چرا زنان و مردان به چیزهای مختلفی حسادت می کنند؟

چرا زنان و مردان به چیزهای مختلفی حسادت می کنند؟

حسادت حس بسیار قدرتمندی است که تأثیر زیادی بر افکار و رفتار ما دارد. و گرچه ادعا می شود که خصلتی فراگیر بوده و تقریباً در هر فرهنگی در روابط انسانی شایع است، اما زنان و مردان انواع مختلفی از آن را بروز می دهند.

در حقیقت زنان و مردان به چیزهای مختلفی حسادت می کنند. برای این مسأله توضیحی علمی وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

پای فرآیند تکامل در میان است

از جنبه ی تکاملی، ما باید نه تنها زندگی خودمان را کنیم بلکه انسان های جدیدی را هم به وجود آوریم. طبق تحقیقات، زنان و مردان به گونه ای طراحی شده اند تا دو وظیفه ی مشخص را به انجام رسانند؛ یکی آنکه فرزندان زیادی از خود به جای بگذارند و دیگری آنکه تا حد ممکن روی تندرستی فرزندان خود سرمایه گذاری کنند.

وظیفه ی اول به مردان محول شده است و به همین دلیل هم هست که آن ها با باردار کردن زنان تلاش می کنند ژن های خود را انتقال دهند. از طرفی دیگر زنان باید جفت خود را به دقت انتخاب کنند تا کسی باشد که بتواند بهتر از فرزندان شان مراقبت کند. همین انتصاب های بیولوژیکی است که تفاوت در چیزهایی که حس حسادت را در زنان و مردان برمی انگیزند توضیح می دهد.

مردان می خواهند مطمئن شوند

از آنجایی که مردان از نظر بیولوژیکی وظیفه ی ایجاد فرزند را برعهده دارند، آن ها می خواهند مطمئن شوند فرزندانی که پرورش می دهند واقعاً به خودشان تعلق دارد. در حالی که آنچه درون زنان رخ می دهد آنچنان تضمینی از این جهت برای مردان ایجاد نمی کند.

به همین دلیل بر اساس همین نکته، محققان می گویند مردان خیانت فیزیکی را بدتر از خیانت عاطفی می دانند، چون به آن به چشم این  ریسک نگاه می کنند که مبادا اندوخته ی خود را بر روی فرزندانی سرمایه گذاری کنند که از نظر ژنتیکی به آن ها مربوط نباشند.

زنان می خواهند هر چه از دست شان برمی آید برای فرزندان شان انجام دهند

برای زنان، دلیل حسادت برعکس است؛ آن ها به دنبال پیوندی مستحکم با شریک زندگی شان هستند تا بتواند فرزندان خود را با موفقیت پرورش دهند، امری که آن هم از نظر بیولوژیکی برای آن ها تعیین شده است. به همین دلیل است که خیانت عاطفی آن ها را بیشتر آشفته می کند تا خیانت فیزیکی؛ چون این ریسک را که رها شوند و کمک شریک زندگی شان را از دست دهند افزایش می دهد.

به نوع رابطه عاطفی هم بستگی دارد

با این حال تحقیق جدیدی بیان می کند که نه تنها نقش های بیولوژیکی، بلکه برداشت ما از رابطه عاطفی ای که در آن هستیم هم روی نوع حسادت مان تأثیر می گذارد. محققان می گویند در یک رابطه عاطفی دو نوع وابستگی مختلف وجود دارد، یکی اجتنابی و دیگری ایمن. آن ها به ارتباط این دو مورد با حس حسادت پرداختند.

کسانی که وابستگی آن ها از نوع اجتنابی است، برای استقلال و آزادی خود بیش از هر چیز دیگری ارزش قائلند و خود را از هرگونه رابطه ی عمیقی دور نگه می دارند. این افراد مسائل غیرعاطفی حسادت آن ها را برمی انگیزد و خیانت فیزیکی آن ها را بیشتر آزار می دهد. کسانی که وابستگی آن ها از نوع ایمن است، برعکس، در روابط عاطفی خود احساس راحتی زیادی می کنند و از وابستگی متقابل لذت می برند. خیانت عاطفی این افراد را بسیار آشفته می کند.

جالب ترین یافته ی این تحقیق آن است که وابستگی مردان بیشتر از نوع اجتنابی است، در حالی که نوع وابستگی زنان بیشتر ایمن است. این یافته باز هم – گرچه از جنبه ای دیگر – این نکته را ثابت می کند که زنان و مردان به دلایل مختلفی حسادت می کنند.

منبع: brightside
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
بدون نظر

ورود