بدون نظر
ranimania

همه انسان ها به صورت شبانه روزی تلاش می کنند تا بتوانند زندگی شادتری را برای خود رقم بزنند. گاهی این تلاش به حدی زیاد می شود که مقوله شادی و شاد زیستن به کلی فراموش می گردد و فرد به اصطلاح در روزمرگی ها غرق می شود. شادی را نمی توان با ثروت خرید و باید آن را در جای دیگری جستجو نمود.

شاد زیستن هنری است که بسیاری از ما با آن آشنایی نداریم. افراد به ظاهر خوشبختی در دنیا وجود دارند که حتی برای یک لحظه هم شاد نیستند. آن ها تنها به اهداف و آرزوهایشان فکر می کنند؛ غافل از آن که هدف از این همه کوشش، دست یابی به آرامش بوده است. در عوض، استرس و نگرانی نصیبمان می شود و حتی برای یک لحظه نیز شادی و آرامش واقعی را تجربه نمی کنیم.

شاید بزرگان فلسفه بتوانند در این زمینه ما را یاری کنند. به تصویر زیر نگاهی بیاندازید تا از آموزه های آنان درس بگیرید.

filsoof30

ranimania
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود