مادر بودن در کشورهای مختلف دنیا چه تفاوتی دارد؟

مادر بودن در کشورهای مختلف دنیا چه تفاوتی دارد؟

ما بدون توانایی مراقبت از خود پا به دنیا می گذاریم و برای برخورداری از امنیت، غذا و ارتباط عاطفی به مادر خود وابسته هستیم. با این حال، مادرها در کنار مراقبت از فرزندان مسئولیت های دیگری هم برعهده دارند، از جمله حمایت از هم خانواده و هم جامعه ی خود. برای پاسخگویی به این مطالبات متعارض، مادرها طی تاریخ روش مختلفی را در پیش گرفته اند، موضوعی که آن ها را ستودنی می کند.

در ادامه می خواهیم ببینیم مادرانگی در کشورهای مختلف دنیا چه شکل و شمایلی دارد.

گینه بیسائو

مادر بودن در کشورهای مختلف جهان چطور است

در بعضی قبایل آفریقا مادرها با استفاده از پارچه ی سبکی به نام کانگا نوزاد خود را حمل می کنند. کانگا طرح های شلوغ و رنگ وارنگی دارد. مادرها کانگا را به دور بدن خود می پیچند و با آن نوزادشان را بر پشت خود حمل می کنند. وقتی بچه آنقدری بزرگ شد که بتواند راه رود، می توان از کانگا استفاده های دیگری مثل پیشبند یا حوله کرد.

موزامبیک

مادر بودن در کشورهای مختلف جهان چطور است

در موزامبیک مادرها طبق سنت برای حمل فرزندان خود از پارچه ای به نام کاپولانا استفاده می کنند. از این پارچه ی رنگ وارنگ استفاده های مختلفی می توان کرد، مثلاً به عنوان لباس یا روشی برای حمل نوزاد. گفته می شود منشأ کاپولانا کشور هند است و پای این پارچه از طریق راه های تجاری به آفریقا باز شد. در موزامبیک این پارچه هدیه ی رایجی برای تازه مادرها است و در طرح ها و رنگ های مختلف عرضه می شود.

چین

مادر بودن در کشورهای مختلف جهان چطور است

در چین طبق سنت مادر و نوزاد پس از تولد به مدت یک ماه در بیمارستان یا خانه می مانند تا سلامت نوزاد حفظ شود. در این مدت مادر از محدودیت های غذایی سختگیرانه ای پیروی می کند و اجازه ی حمام کردن یا شستن موهای خود را ندارد. این رسم ریشه در باورهای سنتی چین درباره ی دوره ی نقاهت پس از زایمان دارد که امروزه نیز به جا آورده می شود.

پرو

مادر بودن در کشورهای مختلف جهان چطور است

روز مادر در پرو یک مناسبت مهم است که یک هفته ی کامل جشن گرفته می شود. در این مدت خانواده ها در برنامه های مختلف فرهنگی و هنری شرکت می کنند و می توانند به طور رایگان از موزه ها و جشنواره ها بازدید کنند. کودکان با هدایا، گل و شعر قدردانی خود را به مادرشان ابراز می کنند. همچنین با حضور بر سر مزار مادران درگذشته به آن ها ادای احترام می شود. این جشن یک هفته ای در ستایش عشق و پیوند مادری برگزار می شود.

ایتالیا

مادر بودن در کشورهای مختلف جهان چطور است

روز مادر در ایتالیا دومین یکشنبه ی ماه مه جشن گرفته می شود. در فرهنگ ایتالیایی مادران از جایگاه و احترام بسیار بالایی برخوردارند اما در روز مادر به طور ویژه مورد قدردانی قرار می گیرند. این روز با جمع شدن خانواده به دور یکدیگر و دادن هدایای کوچک، گل و شعر جشن گرفته می شود.

نپال

مادر بودن در کشورهای مختلف جهان چطور است

مادران نپالی نوزاد خود را با سبد بر روی پشت خود حمل می کنند. این سبد گرچه وزن زیادی دارد و بند آن بر روی سر مادر قرار می گیرد اما راه مناسبی است تا مادر بتواند با دستان آزاد نوزاد خود را حمل کند.

سوئد

مادر بودن در کشورهای مختلف جهان چطور است

روز مادر در سوئد آخرین یکشنبه ماه مه است. این روز با رسومات ویژه ای جشن گرفته می شود، مثل برافراشتن پرچم سوئد، صرف صبحانه در تخت، درست کردن کارت های دستساز، چیدن نرگس وحشی و گردش در طبیعت. برای مادرها نیز آهنگ ویژه ای اجرا می شود.

ارمنستان

در ارمنستان از ۸ مارس تا ۷ آوریل به «ماه زن» اختصاص دارد و گرچه ارمنی ها معتقدند مردان باید همیشه و بدون نیاز به دلیل خاصی به زن زندگی خود عشق و توجه نشان دهند، اما در این مدت توجه و احترام ویژه تری نسبت به آن ها صورت می گیرد.

منبع: brightside
بدون نظر

ورود