صحبت‌های تأمل برانگیز کارتن خواب معتادی که ارزش قول و صداقت را نشان می دهد + ویدیو

صحبت‌های تأمل برانگیز کارتن خواب معتادی که ارزش قول و صداقت را نشان می دهد + ویدیو

ویدیویی در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است که در آن مرد کارتن خوابی که گرفتار اعتیاد است، پس از اینکه قول می دهد پولی که به او کمک می شود را برای غذا هزینه کند نه مواد مخدر، بعد از چند لحظه تامل، پول را پس می دهد، چراکه احتمال می دهد نتواند به قولش عمل کند. او می گوید: «قول، قسمه، عهد با خداست. من می ترسم.»

بسیاری این صحبت های این فرد را به قول های نامزدهای ریاست جمهوری ربط داده و گفته اند کاش این نامزدها نیز به همین اندازه در مورد قول هایشان متعهد و حساس باشند.

مطالب مرتبط
دیجیاتو
بدون نظر

ورود