نحوه ابراز علاقه شریک عاطفی تان درباره او چه می گوید؟

نحوه ابراز علاقه شریک عاطفی تان درباره او چه می گوید؟

گفتن «دوستت دارم» احتمالاً ساده ترین راه برای نشان دادن علاقه ی خود به یک شخص است، اما نه تنها راه برای این  کار. هر فردی شیوه ی مخصوص به خود را برای ابراز علاقه دارد. در حالی که برخی از کلمات برای این کار بهره می گیرند، برخی هم هستند که بیشتر از حرکات و کارهای به خصوصی برای نشان دادن علاقه ی خود استفاده می کنند. نحوه ی ابراز علاقه ی شریک عاطفی تان ممکن است با شیوه ای که شما برای این کار دارید متفاوت باشد، امری که می تواند شما را نسبت به رابطه تان دچار نگرانی کند و باعث شود احساس خواستنی نبودن کنید.

۱- به حرف هایتان گوش می دهد

اگر شریک عاطفی تان آماده است تا هم در خوشی و هم در سختی، گوش شنوایی برای حرف هایتان و تسلای خاطرتان باشد، این امر نشان می دهد که او نه تنها شنونده ی بسیار خوبی است، بلکه اعتماد در رابطه نیز اهمیت زیادی برای او دارد. او این امکان را فراهم می کند تا شما هر چه در سر و دل دارید بیرون بریزید و با این کار سعی می کند ارتباط میان تان را قوی تر و صادقانه تر کند.

۲- شیفته ی در آغوش گرفتن شما است

وقتی عاشق باشید، در آغوش گرفتن یکی از بزرگ ترین لذت هایی است که می توان در رابطه ی خود تجربه کرد. اگر شریک عاطفی تان شیفته ی در آغوش گرفتن شما است، این امر نشان می دهد او دوست دارد اوقات خوشی در کنار یکدیگر داشته باشید و نیز صمیمیت در رابطه برای او از اهمیت زیادی برخوردار است. کارهایی مثل بوسه به پیشانی و در آغوش کشیدن از پشت هم نشانه ی این است که شریک عاطفی تان سعی دارد بدون به زبان آوردن به شما بگوید که برایش بسیار مهم هستید.

۳- شما را برای به رسیدن به اهداف تان تشویق می کند

داشتن رابطه عاشقانه به این معنا نیست که دائماً در کنار شریک عاطفی تان باشید یا به او پیام دهید. شما در نهایت ۲ فرد جداگانه با اهداف و رویاهای متفاوت هستید. اگر شریک عاطفی تان به جای گله و شکایت از اینکه او تنها دغدغه تان در زندگی نیست، شما را تشویق می کند زمان بیشتری را صرف رسیدن به اهداف تان کنید، معنایش این است که مقوله ی فضای شخصی از اهمیت زیادی برای او برخوردار است. داشتن درک اینکه شریک عاطفی شما هم زندگی خودش را دارد و همینطور این حق را که به دنبال رویاهای خودش برود، نشانه ی بلوغ و عشق واقعی است.

۴- در کارهای خانه کمک تان می کند

اگر شریک عاطفی تان مشکلی با انجام کارهای روزمره و خانه ندارد، این امر نشان می دهد که جایگاهی برابر با خود برای شما قائل است.

۵- مشکلی با صحبت درباره ی شما با نزدیکانش ندارد

واضح ترین نشانه از اینکه شریک عاطفی تان قصد فریب دادن تان را ندارد، این است که درباره ی شما با خانواده و دوستانش صحبت می کند. اگر مشکلی با صحبت درباره ی رابطه تان با نزدیکان خود نداشته باشد، معنایش این است که تعهد در رابطه اهمیت زیادی برای او دارد و به دلایل درستی با شما در رابطه است. او برای خودش و شما یک آینده ی مشترک متصور است.

۶- از ابراز علاقه ی فیزیکی به شما در حضور دیگران ابایی ندارد

ابراز علاقه های فیزیکی گاه و بیگاه به عشق زندگی خود در حضور دیگران امری عادی است و ایرادی ندارد، اما اگر شریک عاطفی تان دائماً این کار را انجام می دهد، این امر می تواند یک نشانه ی هشدار دهنده باشد. میل به رخ کشیدن رابطه ی خود به دیگران نشانه ی ناامنی روانی است و اگر شریک عاطفی تان نمی داند که چطور حتی در حضور دیگران دست از لمس کردن شما بکشد، ممکن است به معنای کشش جنسی زیادی باشد که او نسبت به شما دارد.

منبع: brightside
مطالب مرتبط
دیجیاتو
بدون نظر

ورود