مهراد

مهراد

تصویری از خالکوبی جدید نیمار
سه شنبه، ۰۲ شهریور ۱۳۹۵ تصویری از خالکوبی جدید نیمار
اولین و آخرین طلا برای آمریکا
دوشنبه، ۰۱ شهریور ۱۳۹۵ اولین و آخرین طلا برای آمریکا
برترین‌های المپیک سی و یکم
یکشنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ برترین‌های المپیک سی و یکم
تاریخ‌سازی ناتمام کمیل
یکشنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ تاریخ‌سازی ناتمام کمیل
تاریخ‌سازی کیمیا و کریمان
شنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ تاریخ‌سازی کیمیا و کریمان
قهرمانی با رقص و تردید
شنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ قهرمانی با رقص و تردید
المپیک و اقتصاد برزیل
جمعه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ المپیک و اقتصاد برزیل
بازی اغنیا، مرگ فقرا
پنجشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ بازی اغنیا، مرگ فقرا