دنیای بدون دروغ؛ اگر همیشه راستش را می گفتیم چه اتفاقی می افتاد؟

دنیای بدون دروغ؛ اگر همیشه راستش را می گفتیم چه اتفاقی می افتاد؟

به آن همه دروغ کوچکی که در ۲۴ ساعت گذشته گفته اید فکر کنید – شاید متوجه شوید که مقدارشان کم نیست. ما بیشتر اوقات دروغ های کوچکی به دیگران می گوییم تا احساس بهتری نسبت به خودشان پیدا کنند، اما اگر دیگر جز حقیقت چیزی به آن ها نگوییم، دوستان مان ممکن است دیگر چندان دوستمان نداشته باشند. اگر بازخوردهایی که از دیگران می گیریم به طرز بی رحمانه ای صادقانه باشند، این امر ممکن است نگاه ما را نسبت به خودمان عوض کند و باعث شود پذیرش بیشتری نسبت به دیگران پیدا کنیم.

در ادامه می خواهیم ببینیم اگر از همین فردا تصمیم بگیریم فقط حقیقت را بگوییم چه اتفاقی خواهد افتاد.

۱- پذیرش و بخشندگی بیشتری در برابر دیگران پیدا می کنیم

در دنیای بدون دروغ، چاره ای جز رو در رو شدن با حقایقی تلخ درباره ی خودتان و عزیزان تان را ندارید. این امر احتمالاً باعث می شود پذیرش و بخشندگی بیشتری پیدا کنیم، چون خودمان آنقدرها بی عیب و نقص نیستیم و نمی توانیم نقص های خودمان را پنهان کنیم.

۲- شاید خواب بهتری داشته باشیم

در دنیایی که همه تنها حقیقت را می گویند، به احتمال زیاد، اضطراب و نگرانی کمتری وجود دارد. با هر دروغ کوچک و بزرگی که به زبان می آوریم، حس پشیمانی اش می تواند خواب را به راحتی از چشمان مان بگیرد. تحقیقات نشان داده که اضطراب چطور می تواند اثری منفی بر کیفیت خواب ما داشته باشد، یعنی آرامش ذهنی می تواند ما را از خوابی آرام بهره مند کند.

۳- نگاه متفاوتی نسبت به خودمان پیدا می کنیم

اگر هر زمان که نظر دیگران درباره ی خودمان را می پرسیدیم تنها راستش را به ما می گفتند، شاید طرز نگاه ما نسبت به خودمان به کلی تغییر می کرد. در اینصورت بازخورد صادقانه تری درباره ی اینکه چه چیزهایی به شما می آید، کیفیت کارتان و نحوه ی رفتارتان دریافت می کردید. شاید چیزی نباشد که دوست داشته باشید بشنوید اما دیدی واقعی از خودتان می دهد.

۴- یاد می گیریم صداقت و مهربانی بیشتری داشته باشیم

اگر صداقت بیشتری در برابر یکدیگر داشتیم، دیگر نگران موقعیت های ناخوشایندی نبودیم که معمولاً از آن ها دوری می کنیم. در دراز مدت، گفتن حقیقت بهتر است – حتی اگر شخص مقابل را برنجاند – چون می تواند آن ها را از چالش ها و رنج زیادی حفظ کند.

اگر به کسی که خواننده ی بدی است بگویید کارش خوب است، این کار لزوماً کمکی به تبدیل شدن او به یک ستاره ی بین المللی نمی کند. بنابراین، باید یاد بگیریم که به جای روی آوردن به دروغ های کوچک، حقیقت را با تدبیر و مهربانی بیان کنیم.

۵- سلامتی مان بیشتر می شود

تحقیقات نشان می دهد دروغگویی می تواند باعث ناراحتی های جسمی شود، در حالی که کسانی که سعی می کنند همیشه حقیقت را بگویند مشکلات جسمی کمتری دارند. پژوهش ها همچنین نشان داده کسانی که کمتر دروغ می گویند مشکلات جسمی روزانه ی آن ها مثل گلودرد و سردرد هم کمتر است.

۶- دوستان واقعی مان را تشخیص می دهیم

در دنیای بدون دروغ ما متوجه می شدیم که دوستان مان واقعاً چه فکری درموردمان می کنند و چه کسانی دوستان واقعی مان هستند. به این ترتیب، خیلی زود می فهمیدیم چه کسانی صرفاً بر حسب ادب با ما وقت می گذرانند و در حقیقت از ما خوش شان نمی آید.

۷- بیشتر می رنجیم

حقیقت می تواند دل مان را بکشند، اگر دوستان مان به ما بگویند که لباس هایمان خوب نیستند، از غذایی که پخته ایم خوششان نیامده، یا اینکه دلشان نمی خواهد دیگر ما را ببینند. در حقیقت، گاهی دروغ هایی که از منظر اجتماعی پذیرفته هستند نقش مهمی در روابط دوستی ما دارند.

منبع: brightside
بدون نظر

ورود