تصاویر هولناک از شکنجه پناهجویان در مرز بوسنی و هرزگوین توسط پلیس مرزی کرواسی

تصاویر هولناک از شکنجه پناهجویان در مرز بوسنی و هرزگوین توسط پلیس مرزی کرواسی

بر اساس اسناد و تصاویر منتشر شده، پناهجویانی که از جنگ و رنج فرار کرده و اکنون در مرز بوسنی و هرزگوین با کرواسی گرفتا شده اند توسط پلیس مرزی کرواسی شکنجه می شوند. بر اساس گزارشی که توسط شورای پناهجویان دانمارک (Danish Refugee Council (DRC)) منتشر شده، مردان پناهجو در مرز کرواسی توسط مردانی با یونیفرم های سیاه وادار به لخت شدن شده و سپس روی همدیگر افتاده و کتک خورده اند. این پناهجویان بر این باورند که نیروهای پلیس مرزی و امنیتی کرواسی عامل این شکنجه های هولناک بوده اند. شورای پناهجویان دانمارک همچنین گزارش هایی از سوء رفتارهای جنسی پلیس مرزی کرواسی علیه پناهجویان در جریان عملیات عقب راندن آن ها در مرز بوسنی و هرزگوین تهیه کرده است.

بر اساس اسناد و تصاویر منتشر شده، پناهجویانی که از جنگ و رنج فرار کرده و اکنون در مرز بوسنی و هرزگوین با کرواسی گرفتا شده اند توسط پلیس مرزی کرواسی شکنجه می شوند.

بر اساس اسناد و تصاویر منتشر شده، پناهجویانی که از جنگ و رنج فرار کرده و اکنون در مرز بوسنی و هرزگوین با کرواسی گرفتا شده اند توسط پلیس مرزی کرواسی شکنجه می شوند.

بر اساس اسناد و تصاویر منتشر شده، پناهجویانی که از جنگ و رنج فرار کرده و اکنون در مرز بوسنی و هرزگوین با کرواسی گرفتا شده اند توسط پلیس مرزی کرواسی شکنجه می شوند.

این عملیات خشن علیه حدود ۷۵ پناهجو در ولیکا کلادوسا در نزدیکی سیلیکوواکا رخ داده است، جایی که یک کمپ جنگلی دستکم ۷۰۰ پناهجو را در خود جای داده است. شورای پناهندگان دانمارک شهادت های هولناک برخی از قربانیان عملیات پلیس مرزی کرواسی از ۱۲ تا ۱۶ اکتبر را ضبط کرده است. در یکی از این تصاویر هولناک یک مرد پناهجوی افغان دیده می شود که تمام پشت او، از گردن تا نشیمنگاه در اثر ضربات متعدد کبود شده است. در تصویری دیگر، مردی بنگلادشی دیده می شود که شکافی عمیق و بلند روی بینی اش ایجاد شده و یک مراکشی در اثر حمله پلیس کرواسی دچار بریدگی در ناحیه پیشانی شده است.

بر اساس اسناد و تصاویر منتشر شده، پناهجویانی که از جنگ و رنج فرار کرده و اکنون در مرز بوسنی و هرزگوین با کرواسی گرفتا شده اند توسط پلیس مرزی کرواسی شکنجه می شوند.

بر اساس اسناد و تصاویر منتشر شده، پناهجویانی که از جنگ و رنج فرار کرده و اکنون در مرز بوسنی و هرزگوین با کرواسی گرفتا شده اند توسط پلیس مرزی کرواسی شکنجه می شوند.

بر اساس اسناد و تصاویر منتشر شده، پناهجویانی که از جنگ و رنج فرار کرده و اکنون در مرز بوسنی و هرزگوین با کرواسی گرفتا شده اند توسط پلیس مرزی کرواسی شکنجه می شوند.

بر اساس اسناد و تصاویر منتشر شده، پناهجویانی که از جنگ و رنج فرار کرده و اکنون در مرز بوسنی و هرزگوین با کرواسی گرفتا شده اند توسط پلیس مرزی کرواسی شکنجه می شوند.

بر اساس اسناد و تصاویر منتشر شده، پناهجویانی که از جنگ و رنج فرار کرده و اکنون در مرز بوسنی و هرزگوین با کرواسی گرفتا شده اند توسط پلیس مرزی کرواسی شکنجه می شوند.

یک پناهجوی جوان اهل بنگلادش در کمپی نزدیک به مرز کرواسی، جایی که هزاران پناهجو در آن سرگردان هستند درباره این حادثه چنین گفته است: «وقتی ما را گرفتند شروع به کتک زدن ما با چوب و زدن ما مثل حیوان کردند … و بعد ما را برگرداندند». وی همچنین مدعی شد که پلیس مرزی کرواسی دارایی های آن ها مانند تلفن های همراه و پول هایشان را نیز از آن ها گرفته است. یک پناهجوی دیگر به نام محمد که پاکستانی است می گوید که دو هفته پیش، پلیس مرزی کرواسی بعد از عبور وی از مرز سگ های خود را به جان او انداخته است.

بر اساس اسناد و تصاویر منتشر شده، پناهجویانی که از جنگ و رنج فرار کرده و اکنون در مرز بوسنی و هرزگوین با کرواسی گرفتا شده اند توسط پلیس مرزی کرواسی شکنجه می شوند.

بر اساس اسناد و تصاویر منتشر شده، پناهجویانی که از جنگ و رنج فرار کرده و اکنون در مرز بوسنی و هرزگوین با کرواسی گرفتا شده اند توسط پلیس مرزی کرواسی شکنجه می شوند.

بر اساس اسناد و تصاویر منتشر شده، پناهجویانی که از جنگ و رنج فرار کرده و اکنون در مرز بوسنی و هرزگوین با کرواسی گرفتا شده اند توسط پلیس مرزی کرواسی شکنجه می شوند.

بر اساس اسناد و تصاویر منتشر شده، پناهجویانی که از جنگ و رنج فرار کرده و اکنون در مرز بوسنی و هرزگوین با کرواسی گرفتا شده اند توسط پلیس مرزی کرواسی شکنجه می شوند.

بر اساس اسناد و تصاویر منتشر شده، پناهجویانی که از جنگ و رنج فرار کرده و اکنون در مرز بوسنی و هرزگوین با کرواسی گرفتا شده اند توسط پلیس مرزی کرواسی شکنجه می شوند.

شارلوت اسلنته، دبیر کل شورای پناهجویان دانمارک در این باره می گوید: «شهادت هایی که شورای پناهجویان دانمارک از قربانیان عقب راندن ها تهیه کرده هولناک هستند. گزارش های متعدد از گروه های مختلف مردم از ملیت های متفاوت- بیش از ۷۵ نفر در یک هفته- که همگی به طور جداگانه در مورد رفتارهای غیرانسانی، شکنجه های وحشیانه و حتی سوء رفتار جنسی جمع آوری شده است. ما باید شاهد واکنش واقعی برای پایان دادن به استفاده سیستماتیک از خشونت باشیم. رفتار با انسان ها به این شکل، باعث درد کشیدن آن ها شدن و رنج غیرضروری، بی توجهی به شرایط مهاجرت آن ها نمی تواند و نباید توسط هیچ کشور اروپایی یا هر موسسه متعلق به اتحادیه اروپا پذیرفته شود».

اسلنته خواستار استقرار سیستم های نظارت مستقل بر مرزها برای جلوگیری از خشونت و بدرفتاری با پناهجویان و همچنین بررسی دقیق و درست ادعاهای بدرفتاری علیه پلیس مرزی کرواسی شده است.

بیشتر بخوانید: آخرین پیام مادر خانواده پناهجوی سردشتی قبل از سوار شدن به قایق مرگ: «چاره ای نداریم»

منبع: mirror
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود