تازه ترین نوشته‌ها - صفحه4
وقتی به زندان فکر می کنید به احتمال فراوان ساختمانی باابهت و غول پیکر را در ذهن خواهید داشت که توسط دیوارهای بتنی بلند، سیم های خاردار، تعداد زیادی نورافکن...

Sollentuna؛ زندانی در سوئد که برای کاهش استرس زندانیان با محیط سازگار شده است

عباسی قانع را باید پدیده گزارشگری فوتبال در عصر «پسا عادل» بدانیم. پسر یزدی که خوش استعداد است اما به نظر می رسد که باید بیش تر به او فرصت...

پایان «عادل» و عصر جدید «عباس قانع» ها

شهرت به روش ادبیات عجیب و غریب گزارشگری «عباس قانع»

تقاضا برای ورود به دوره دکتری در دانشگاه های داخل کشور سال به سال در حال کاهش است. رییس سازمان سنجش کشور از کاهش ۳۸ هزار نفری داوطلب آزمون دکتری ۹۸...

ممنوعیت پذیرش دانشجوی دکتری در رشته‌های فاقد شرایط از سال ۹۹

ضوابط آزمون جامع دوره دکتری دانشجویان دانشگاه آزاد