با پیرترین و جوانترین کشورهای جهان آشنا شوید + اینفوگرافیک

با پیرترین و جوانترین کشورهای جهان آشنا شوید + اینفوگرافیک

در اینفوگرافیک زیر، پیرترین و جوان ترین کشورهای جهان بر اساس تخمین های سال ۲۰۲۴ از کتاب حقایق جهانی سیا (CIA)، به تصویر کشیده شده اند.

توجه: میانه سن یک شاخص واحد از توزیع سنی یک جمعیت است که در آن نیمی از جمعیت مسن‌تر و نیمی جوان‌تر از سن ذکر شده هستند.

این آمار، می تواند به شرکت های دولتی و خصوصی کمک کند تا برای تقاضای ویژه سنی برای کالاها و خدمات جمعیت ساکن یک کشور برنامه ریزی کنند.

رتبه بندی کشورها بر اساس میانه سن ​​در سال ۲۰۲۴

موناکو و ژاپن، دو کشور با امید به زندگی بالا و نرخ تولد پایین، دارای بالاترین میانه سنی (۵۰+) در جهان هستند.

میانه سنی بالا نشان دهنده پیری جمعیت است که بدون حمایت سیاسی می تواند به پیامدهای اقتصادی منجر شود.

در اینجا میانه سنی ۱۰۰ کشور و منطقه در جهان آمده است.

توجه: ارقام گرد شده است.

حضور شش کشور اروپایی در فهرست پیرترین کشورها، نمایی از تغییرات جمعیتی این قاره را نشان می دهد. سازمان ملل تخمین می زند که از هر چهار اروپایی یک نفر در حال حاضر ۶۰ سال و بالاتر دارد.

برعکس، بسیاری از کشورهای آفریقا دارای امید به زندگی پایین و نرخ زاد و ولد بالا هستند.

میانه سن ​​پایین نیز نگرانی های خاص خود را دارد. نسبت بیشتر کودکان و نوجوانان می توانند زیرساخت های آموزشی را تحت فشار قرار دهند. بدون رشد شغلی کافی، اشتغال ناقص و بیکاری می تواند افزایش یابد.

با این حال، میانه سنی پایین اگر به خوبی مدیریت شود، می تواند سود جمعیتی محسوب شود، که در آن نیروی کار به طور موقت سریعتر از جمعیت وابسته رشد می کند و درآمد سرانه را افزایش می دهد.

منبع: visualcapitalist
دیجیاتو
بدون نظر

ورود