چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ مشخصات پرتفو مشمولان سهام عدالت اعلام شد
۴
رحمانی وزیر صمت
دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ رحمانی وزیر صمت از سمت خود برکنار شد
۰