جزییات عرضه اولیه ولپارس و صورت‌های مالی اخیر مهمان جدید بورس

جزییات عرضه اولیه ولپارس و صورت‌های مالی اخیر مهمان جدید بورس

عرضه اولیه ولپارس دومین عرضه اولیه تیر ماه ۹۹ که برای نخستین بار، در ۲ روز متوالی (سه شنبه و چهارشنبه ) انجام شده بود، با اعطای ۷۵ سهم به هر کد مشارکت کننده در عرضه اولیه ولپارس ، پایان یافت.

در عرضه اولیه ولپارس ، به هر کد هفتاد و پنج سهم معادل ۲۵۰ هزار ریال اختصاص یافت. قیمت سقف مشارکت هر کد سهامداری در عرضه اولیه ولپارس ، ۳۲۰۰ ریال اعلام شده بود. در عرضه اولیه ولپارس ، ۴ میلیون و ۴۶۶ هزار کد شرکت کردند که ۱۲۰۰۰ نفر از مشارکت کنندگان در عرضه اولیه وپویا کمتر بود.

احتمالا هفته آینده شاهد عرضه اولیه دیگری باشیم. بورس اعلام کرده است در سال ۹۹، به ۱۰ میلیون نفر دیگر، سهام عدالت اعطا کرده و بیش از ۲۰ شرکت عرضه اولیه می شود. این خبر خوبی برای بازار سرمایه است که سبب پارک شدن نقدینگی در آن و تعمیق بورس و ارتقا فرهنگ عمومی بورس در جامعه می شود.

شرکت لیزینگ پارسیان با نماد ولپارس ، از مهمانان جدید بورس ایران در سال رویایی ۱۳۹۹ است. کلا ۲ میلیارد قطعه سهم است که در روز عرضه اولیه به حدود ۴.۵ میلیون نفر سهم اختصاص داد. جزییات عرضه اولیه ولپارس را در این  لینک بخوانید.

عرضه اولیه ولپارس
تابلو معاملاتی عرضه اولیه ولپارس در سامانه tsetmc.com را مشاهده می کنید در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۹ در قیمت ۳۲۰۰ ریالی

ولپارس با EPS حدود ۳۱۸ و P/E به میزان ۱۰ مواجه است و یکی از ۱۰ شرکت برتر لیزینگ ایران در سال ۱۳۹۷ محسوب می شود. سهامدار اصلی این شرکت، بانک پارسیان است. شرکت های لیزینگ که در گروه واسطه گری های مالی بورس قرار دارند، یکی از سهام پیشرو بازار در سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ خواهند بود و برای علاقمندان به طراحی پرتفو بلند مدتی، گزینه های خوبی به شمار می روند که یکی از سهام این گروه، توانایی رشد بسیار بالای در بازه ۳ تا ۵ سال آینده دارد.

ولپارس، از روز شنبه ۳۱ تیر ۹۹، با قیمت ۳۳۶ تومان و ۵ درصد مثبت، صف خرید میلیونی خواهد شد و احتمالا تا ۵۰۰ تومان، رشد خواهد کرد و مشکل چندانی نخواهد داشت. با انتشار صورت های مالی جدید و رشد شاخص کل بورس در موج دوم صعود از مرداد ماه ۹۹، انتظار رشد سهام گروه واسطه گری مالی به خصوص ولپارس داریم که تقاضا برای خرید آن پس از متعادل شدن صف خرید میلیونی ناشی از عرضه اولیه ولپارس ، افزایش خواهد یافت.

ولپارس، هم گروهی های خوبی چون: ولساپا، ولیز، وایران، ولصنم، ولملت، ولبهمن،ولغدر دارد که همگی در بازه یک سال آینده، انتظار رشد قیمتی بیش از ۲۰۰ درصد داریم.

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

✅ افزایش ۳۳ درصدی درآمد حاصل از عملیات لیزینگ ۳ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۲۳,۲۶۴ میلیون ریال به مبلغ ۲۹۶,۷۲۵ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۶۱ درصدی سود ناخالص ۳ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۴۶۱۹۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۳۴۹۸۳ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۸۵ درصدی سود عملیاتی ۳ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۹۱۰۰۶ میلیون ریال به مبلغ ۱۶۷۹۲۱ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۱۱ درصدی سود خالص ۳ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۸۵ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۸۰۹۸۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۷۰۹۵۳ میلیون ریال رسیده است)
✅ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۴۰.۷۶% به ۵۶.۵۹% افزایش یافته است
✅ حاشیه سود (زیان) خالص از ۳۶.۲۷% به ۵۷.۶۱% افزایش یافته است

✅ افزایش ۱۵ درصدی دارائی ها
⏹ افزایش ۲۳ درصدی بدهی ها
⏹ افزایش ۳ درصدی حقوق صاحبان سهام (از مبلغ ۲,۲۶۶,۸۰۶ میلیون ریال به مبلغ ۲,۳۳۷,۷۵۹ میلیون ریال رسیده است)
⏹ نسبت بدهی از ۵۹.۵% به ۶۳.۷% افزایش یافته است
⏹ نسبت جاری از ۱.۵ مرتبه به ۱.۷۳ مرتبه افزایش یافته است

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)

✅ افزایش ۳۵ درصدی درآمد حاصل از عملیات لیزینگ ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶۷۲,۶۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۹۰۷,۶۴۳ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۶۵ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۴۳۴۲۴ میلیون ریال به مبلغ ۵۶۵۲۵۳ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۴۰ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۱۲۴۴۹۵ میلیون ریال به مبلغ ۲۹۹۳۷۸ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۳۴۹ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۴۲۰ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۱۲۱۴۱۹ میلیون ریال به مبلغ ۵۴۵۷۲۸ میلیون ریال رسیده است)
✅ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۱۸.۵۱% به ۳۲.۹۸% افزایش یافته است
✅ حاشیه سود (زیان) خالص از ۱۸.۰۵% به ۶۰.۱۳% افزایش یافته است

✅ افزایش ۱۱ درصدی دارائی ها
⏹ کاهش ۴ درصدی بدهی ها
⏹ افزایش ۴۷ درصدی حقوق صاحبان سهام (از مبلغ ۱,۵۴۱,۰۷۸ میلیون ریال به مبلغ ۲,۲۶۶,۸۰۶ میلیون ریال رسیده است)
⏹ نسبت بدهی از ۶۹.۳۴% به ۵۹.۵% کاهش یافته است
⏹ نسبت جاری از ۱.۱۶ مرتبه به ۱.۵ مرتبه افزایش یافته است

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)

✅ افزایش ۳۳ درصدی درآمد حاصل از عملیات لیزینگ ۳ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۲۳,۲۶۴ میلیون ریال به مبلغ ۲۹۶,۷۲۵ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۶۱ درصدی سود ناخالص ۳ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۴۶۱۹۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۳۴۹۸۳ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۸۵ درصدی سود عملیاتی ۳ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۹۱۰۰۶ میلیون ریال به مبلغ ۱۶۷۹۲۱ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۱۱۱ درصدی سود خالص ۳ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۸۵ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۸۰۹۸۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۷۰۹۵۳ میلیون ریال رسیده است)
✅ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۴۰.۷۶% به ۵۶.۵۹% افزایش یافته است
✅ حاشیه سود (زیان) خالص از ۳۶.۲۷% به ۵۷.۶۱% افزایش یافته است

✅ افزایش ۱۵ درصدی دارائی ها
⏹ افزایش ۲۳ درصدی بدهی ها
⏹ افزایش ۳ درصدی حقوق صاحبان سهام (از مبلغ ۲,۲۶۶,۸۰۶ میلیون ریال به مبلغ ۲,۳۳۷,۷۵۹ میلیون ریال رسیده است)
⏹ نسبت بدهی از ۵۹.۵% به ۶۳.۷% افزایش یافته است
⏹ نسبت جاری از ۱.۵ مرتبه به ۱.۷۳ مرتبه افزایش یافته است.

ولپارس را تا اسفند ۹۹ سهامداری کنید. شاخص کل بورس ایران با دلار ۲۲۰۰۰ تومانی تابستان ۹۹، بالای ۳ میلیون واحد تا اخر سال تثبیت خواهد شد.

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
۸ نظر

ورود

 • farid تیر ۱۹, ۱۳۹۹

  نگرانم من. اصلا سردر گم شدم تو این بازار. کمی سهام عدالت هست یکمی خریدم شب و روز یکی یه چیزی میگه. میشه به صورت ساده طریقه ی مدیریت سهام رو بگین؟ چی به چی هست؟ اگه به صورت ساختار درختی نشون بدین عالی میشه. بعضیا میگن بفروش بعضیا میگن نفروش. اگه به صورت ویدیویی مطلب اموزشی بزارین خیلی خوب میشه.
  راستی تو تلگرام میگن ایران خودرو ارزشش از حتی رنوی فرانسه بیشتر شده و به خاطر خرید فروش سهامشه. بعدم گفتن به همین دلیل وارد بازار نشین. درسته؟

  • علی زمانی تیر ۱۹, ۱۳۹۹

   والا من سر در نیاورم سوال شما چی بود
   علی الحساب، بورس با دلار ۲۲۰۰۰ تومان، فعلا صعودی است

   • علیرضا تیر ۲۱, ۱۳۹۹

    بله ولی بعضی از صندوق ها مانند دارایکم اوضاع خوبی ندارند

 • نیکان تیر ۲۰, ۱۳۹۹

  خیلی مطلبتون کاربردی بود اقای زمانی

 • امیرمحمد دهکردی تیر ۲۰, ۱۳۹۹

  جناب زمانی بنظرتون شستا تا کی نگه داریم و بازم صعودی خواهد شد؟؟

  • علی زمانی تیر ۲۰, ۱۳۹۹

   شستا تا اسفند ۱۴۰۰ فروشی نیست و طبق فاند، محکوم به صعود است. عین سیتا.