ خاص به نسبت مدت مشابه سال قبل، چند درصد رشد یا کاهش داشته است. اگر این ارقام رشد یا نزولی، قابل توجه باشد، معمولا پس از انتشار گزارش صورت های مالی میان دوره ای، شاهد تغییراتی در قیمت سهم روی تابلو معاملاتی خواهیم بود.

البته توجه کنید که گاها، بازیگردان سهم و سهامدار عمده، با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در سود و کاهش زیان شرکت، به منظور جمع آوری سهم، تلاش می کند قیمت را کاهش و عرضه ها را زیاد می کند که باید مراقب ترفند بازیگردان بود. روندهای صعودی در سهام، معمولا با افزایش حجم معاملات همراه است. صورت های مالی یکی از ابزارهای بنیادی کارها برای بررسی گذشته، حال و پیش بینی آینده شرکت است. لذا مشاهده آن به سهامداران توصیه می شود.

صورت های مالی میان دوره ای شرکت ها در واقع گزارش هایی است که کوتاه تر از دوره مالی سالانه بوده و معمولا هر ۳ ماه یک بار اعلام می شود. صورت مالی میان دوره ای شرکت های سهامی عام، فوق العاده برای سهامداران مهم است. اطلاعات مفیدی در رابطه با توان کسب سود و ایجاد جریان نقدی و شرایط مالی و اعتباری شرکت را به نمایش می گذارد. استاندارد حسابداری شماره ۲۲ به گزارش گری مالی میان دوره ای اختصاص دارد. الزامات خاص مربوط به واحدهای تجاری در این بخش ارائه شده است.

در صورت مالی میان دوره، ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی مهم ارائه می شود. هدف صورت های مالی میان دوره ای ، به روز کردن اطلاعات آخرین مجموعه کامل صورت های مالی سالانه است.

در سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ که شاهد افزایش روند صعودی شاخص کل بورس هستیم، صورت های مالی میان دوره ای شرکت ها بخشی از واقعیت های بازار سرمایه را نشان می دهد. انتظار نداشته باشید با افزایش سود در صورت های مالی میان دوره ای ، شاهد تغییرات قیمتی شارپ و صف خرید های میلیونی در سهام باشیم.

در این گزارش روزیاتو، اطلاعات صورت های مالی میان دوره ای برخی از شرکت های بورسی به همراه نام نماد و تغییرات افزایشی یا کاهشی درآمدهای عملیاتی، سود ناخالص ۱۲ ماهه و زیان عملیاتی ۱۲ ماهه و سود خالص ۱۲ ماهه و تحقق سود به ازا هر سهم را ارائه کردیم که اگر اطلاعات شرکت مورد نظر شما در این فهرست نبود به کدال مراجعه کنید.

صورت های مالی میان دوره ای

صورت های مالی میان دوره ای شرکت های بورسی را در سامانه codal.ir‌‌ مشاهده کنید.

کارتن ایران – صورت‌های مالی میان دوره ای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۳۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷۲۵,۳۳۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۵,۲۶۸ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۲۴,۰۵۵ میلیون ریال به مبلغ ۱۲۵,۴۰۹ میلیون ریال رسیده است)
⭕️افزایش ۱۷۹ درصدی زیان عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ -۳۵۸۰۱ میلیون ریال به مبلغ -۹۹۸۹۹ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۳۲ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۵۳۴ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۴۱۸۷۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۷۲۶۸ میلیون ریال رسیده است)

توسعه پلیمر کنگان –  صورت های مالی میان دوره ای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه پلیمر کنگان)

✅کاهش ۷۲ درصدی زیان عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ -۱۵۲۹ میلیون ریال به مبلغ -۴۳۲ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۱۸ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۲۶۱۰۰۰ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ -۱۴۵۱ میلیون ریال به مبلغ ۲۶۱ میلیون ریال رسیده است)

بیمه حافظ(وحافظ) – صورت های مالی میان دوره ای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

⭕️ کاهش ۲ درصدی درآمد حق بیمه ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷۷۹,۲۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۶۰,۳۳۷ میلیون ریال رسیده است)
✅شاهد تبدیل زیان عملیاتی به سود عملیاتی بوده ایم (از مبلغ -۵۵۸۵۵ میلیون ریال به مبلغ ۸۸۲ میلیون ریال رسیده است)
✅شاهد تبدیل زیان خالص به سود خالص بوده ایم و تحقق سود ۴۶ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ -۸۲۶۱۲ میلیون ریال به مبلغ ۵۶۳۲ میلیون ریال رسیده است)
✅ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از -۷.۱۷% به ۰.۱۲% افزایش یافته است
✅ حاشیه سود (زیان) خالص از -۱۰.۶% به ۰.۷۴% افزایش یافته است

پتروشیمی پارس (پارس) – صورت های مالی میان دوره ای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۶۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۹۵,۷۶۵,۵۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵۴,۲۷۶,۷۰۰ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۳۸ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۰,۵۷۲,۶۷۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۲,۱۸۹,۶۹۰ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۵ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۴۱۲۰۵۷۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۳۱۰۹۰۳۰ میلیون ریال رسیده است)
⭕️کاهش ۳۱ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۶۸۰۷ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۵۸۹۷۷۶۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۰۸۴۰۴۳۰ میلیون ریال رسیده است)

نفت بهران (شبهرن) – صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۷۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۳,۷۱۹,۰۱۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۰,۳۰۰,۸۵۰ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۵۶ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷,۲۱۹,۳۱۳ میلیون ریال به مبلغ ۱۱,۲۶۳,۷۵۰ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۲۵ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۷۹۹۱۰۷۸ میلیون ریال به مبلغ ۹۹۵۵۱۵۵ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۸ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۳۳۰۸ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۷۲۷۳۹۰۱ میلیون ریال به مبلغ ۸۶۰۱۶۶۳ میلیون ریال رسیده است)

ریل پرداز سیر (حریل) – صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۳۵۶,۱۴۶ میلیون ریال به مبلغ ۲,۱۹۱,۱۳۳ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۷ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۲۳,۰۷۸ میلیون ریال به مبلغ ۳۷۷,۹۹۹ میلیون ریال رسیده است)
⭕️کاهش ۱۵ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۲۵۹۰۳۸ میلیون ریال به مبلغ ۲۲۰۳۳۸ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۲۴ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۹۳ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۲۵۰۸۶۷ میلیون ریال به مبلغ ۳۱۰۵۷۸ میلیون ریال رسیده است)

فولاد آلیاژی ایران (فولاژ) – صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۵۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۸,۲۹۹,۳۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۸,۰۰۲,۹۹۰ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۶۹ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴,۰۷۹,۳۱۴ میلیون ریال به مبلغ ۶,۸۹۶,۷۲۵ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۶۸ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۳۸۶۹۲۶۲ میلیون ریال به مبلغ ۶۴۸۳۲۰۳ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۵۴ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۰ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۳۶۹۰۲۳۹ میلیون ریال به مبلغ ۵۶۶۶۶۹۴ میلیون ریال رسیده است)
✅ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۲۱.۱۴% به ۲۳.۱۵% افزایش یافته است
✅ حاشیه سود (زیان) خالص از ۲۰.۱۷% به ۲۰.۲۴% افزایش یافته است

گروه سرمایه گذاری سایپا (وساپا) – صورت های مالی میان دوره ای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۱۹۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶۶۲,۰۳۲ میلیون ریال به مبلغ ۱,۹۷۸,۳۵۵ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۲۳۸ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۵۴۱۶۸۹ میلیون ریال به مبلغ ۱۸۳۱۲۶۶ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۲۴۰ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۱۶۸ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۵۲۶۲۹۵ میلیون ریال به مبلغ ۱۷۸۹۹۴۴ میلیون ریال رسیده است)

بانک کار آفرین (وکار) – صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۱۸ درصدی درآمدهای مشاع ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۰,۷۸۱,۳۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۴,۶۲۲,۲۹۰ میلیون ریال رسیده است)
⭕️ کاهش ۲ درصدی درآمدهای غیر مشاع ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳,۳۴۶,۷۹۹ میلیون ریال به مبلغ ۳,۲۹۴,۴۸۹ میلیون ریال رسیده است)
✅ افزایش ۵۵ درصدی جمع درآمدها ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۵,۸۳۸,۵۷۸ میلیون ریال به مبلغ ۹,۰۴۹,۱۶۵ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۴۶ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۳۵۸ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۱۲۳۷۳۹۲ میلیون ریال به مبلغ ۳۰۴۲۹۱۱ میلیون ریال رسیده است)

شرکت گچ ماشینی فارس(سهامی خاص)(#سفارس) صورت های مالی میان دوره ای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 

✅ افزایش ۹۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۹۰,۳۴۳ میلیون ریال به مبلغ ۱۷۶,۸۹۳ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۷۰ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۴,۳۵۷ میلیون ریال به مبلغ ۳۸,۷۵۱ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۴۱۲۰ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۱۶۲ میلیون ریال به مبلغ ۲۳۰۳۷ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۴۶ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۶۰۰۱ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۲۰۶۰۳ میلیون ریال به مبلغ ۳۰۰۰۶ میلیون ریال رسیده است)

اقتصادی و خودکفائی آزادگان(خودکفا) – صورت های مالی میان دوره ای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۶۱۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵۸۲,۷۱۳ میلیون ریال به مبلغ ۴,۱۶۴,۱۳۴ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۶۴۱ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۵۵۶۳۰۱ میلیون ریال به مبلغ ۴۱۲۳۸۱۲ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۶۴۱ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۸۲۵۰ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۵۵۶۶۹۱ میلیون ریال به مبلغ ۴۱۲۵۰۶۹ میلیون ریال رسیده است)

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان(غشهداب) – صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۲۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۰۱۰,۵۱۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۵۳۵,۳۰۰ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۹ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۹۵,۹۷۶ میلیون ریال به مبلغ ۵۴۲,۵۸۲ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۰ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۴۵۹۷۲۵ میلیون ریال به مبلغ ۵۰۶۷۶۸ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۸۳ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۶۳۰ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۴۵۷۸۰۳ میلیون ریال به مبلغ ۸۳۷۳۷۹ میلیون ریال رسیده است)

گروه بهمن(خبهمن) – صورت های مالی میان دوره ای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۳۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۱۰۸,۰۶۴ میلیون ریال به مبلغ ۲,۷۷۷,۳۳۶ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۳۵ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۱۹۷۰۷۴۵ میلیون ریال به مبلغ ۲۶۶۶۰۴۲ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۲۹ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۲۶۷ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۲۰۷۴۶۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۶۶۹۱۶۰ میلیون ریال رسیده است)

پتروشیمی مارون(مارون) – صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۴۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۸۵,۶۹۰,۲۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۲۳,۱۲۷,۵۰۰ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۳۷ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۸,۷۸۱,۹۲۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۳,۳۲۳,۵۴۰ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۳۱ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۳۷۱۵۹۷۹۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۸۷۱۸۳۰۰ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۳۶ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۶۳۰۴ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۳۷۱۱۰۵۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۰۴۳۵۷۰۰ میلیون ریال رسیده است)

نمای بازار بورس ایران در یکی از روزهای خرداد ۹۹، تاثیر صورت های مالی میان دوره ای در رشد و نزول سهام، شرط کافی رشد یا نزول نیست

توسعه صنایع بهشهر(وبشهر) – صورت های مالی میان دوره ای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

✅ افزایش ۴۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۰۸۹,۱۷۹ میلیون ریال به مبلغ ۳,۰۳۰,۱۸۱ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۴۵ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۱۹۷۱۳۲۶ میلیون ریال به مبلغ ۲۸۶۳۹۳۶ میلیون ریال رسیده است)
⭕️کاهش ۱۲ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۳۴۷ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۳۲۷۰۵۸۸ میلیون ریال به مبلغ ۲۸۶۲۴۷۲ میلیون ریال رسیده است)

نیرو سرمایه(نیرو سرمایه) – صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

⭕️ کاهش ۱۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۰,۹۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹,۷۴۴ میلیون ریال رسیده است)
⭕️افزایش ۷۶ درصدی زیان عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ -۱۲۳۲ میلیون ریال به مبلغ -۲۱۷۰ میلیون ریال رسیده است)
⭕️شاهد تبدیل سود خالص به زیان خالص بوده ایم و تحقق زیان ۳۴ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۵۹۵۶۵ میلیون ریال به مبلغ -۲۱۷۴ میلیون ریال رسیده است)

گروه کارخانجات صنعتی تبرک(تبرک) – صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

⭕️ کاهش ۲۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۸۰۸,۱۷۱ میلیون ریال به مبلغ ۶۰۶,۶۷۳ میلیون ریال رسیده است)
⭕️کاهش ۴۱ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۷۹۸۳۱۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۶۸۸۹۶ میلیون ریال رسیده است)
⭕️کاهش ۴۱ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۲۱۰ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۷۸۹۹۵۸ میلیون ریال به مبلغ ۴۶۹۲۱۳ میلیون ریال رسیده است)

سیمان داراب(ساراب) –  صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۱۸۶,۲۷۹ میلیون ریال به مبلغ ۱,۶۵۲,۳۲۷ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۸۰ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۲۴,۹۵۱ میلیون ریال به مبلغ ۵۸۶,۳۹۲ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۸۲ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۲۹۹۳۳۸ میلیون ریال به مبلغ ۵۴۴۸۰۵ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۸۰ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۶۶۱ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۳۲۹۶۸۲ میلیون ریال به مبلغ ۵۹۴۷۴۵ میلیون ریال رسیده است)

پارس سویچ(بسویچ) – صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۱۰۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۷۸۸,۶۳۱ میلیون ریال به مبلغ ۳,۶۷۷,۵۴۷ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۳۵ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۸۵۴,۳۷۸ میلیون ریال به مبلغ ۲,۰۰۴,۷۳۵ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۳۴ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۷۹۹۳۴۲ میلیون ریال به مبلغ ۱۸۷۲۶۴۹ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۴۱ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۱۵۲۶ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۶۳۳۴۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵۲۶۱۲۸ میلیون ریال رسیده است)

سیمان خزر(#سخزر) – صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

✅ افزایش ۶۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۹۶۸,۶۴۱ میلیون ریال به مبلغ ۱,۵۷۷,۱۷۰ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۷۲ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۸۴,۱۱۲ میلیون ریال به مبلغ ۴۸۷,۹۶۳ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۹۷ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۲۲۰۸۸۲ میلیون ریال به مبلغ ۴۳۴۰۶۰ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۰۳ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۷۳۶ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۱۸۱۰۶۵ میلیون ریال به مبلغ ۳۶۸۲۱۲ میلیون ریال رسیده است)

بانک خاورمیانه(وخاور) – صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

✅ افزایش ۳۴ درصدی درآمدهای مشاع ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۱,۵۳۲,۷۷۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵,۴۰۶,۶۳۰ میلیون ریال رسیده است)
✅ افزایش ۱۹ درصدی درآمدهای غیر مشاع ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵,۷۶۲,۴۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۶,۸۲۸,۸۳۴ میلیون ریال رسیده است)
✅ افزایش ۳۵ درصدی جمع درآمدها ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۱۰,۱۶۱,۹۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۳,۶۹۴,۵۲۰ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۳۵ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۸۶۵ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۶۳۹۷۲۹۷ میلیون ریال به مبلغ ۸۶۴۷۶۶۹ میلیون ریال رسیده است)

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سمگا) – صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۶۹۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۳۱,۳۶۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۸۴۰,۲۵۷ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۹۱۶ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۱۶۷۴۹۱ میلیون ریال به مبلغ ۱۷۰۰۹۰۶ میلیون ریال رسیده است)
⭕️کاهش ۲۵ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۴۹۲ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۱۹۷۶۳۸۸ میلیون ریال به مبلغ ۱۴۷۵۶۷۹ میلیون ریال رسیده است)

کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی(کرازی) – صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۵۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۵۳۲,۲۴۶ میلیون ریال به مبلغ ۲,۳۲۴,۳۲۵ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۷۴ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶۰۲,۰۲۹ میلیون ریال به مبلغ ۱,۰۴۷,۰۹۶ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۸۶ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۴۹۲۷۴۸ میلیون ریال به مبلغ ۹۱۸۴۱۰ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۱۹ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۷۳۱ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۴۰۰۷۱۹ میلیون ریال به مبلغ ۸۷۶۹۴۱ میلیون ریال رسیده است)

مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران(ونیکی۲ ) – اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) 

✅ افزایش ۸۵۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۰۵,۸۲۸ میلیون ریال به مبلغ ۱,۰۱۴,۹۱۲ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۹۰۱ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۱۰۰۳۶۳ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۰۵۰۶۶ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۹۳۱ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۴۲۷ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۹۶۸۹۵ میلیون ریال به مبلغ ۹۹۹۰۱۶ میلیون ریال رسیده است)

پلیمر آریا ساسول(آریا) –  صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

✅ افزایش ۵۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵۸,۸۳۴,۳۲۰ میلیون ریال به مبلغ ۸۹,۵۹۳,۷۷۰ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۴۵ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۸,۴۰۲,۲۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۱,۱۲۶,۸۱۰ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۴۱ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۳۱۳۱۸۹۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۴۱۲۴۹۶۰ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۳۱ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۹۲۰۴ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۳۲۲۳۸۹۲۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۲۱۸۹۰۸۰ میلیون ریال رسیده است)

صنعتی نیرو محرکه (خمحرکه) – صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۴۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵,۴۵۳,۸۱۹ میلیون ریال به مبلغ ۸,۰۵۷,۴۸۰ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۵۴ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۸۴۵,۲۰۹ میلیون ریال به مبلغ ۱,۳۰۲,۵۳۱ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۲۵۲ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ -۱۷۱۲۳ میلیون ریال به مبلغ ۱۹۷۲۳۶ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۱۰۸ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۳۵۴ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ -۳۵۸۶۳ میلیون ریال به مبلغ ۳۶۱۶۵۴ میلیون ریال رسیده است)

اعتباری ملل (عسکریه) – صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای مشاع ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۰,۴۴۷,۳۲۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۲,۲۰۲,۸۶۰ میلیون ریال رسیده است)
✅ افزایش ۱۸ درصدی درآمدهای غیر مشاع ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵۲۰,۳۹۴ میلیون ریال به مبلغ ۶۱۶,۲۶۶ میلیون ریال رسیده است)
✅ افزایش ۳۰ درصدی جمع درآمدها ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۱۵,۴۳۶,۴۳۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰,۰۱۷,۶۸۰ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۶۳ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۳۵۱ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۱۳۰۶۴۷۸ میلیون ریال به مبلغ ۲۱۲۸۱۹۳ میلیون ریال رسیده است)

سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) – صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۱۴۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۳۵۴,۸۲۶ میلیون ریال به مبلغ ۳,۳۴۱,۶۹۵ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۸۹ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۹۸۹۵۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۸۵۸۵۳۹ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۵۹ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۸۸۸ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۱۱۶۳۷۶۷ میلیون ریال به مبلغ ۳۰۱۸۹۹۳ میلیون ریال رسیده است)

سایپا دیزل (خکاوه) –  صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

⭕️ کاهش ۶۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۰,۰۵۶,۹۸۰ میلیون ریال به مبلغ ۳,۴۴۰,۴۶۸ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۵ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷۱۸,۳۶۷ میلیون ریال به مبلغ ۷۵۲,۸۶۳ میلیون ریال رسیده است)
✅کاهش ۶۳ درصدی زیان عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ -۲۱۲۱۹۱۹ میلیون ریال به مبلغ -۷۸۰۱۵۲ میلیون ریال رسیده است)
✅کاهش ۶۴ درصدی زیان خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق زیان ۷۷۶ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ -۵۶۰۴۱۱۶ میلیون ریال به مبلغ -۲۰۴۴۰۰۵ میلیون ریال رسیده است)

کف (شکف) –  صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۹۳,۸۱۰ میلیون ریال به مبلغ ۹۷,۸۳۴ میلیون ریال رسیده است)
⭕️افزایش ۵۶ درصدی زیان ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ -۵۶,۷۶۶ میلیون ریال به مبلغ -۸۸,۳۴۶ میلیون ریال رسیده است)
⭕️افزایش ۳۶ درصدی زیان عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ -۱۳۳۸۱۳ میلیون ریال به مبلغ -۱۸۲۱۷۳ میلیون ریال رسیده است)

نفت پاسارگاد (شپاسار) – صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۷۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۱,۵۷۱,۱۱۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۸,۰۶۵,۲۹۰ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۹۷ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۸۰۳,۳۲۷ میلیون ریال به مبلغ ۳,۵۴۴,۲۵۷ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۹۶ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۹۹۲۳۰۴ میلیون ریال به مبلغ ۲۹۳۸۳۴۹ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۲۵۹ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۰ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۸۶۶۴۱۲ میلیون ریال به مبلغ ۳۱۰۹۷۷۳ میلیون ریال رسیده است)

بانک ایران زمین (زمین) – صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

⭕️ کاهش ۱۷ درصدی درآمدهای مشاع ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۳,۱۷۵,۰۷۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۹,۱۹۷,۶۶۰ میلیون ریال رسیده است)
⭕️ کاهش ۸۶ درصدی درآمدهای غیر مشاع ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۰,۸۴۲,۱۷۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۴۹۵,۴۱۴ میلیون ریال رسیده است)
✅ افزایش ۹۷۳ درصدی جمع درآمدها ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ -۲,۷۷۱,۲۰۶ میلیون ریال به مبلغ -۲۹,۷۳۸,۲۳۰ میلیون ریال رسیده است)

احیاء صنایع خراسان( واحیا) – صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۱۱۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵۸,۸۰۳ میلیون ریال به مبلغ ۱۲۷,۳۶۴ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۳۵ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۴۱۸۵۶ میلیون ریال به مبلغ ۹۸۴۸۷ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۱۶ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۴۹۴ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۴۸۳۹۳ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۴۳۸۳ میلیون ریال رسیده است)

بیمه نوین (بیمه نوین) –  صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۴۲ درصدی درآمد حق بیمه ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵,۰۹۵,۳۰۶ میلیون ریال به مبلغ ۷,۲۲۷,۹۸۵ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۷۰ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۳۳۴۴۹۷ میلیون ریال به مبلغ ۵۶۷۴۹۷ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۳۱ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۳۷۶ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۴۲۸۸۶۷ میلیون ریال به مبلغ ۵۶۳۴۳۹ میلیون ریال رسیده است)

سیمین معدن قزلجا (کزرین۲ ) -صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سیمین معدن قزلجا)

✅ افزایش ۱۷۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۵,۲۳۹ میلیون ریال به مبلغ ۴۱,۱۹۳ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۶۱۲ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۶۸۷ میلیون ریال به مبلغ ۱۹,۱۳۸ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۶۹۵ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۲۱۷۳ میلیون ریال به مبلغ ۱۷۲۷۴ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۹۸۶ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۶۲۷۲۳۳ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۱۵۹۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۷۲۷۴ میلیون ریال رسیده است)

فرابورس ایران (فرابورس)- صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

✅ افزایش ۱۹۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷۰۱,۷۱۲ میلیون ریال به مبلغ ۲,۰۵۲,۳۲۸ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۹۲ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷۰۱,۷۱۲ میلیون ریال به مبلغ ۲,۰۵۲,۳۲۸ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۳۲۴ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۳۷۳۲۹۵ میلیون ریال به مبلغ ۱۵۸۴۴۴۳ میلیون ریال رسیده است)

سرمایه گذاری صنعت نفت (ونفت)- صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۱۶۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶۸۵,۵۷۸ میلیون ریال به مبلغ ۱,۸۱۱,۵۶۰ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۷۷ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۶۰۰۵۸۱ میلیون ریال به مبلغ ۱۶۶۳۱۲۷ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۳۲ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۱۰۱۳ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۷۲۰۳۷۲ میلیون ریال به مبلغ ۱۶۷۱۴۱۰ میلیون ریال رسیده است)

سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) – صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۴۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۰۷۰,۷۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۵۴۹,۰۸۷ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۴۶ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۱۰۰۸۷۴۸ میلیون ریال به مبلغ ۱۴۶۹۷۲۸ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۲۱ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۹۷۵ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۱۲۰۳۲۵۷ میلیون ریال به مبلغ ۱۴۶۱۹۴۶ میلیون ریال رسیده است)

فروسیلیس ایران (فروس) –  صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

✅ افزایش ۴۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۸۰۳,۹۴۳ میلیون ریال به مبلغ ۲,۵۹۶,۲۲۹ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۱ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷۵۹,۰۰۹ میلیون ریال به مبلغ ۸۴۲,۶۵۳ میلیون ریال رسیده است)
⭕️کاهش ۶ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۷۰۱۶۹۴ میلیون ریال به مبلغ ۶۶۲۹۸۱ میلیون ریال رسیده است)

بانک سرمایه (سمایه) –  صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

⭕️ کاهش ۲۵ درصدی درآمدهای مشاع ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵,۰۸۲,۸۹۸ میلیون ریال به مبلغ ۳,۷۹۸,۱۴۱ میلیون ریال رسیده است)
✅ افزایش ۱۸۲ درصدی درآمدهای غیر مشاع ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۱۷۵,۹۱۶ میلیون ریال به مبلغ ۳,۳۲۰,۷۶۶ میلیون ریال رسیده است)
⭕️ کاهش ۲۲ درصدی جمع درآمدها ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ -۲۹,۶۴۸,۲۸۰ میلیون ریال به مبلغ -۲۳,۲۰۷,۵۰۰ میلیون ریال رسیده است)

تراکتور سازی ارومیه (تایرا۳ا) –  صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت تراکتور سازی ارومیه)

✅ افزایش ۱۵۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۴۲,۹۲۷ میلیون ریال به مبلغ ۸۵۸,۰۳۹ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۶۶ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶۳,۶۹۹ میلیون ریال به مبلغ ۱۶۹,۵۹۳ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۵۵۱ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۲۰۹۷۳ میلیون ریال به مبلغ ۱۳۶۴۷۷ میلیون ریال رسیده است)

فرآوری و توسعه ابنیه شاهد(ثشاهد) – صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد)

✅ افزایش ۵۵۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷۲,۷۳۱ میلیون ریال به مبلغ ۴۷۹,۵۰۰ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۵۷۷ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۴,۳۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال رسیده است)

شاخص کل بورس ایران در سال ۱۴۰۱ شمسی بالای ۸ میلیون واحد تثبیت خواهد شد. بیش از ۶۰ میلیون دارنده کد بورس داریم که قریب به ۱ میلیون کد، فعال است. اگر سهامدار سهام عدالت هستید، تا اسفند ۱۴۰۰ سهامداری کنید. سال ۹۹ بیش از ۲۰ عرضه اولیه داریم که تا پایان سال، سهامداری کنید.

مطالب مرتبط
۲ نظر

ورود