بزرگ ترین شرکت های بورسی ایران در اول دی ۱۳۹۹ را بشناسید

بزرگ ترین شرکت های بورسی ایران در اول دی ۱۳۹۹ را بشناسید

در میان شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور، ۱۰ شرکت بالاترین ارزش بازاری را تا امروز اول دی ماه سال ۱۳۹۹ در اختیار داشته اند. این ۱۰ شرکت در میان صدها شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران، بالاترین ارزش بازاری داشته و از غول های سرمایه گذاری و کسب و کار کشور محسوب می شوند.

برای افرادی که خواهان سرمایه گذاری بلند مدت با پول مازاد در شرکت هایی با پروژه های گسترده و ضریب نقدشوندگی بالا و تاریخچه سودآوری ارزشمند در چند دهه اخیر هستند، این ۱۰ شرکت می تواند در فهرست گزینه های منتخب آن ها برای سرمایه گذاری قرار بگیرد. اما توجه کنید که غول های بورس ایران الزاما پر بازده ترین سهام در ۲۰ سال اخیر و ۱۰ سال آینده نیستند. در مقاله ای در این لینک، فهرست ۱۲ سهم پر بازده بورس ایران در ۳۶ ماه اخیر معرفی شده است.

فهرست ۱۰ شرکت بزرگ بورسی ایران تا اول دی ۱۳۹۹

این فهرست، نشان دهنده قیمت روز بزرگ ترین شرکت های بورسی است بر اساس قیمت پایانی ان ها در تابلو معاملات بورسی و به معنی ارزش ذاتی واقعی ان ها نیست. چه بسا غول سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) که در سال ۹۹ به بازار آمده و هزاران میلیارد تومان سود شناسایی شده در سال ۹۹، هر سهمش در صف فروش میلیونی در اول دی ۹۹ قفل شده بود، ارزشی به مراتب بیش از غولی چون فارس داشته باشد.

اما به هر حال، قیمت روز این شرکت ها طبق معاملات بازار، این گونه است و خریداران و سرمایه گذاران، باید در ورود به این ۱۰ غول و سایر شرکت های بازار سرمایه، جمیع موضوعات را مد نظر قرار دهند و صرفا شیفته صف های خرید و فروش نشوند.

بزرگ ترین سهم بورس تا اول دی ۹۹، سهم صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد فارس است. گران قیمت ترین شرکت بازار سرمایه ایران در انتهای سال ۲۰۲۰ میلادی، سهم فارس است که قریب به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان ارزش بازاری دارد. اگر چه ارزش ذاتی آن به مراتب بیش تر از این رقم است. فارس، ۲۸۷ میلیارد قطعه سهم است و ۱۰ درصد سهم شناور دارد. تغییرات فارس، تاثیر زیادی روی مثبت و منفی شدن شاخص کل بورس دارد. فارس در گروه محصولات شیمیایی بوده و از سهام بنیادی بازار محسوب می شوند. پرتفو غیر بورسی فارس را در نظر داشته باشید.

گران ترین شرکت های بورسی

تابلو معاملاتی شرکت فارس در اول دی ۹۹ که قیمت هر سهم حوالی ۱۳۰۰ تومان بود

دومین شرکت گران قیمت بازار سرمایه در اول دی ۹۹، سهم فملی است. شرکت ملی صنایع مس ایران ارزش بازاری کمتر از فارس داشته و ۲۰۰ میلیارد قطعه سهم است. ارزش روز شرکت ملی صنایع مس ایران حوالی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. اما ارزش ذاتی آن به مراتب بیش از این رقم است. هر سهم فملی در اول دی ۹۹، ۱۵۹۱ تومان ثبت شد. فملی از خوب های گروه فلزات اساسی است و سهم بنیادی محسوب می شود.

تابلو سهم فملی دومین شرکت گران قیمت بازار سرمایه ایران در اول دی ۹۹

توجه کنید که سازمان توسعه معادن ایران و موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس و صدر تامین، سهامدار عمده فملی است.

سومین شرکت گران قیمت بازار سرمایه ایران، فولاد مبارکه اصفهان است. یکی از بنیادی ترین سهام بورس ایران که برای سهامداران میان مدتی و بلند مدتی، گزینه عالی برای سهامداران با پول مازاد است. ارزش بازار فولاد، به مراتب بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. قیمت هر سهم فولاد در اول دی ۹۹، ۱۴۳۳ تومان بود. این سهم تا ۲۴۸۲ تومان نیز افزایش قیمتی پیدا کرده بود. بانک تجارت از سهامداران عمده فولاد است.

تابلو سهم سومین شرکت گران قیمت بورس ایران در اول دی ۹۹

چهارمین شرکت گران قیمت بازار سرمایه ایران در اول دی ۹۹، غول سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی وزارت تعاون، شستا است. از خوب های گروه سرمایه گذاری چند رشته ای بازار بورس که کلکسیونی از سهام بورسی و غیر بورسی در سبد داد و از با ارزش ترین شرکت های سرمایه گذاری در خاورمیانه محسوب می شود. ۸۸ درصد شستا در اختیار تامین اجتماعی است.

تابلو معاملاتی چهارمین شرکت گران قیمت بازار بورس ایران در اول دی ۹۹

اردیبهشت ۹۹ با قیمت ۸۶۰ تومان، یکی از عرضه اولیه های تاریخی بازار سرمایه کشور را رقم زد و تا ۶۵۸۰ تومان نیز صعودی شد. پس از ریزش دستوری بورس و حمله معاملات الگوریتمی در پاییز ۹۹ و سرکوب قیمتی ها، شستا از ۶۵۸۰ تومان به ۲۴۴۶ تومان در اوی دی ۹۹ کاهش یافت. ارزش ذاتی شستا بیش از ۲۰ هزار تومان برای هر سهم بررسی شده است و گزینه ممتاز برای سرمایه گذاری بالای ۲ سال است. اگر شستا دارید، فقط سهامداری کنید.

پنجمین شرکت گران قیمت بازار سرمایه کشور در اول دی ۹۹، شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه با نماد میدکو است. از سهام بنیادی خوب و عالی گروه فلزات اساسی که قیمت هر سهمش در اول دی ۹۹ به ۳۰۹۴ تومان رسید. میدکو، ۴۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون قطعه سهم است. ارزش ذاتی آن به مراتب بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فعالی است.

تابلو معاملاتی پنجمین شرکت گران قیمت بورس در اول دی ۹۹

شرکت مبنای خاورمیانه، شرکت سرمایه گذاری پارس آریان و شرکت راهبرد سرمایه ایرانیان از سهامداران عمده میدکو هستند. دنبال یک معدنی خوب برای بلند مدت هستید، میدکو گزینه خوبی به نظر می رسد.

ششمین شرکت گران قیمت بورس ایران در اول دی ماه ۱۳۹۹، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با نماد کگل است. از دیگر بنیادی های گروه استخراج کانه های فلزی که ۷۴ میلیارد قطعه سهم و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان ارزش بازاری دارد. قیمت هر سهمش در اول دی به ۱۸۱۴ تومان رسید. ۱۶ درصد کگل شناور است.

تابلو معاملاتی ششمین شرکت گران قیمت بورس ایران در اول دی ۹۹

۳۹ درصد کگل در اختیار شرکت سرمایه گذاری امید و ۲۲ درصد در اختیار شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و ۱۰ درصد نیز در اختیار فولاد مبارکه است. لذا اگر سهامدار فولاد باشید، غیر مستقیم سهامدار کگل هم خواهید بود. وسپه نیز ۱.۸ درصد کگل دارد.

هفتمین شرکت گران قیمت بورس ایران در اول دی ۹۹، شرکت پتروشیمی مارون با نماد مارون است. هر سهم مارون به حوالی ۱۶۰۰۰ تومان در اول دی ۹۹ رسید. مارون، ۸ میلیارد قطعه سهم است. ارزش مارون، تقریبا یک سوم ارزش کل هدلینگ خلیج فارس است. ارزش ذاتی پتروشیمی مارون بیش از ۱۲۷۰۰۰ میلیارد تومان است. مارون فعلا EPS حوالی ۷۷۸۶ ثبت کرده است. از خوب های بنیادی گروه محصولات شیمیایی بورس است.

تابلو معاملاتی هفتمین شرکت گران قیمت بورس ایران در اول دی ۹۹

سهامدار عمده مارون، شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا، شرکتا سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است.

هشتمین شرکت گران قیمت بورس ایران در اول دی ۹۹، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با نماد تاپیکو است. از سهام شاخص ساز که ۱۱۸ هزار میلیارد تومان ارزش بازاری دارد و ارزش ذاتی آن با پرتفو غیر بورسی اش، به مراتب بیش از این رقم ها به نظر می رسد. تاپیکو، ۸۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون قطعه سهم است. شناوری ۸ درصد دارد و برای سهامدارانی که قصد سرمایه گذاری بلند مدت روی یک سهم بنیادی از گروه محصولات شیمیایی دارند، توصیه می شود. پترول مثل تاپیکو، از خوب های بورس ایران است.

تابلو معاملاتی هشتمین شرکت گران قیمت بورس ایران در اول دی ۹۹

توجه داشته باشید که شستا، ۳۹ درصد تاپیکو را در اختیار دارد. صبا تامین که خود غول سرمایه گذاری است، ۸.۱ درصد تاپیکو را در اختیار دارد. آینده سازان رفاه پردیس نیز ۴.۳ درصد سهام تاپیکو را دارد.

نهمین شرکت گران قیمت بورس ایران در اول دی ۹۹، شرکت سنگ آهن گهر زمین با نماد کگهر است. کگهر از نمادهای بنیادین گروه استخراج کانه های فلزی بوده و ۲۵ میلیارد قطعه سهم است. ۱۱۹۰۰۰ میلیارد تومان ارزش بازاری دارد و هم گروهی های خوبی چون: کگل و کاما در کنارش قرار دارد. P/E گگهر نیز ۴۵.۵۵ است.

تابلو معاملاتی نهمین شرکت گران قیمت بورس ایران در اول دی ۹۹

توجه داشته باشید که شرکت معدنی و صنعتی گل گهر دارای ۲۸.۳ درصد سهام کگهر و سهم «وامید» نیز صاحب ۲۶ درصد کگهر است. وغدیر نیز که از غول های سرمایه گذاری بورس ایران است، ۲۱ درصد کگهر را در اختیار دارد.

تابلو معاملاتی دهمین شرکت گران قیمت بازار بورس در اول دی ۹۹

دهمین شرکت گران قیمت بورس ایران در اول دی ۹۹، شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو است با نماد کچاد. کچاد از سهام بنیادی است. جا مانده از رشد بوده و برای سرمایه گذاری بلند مدت توصیه می شود. کچاد ۵۵ میلیارد قطعه سهم است. توجه کنید که وامید، ۳۹ درصد کچاد را دارد. فولاد نیز ۸ درصد کچاد دارد. وسپه نیز ۲.۳ درصد کچاد دارد. ارزش روز کچاد ۱۱۴۰۰۰ میلیارد تومان است. اما ارزش ذاتی به مراتب بیش از این مقدار دارد.

مطالب مرتبط
۲ نظر

ورود

  • صدرا دی ۱, ۱۳۹۹

    ممنون از مطالب خوبتون آقای زمانی مخصوصا مطالب ‌بورسی

  • محمد دی ۱, ۱۳۹۹

    آقای زمانی میشه در مورد فراکاب ها بگید. حسابی ذهن مارو مشغول کرده چرا گفته میشه رشد قیمتی شان تضمین شده است؟ یعنی چه که حاکمیتی هستند؟