کبوترها می توانند کلمات را از یکدیگر تشخیص دهند [تماشا کنید]

کبوترها می توانند کلمات را از یکدیگر تشخیص دهند [تماشا کنید]

موجودات شگفت انگیزی در دنیا وجود دارند و ما هنوز بسیاری از توانایی های آنان را نمی شناسیم. مطالعه ای جدید که در همایش آکادمی ملی علوم آمریکا منتشر شده نشان می دهد که کبوترها می توانند کلمات را یاد گرفته و از یکدیگر تشخیص دهند.

بعد از تحت آموزش قرار گرفتن ۴ کبوتر باهوش توسط دانشمندان، آن ها موفق شدند کلمات ۴ حرفی صحیح را از کلمات نادرست تشخیص دهند و جای حرف جا به جا شده را نیز شناسایی کنند (مانند very و vrey). محققان این مسئله را با توانایی بابون ها و انسان ها مورد مقایسه قرار دادند و دریافتند که سیستم خوانایی کبوترها شباهت بیشتری به روش انسان ها دارد.

روش به کار رفته برای مشاهده توانایی کبوترها در تشخیص حروف بسیار ساده است. در گام نخست، آن ها دانه خوردن با استفاده از ظرف مخصوص را یاد گرفتند. بعد از این تمرین، در هر یک از محفظه ها مواردی (مربوط به کلمات) قرار داده شد و کبوترها بر اساس تشخیص خود آن ها را نوک زدند. ویدیویی که در ادامه مشاهده می کنید، این روش را به طور کامل نشان می دهد.

بعد از آن که کبوترها با این روش آشنا شدند، دانشمندان تصمیم گرفتند کلمات درست و نادرست را در محفظه ها قرار دهند. هنگامی که کلمه ای در محفظه قرار داده می شد، آن ها کلمه صحیح را نوک می زدند. پژوهشگران همچنین محرکی نشانه دار را در بالا یا پایین دستگاه تعبیه کرده بودند و در هر سری جای آن را تغییر می دادند. هنگامی که کبوتر کلمه نادرست را انتخاب می نمود، آن ها با استفاده از این نشانه ها به آن علامت می دادند.

برای هر پاسخ صحیح، یک دانه گندم به عنوان پاداش برای کبوترها در نظر گرفته شده بود. اگر پاسخ صحیح از سوی آن ها ارائه نمی شد، فرایند مذکور تا زمان موفقیت آمیز بودن ادامه پیدا می نمود. در پایان تحقیقات، هر کبوتر می توانست ده ها کلمه را از یکدیگر تشخیص دهد. یکی از آن ها با ۲۶ کلمه و دیگری با ۵۸ کلمه به ترتیب کمترین و بیشترین میزان یادگیری را داشته اند. با این که سامانه های بصری به طور کلی کلی با سامانه پستانداران تفاوت دارد، اما می تواند از طریق روش کلمه ای نیز پردازش گردد.

بنابراین این موجودات دوست داشتنی باهوش تر از چیزی هستند که شما فکر می کنید.

منبع: gizmodo
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود