ویژگی های چهره تان چه ذهنیتی از شما برای دیگران می سازد؟

ویژگی های چهره تان چه ذهنیتی از شما برای دیگران می سازد؟

روانشناس ها می گویند آدم ها برای آن ها به یک کتاب باز می مانند. اما برای اینکه آدم ها برایتان مثل یک کتاب باز باشند حتماً لازم نیست روانشناس باشید. داشتن اطلاعات عمومی و توانایی تماشا، تحلیل و مقایسه ی آن ها هم کفایت می کند. ویژگی های فیزیکی، کلیدهای کوچکی هستند که قفل شخصیت آدم ها را می گشایند. سعی کنید چهره ی خانواده و دوستان تان را بخوانید تا ببینید این روش کارساز است یا نه.

۱- لب های قلوه ای

کسانی که لب های قلوه ای دارند از نظر دیگران افراد برونگرایی هستند. آن ها برونگراتر و خودمانی تر از کسانی به نظر می رسند که لب های باریکی دارند. دیگران معمولاً تصور می کنند کسانی که لب های درشت تری دارند می توانند احساسات خود را صریح تر ابراز کنند و از حس همدلی بیشتری حتی نسبت به غریبه ها برخوردارند.

۲- لب های باریک

کسانی که لب های باریکی دارند آدم های معاشرتی ای به نظر نمی رسند. از نظر دیگران، آن ها درونگرا و خودکفا هستند. علاوه بر این، دیگران آن ها را آدم هایی با علائق متنوع می دانند که همیشه از کاری که انجام می دهند لذت می برند. بعضی هم ممکن است تصور کنند آن ها ترجیح می دهند وقت خود را به تنهایی بگذرانند.

۳- بینی بزرگ

اگر بینی بزرگی دارید احتمالاً به چشم دیگران فردی بلندپرواز و کمی کمال گرا هستید. مردم کسانی که بینی بزرگی دارند را رهبران قدرتمندی می دانند. آن ها افراد با اعتماد به نفسی به نظر می رسند که ترسی از موقعیت های چالشی ندارند. تحت تأثیر قرار دادن آن ها کار سختی به نظر می رسد چون انگار همیشه به نیازهای خود واقف اند.

۴- ابروهای ضخیم

کسانی که ابروهای ضخیمی دارند از نظر دیگران افرادی مصمم، بانفوذ و خودشیفته هستند. دیگران فکر می کنند آن ها هدف های بزرگی برای خود تعیین می کنند و همیشه هم به اهداف خود می رسند. ابروهای ضخیم تداعی گر آدم های جسور و فعال است که هر چه هم که سر راه شان قرار گیرد، به سرعت و با اعتماد به نفس با آن ها مواجه می شوند.

۵- چین و چروک دور چشم ها

کسانی که دور چشم هایشان چین و چروک دارند از نظر دیگران آدم های صادقی هستند. به نظر دیگران، آن ها از آن دست آدم هایی هستند که همه چیز را به دل می گیرند به همین دلیل تحریک کردن شان کار ساده ای به نظر می رسد. چین و چروک دور چشم ها ممکن است نشان دهنده ی تجربه ی احساسات قوی مثل خنده یا اخم بر اثر درد یا غم باشد. به این آدم ها اغلب اعتماد می شود چون قابل اعتماد به نظر می رسند.

۶- صورت پهن

پهنی صورت را یکی از ویژگی های معمول رهبران مؤثر و قدرتمند می دانند. کسانی که از این ویژگی برخوردارند از نظر دیگران افرادی قدرتمند و حتی پرخاشگرند. آن ها مدیران بسیار خوبی می شوند که درآمد زیادی برای شرکت خود ایجاد می کند.

۷- چشمان درشت

کسانی که چشمان درشتی دارند از نظر دیگران افرادی خلاق، روشنفکر و احتمالاً با هوش هیجانی بالایی هستند. گاهی آن ها را افرادی زود باور و حساس می دانند. معمولاً تصور می شود کسانی که چشمان درشتی دارند اغلب دمدمی مزاج اند و نمی شود ذهن شان را خواند.

۸- عینکی های نزدیک بین

عینکی های نزدیک بین به چشم دیگران افرادی منطقی و بسیار آگاه نسبت به مسائل هستند. آن ها درونگرا و عشق کتاب به نظر می رسند. دیگران معتقدند چنین افرادی می توانند درون آن ها را ببینند. از نظر دیگران، منطق این افراد بر احساسات شان غلبه دارد، اما وقتی به حرف می آیند، دیگر آدم های بی احساسی به نظر نمی رسند.

۹- چشمان بادامی

اگر چشم های بادامی دارید، نه تنها عجیب بلکه مرموز هم به نظر می رسید. کسانی که چشم های بادامی دارند را افراد محتاط و خونسردی می دانند. از نظر دیگران، این افراد در هر شرایطی خونسردی خود را حفظ می کنند و زندگی متعادلی دارند. تصور این است که این افراد به نزدیک ترین و عزیزترین اشخاص زندگی شان اعتماد کامل دارند اما همیشه فاصله ی خود را از غریبه ها و آشنایان حفظ می کنند.

۱۰- چشمان قهوه ای

کسانی که چشمان قهوه ای دارند افراد قابل اعتماد و قابل اتکایی به نظر می رسند. از نظر دیگران آن ها گاهی کمی دمدمی مزاج می شوند اما در مجموع، آدم های اجتماعی و شوخی هستند. کسانی که چشمان قهوه ای دارند را افرادی می دانند که در هر دعوایی همیشه حرف خود را می زنند و هرگز زیر بار بی عدالتی نمی روند. آدم ها آن ها را به خاطر حس شوخ طبعی و مثبت نگری شان دوست دارند.

منبع: brightside
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود