تصاویر شگفت انگیز برگزیدگان مسابقه عکاسی پرندگان سال ۲۰۲۳

تصاویر شگفت انگیز برگزیدگان مسابقه عکاسی پرندگان سال ۲۰۲۳

عکاسان از سراسر جهان به تازگی ۲۰,۰۰۰ تصویر عجیب از گونه های مختلف پرندگان را برای مسابقه عکاس سال پرنده ارسال کرده اند. این تصاویر تنوع گونه های مختلف پرندگان و همچنین زیستگاه‌های بسیار متفاوتی که در آن‌ها زندگی می‌کنند را به تصویر می‌کشند. در ادامه تصاویر برنده جایزه عکاسی از گروه پرندگان در سیاره ما را در سال ۲۰۲۳ ببینید:

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

تصاویر برنده جایزه‌ی عکاسی پرندگان سال 2023

منبع: gizmodo
بدون نظر

ورود