آنچه باید درباره سامانه «سناد» در سال تحصیلی جدید بدانید

آنچه باید درباره سامانه «سناد» در سال تحصیلی جدید بدانید

سامانه سناد یا سامانه نام نویسی الکترونیکی دانش آموزان ایران، یکی از سایت های وزارت آموزش و پرورش است که در نشانی snd.medu.ir قرار دارد.

سامانه سناد وزارت آموزش و پرورش برای دانش آموزان و والدین آن ها در ۳۱ استان کشور کارایی دارد. در دوران کرونایی اقتصاد و اموزش ایران، استفاده از پرتال هایی برای آموزش مجازی و همچنین تعامل اولیا و مربیان درحال افزایش است و اطلاع از درگاه های دولتی مربوطه اهمیت زیادی دارد.

در آغاز تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ شمسی نیز که بسیاری از فرآیندهای آموزشی، اینترنتی است، استفاده از اپ شاد و سامانه سناد و دیگر درگاه های زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش، مورد توجه دانش اموزان، معلمان و اولیا قرار می گیرد. این سامانه ها به دلیل ترافیک بالا، گاها با کندی عملکرد روبرو هستند و بهتر است با ضد فیلتر خاموش وارد شوید.

طبق اعلام مرکز برنامه ریزی و منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، با توجه به تغییرات ایجاد شده در آدرس های سامانه سناد بایستی به موارد زیر دقت کنید.

آدرس های جدید سامانه سناد باید مورد توجه قرار بگیرد. آدرس جدید سامانه سناد مدارس پیش دبستانی ، آدرس جدید سامانه سناد مدارس متوسط اول ، آدرس جدید سامانه سناد مدارس بزرگسال، آدرس جدید مدارس متوسط اول پیش حرفه ای-استثنایی ، آدرس جدید سامانه سناد مدارس دوم متوسط حرفه ای، آدرس جدید سامانه سناد مدارس متوسط اول استثنایی، آدرس جدید سامانه سناد مدارس متوسط دوم استثنایی، آدرس جدید سامانه سناد مدارس پیش دبستانی استثنایی و آدرس جدید سامانه پیشتیبانی سامانه سناد در زیر ارائه شده است:

 • مدارس پیش دبستانی: آدرس قدیم p.snd.medu.ir آدرس جدید p-snd.medu.ir
 • مدارس متوسطه اول: آدرس قدیم M1.snd.medu.ir آدرس جدید M1-snd.medu.ir
 • مدارس متوسطه دوم: آدرس قدیم M2.snd.medu.ir آدرس جدید M2-snd.medu.ir
 • مدارس بزرگسال: آدرس قدیم T.snd.medu.ir آدرس جدید T-snd.medu.ir
 • مدارس متوسطه اول پیش حرفه ای -استثنایی: آدرس قدیم esm1p.snd.medu.ir آدرس جدید esm1p-snd.medu.ir
 • مدارس دوم متوسطه حرفه ای – استثنایی: آدرس قدیم esm2p.snd.medu.ir آدرس جدید esm2p-snd.medu.ir
 • مدارس متوسطه اول استثنایی: آدرس قدیم esm1.snd.medu.ir آدرس جدید esm1-snd.medu.ir
 • مدارس متوسطه دوم استثنایی: آدرس قدیم esm2.snd.medu.ir آدرس جدید esm2-snd.medu.ir
 • مدارس پیش دبستان استثنایی: آدرس قدیم ps.snd.medu.ir آدرس جدید ps-snd.medu.ir
 • مدارس ابتدایی استثنایی: آدرس قدیم es.snd.medu.ir آدرس جدید es-snd.medu.ir
 • سامانه پشتیبانی: آدرس قدیم support.snd.medu.ir آدرس جدید support-snd.medu.ir

برای ورود به بخش مدارس سامانه سناد به این لینک و برای بخش ورود به بخش دانش آموزی سامانه سناد به این لینک مراجعه کنید.

سامانه سناد
تصویر محیط سامانه سناد
تصویر بخش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سامانه سناد

سامانه سناد مکانی برای ثبت نام و نگهداری اطلاعات دانش آموزان بوده و منبع اطلاعاتی سامانه های دانش آموزی دیگر مثل همگام و امین است. مدیران مدارس بایستی پیش از آغاز سال تحصیلی، نسبت به ورود اطلاعات دانش آموزان در این سامانه اقدام کنند. هدف وزارت خانه از راه اندازی سناد، ارائه خدمات هوشمند در بستر فضای مجازی بوده و جمع آوری اطلاعات دانش آموزان ۳۱ استان کشور.

یکپارچه سازی اطلاعات دانش آموزان و مدارس، برای مراکز برنامه ریزی وزارت عریض و طویل آموزش و پرورش، حیاتی است و در بازرسی و کنترل کیفی نظام آموزشی کشور، تاثیر ژرف خواهد داشت. بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز و صدها هزار معلم و مدرسه در ۳۱ استان کشور از سامانه سناد استفاده می کنند. سناد علاوه بر ضبط و ثبت اطلاعات دانش آموزان و زیر گروه های متعددی از جمله ثبت نام المپیادهای علمی کشور، سامانه ثبت نام آزمون های تیزهوشان و جشنواره جوان خوارزمی را نیز دارد.

از سامانه سناد می توان برای ارتباط با سامانه جامع امور شاهد، سامانه توزیع و فروش کتب درسی استفاده کرد. فرآیند ثبت نام دانش آموزان مدارس ابتدایی در سامانه سناد انجام می شود. بایستی کد ملی دانش آموز و اطلاعات دانش آموز جدید را در سامانه ثبت کرد.

کلاس بندی دانش آموزان در سامانه سناد نیز صورت می گیرد. از خدمات سامانه سناد، ارائه راهنمایی ارزشیابی تحصیلی -تربیتی دانش آموزان مدارس ابتدایی است. مدیر مدرسه پس از ورود به پنل مدرسه خود، از قسمت کاربران مدرسه، خدماتی به معلمان و اولیا می دهد. برای ثبت نمره و دریافت کارنامه دانش آموزان بایستی از امکانات سامانه سناد استفاده کرد.

درخواست هدایت تحصیلی نیز از سامانه سناد انجام می شود.

نظام آموزشی کشور علاوه بر سامانه های غیر فعال و ناکارآمدی چون سناد، با ۳ مشکل اصلی و سنتی روبرو است: فاصله داشتن واقعیت های علمی و فناوری امروز ایران با آنچه در مدارس تدریس می شود و دیگری مافیای کنکور و معلم و کلاس ناکافی.

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود