معرفی سرفصل و منابع رشته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی «گرایش اقتصاد انرژی»

با یکی از گرایش های پر طرفدار علوم اقتصادی آشنا شویم

معرفی سرفصل و منابع رشته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی «گرایش اقتصاد انرژی»

اقتصاد انرژی یکی از مهم ترین موضوعات در چند قرن اخیر بوده و در یک سده اخیر در کانون توجه فعالان انرژی و سرمایه قرار گرفته است. رشته اقتصاد انرژی هم در داخل و هم دانشگاه های خارج از کشور، طرفداران زیادی دارد و به دلیل ماهیت میان رشته ای آن، با استقبال دانش آموختگان رشته های فنی و مهندسی نیز بعضا همراه می شود. در گرو علوم انسانی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، یکی از رشته هایی که در مجموعه علوم اقتصادی میتوان انتخاب کرد ، رشته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی در گرایش اقتصاد انرژی است. از دیگر گرایش های رشته علوم اقتصادی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
 • علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی
 • علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک
 • علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
 • علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نفت و گاز
 • علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری
 • علوم اقتصادی گرایش اقتصاد محیط زیست

کتاب اقتصاد انرژی اثر دکتر صادقی و کتاب اقتصاد انرژی های تجدید پذیر اثر دکتر صادقی برای مطالعه دانشجویان ارشد اقتصاد انرژی توصیه می شود

در گزارش امروز با معرفی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی همراه باشید.

هدف دوره کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

 • تجزیه و تحلیل موضوعات مختلف اقتصاد انرژی از قبیل ساختار بازار نفت و مشتقات آن و سایر انرژی ها
 • قیمت گذاری و صرفه جویی و جانشینی و بازاریابی و بازرگانی بین المللی انواع مختلف انرژی
 • شناخت تحولات سیاسی و سازمان ها و مجامع بین المللی
 • بهره گیری از شناخت کلی مراکز مصرف ، اهداف و طرز عمل مجامع بین المللی در امر توسعه بازاریابی نفت و فراورده های نفتی و تولیدات پتروشیمی
 • برنامه ریزی تولید و مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی
 • برنامه ریزی کلان در رابطه با تولید ومصرف انرژی و تعیین خط مشی و رهنمود در رابطه با برنامه ریزی بلند مدت
 • آشنایی با فناوری موجود در جهان و بهره گیری از آن در زمینه تولید ، پالایش ، توزیع و مصرف و بازاریابی انرژی

طول دوره کارشناسی ارشد اقتصادی انرژی

 • دورس اجباری: ۱۷ واحد
 • دروس اختیاری: ۹ واحد
 • پایان نامه: ۶ واحد

مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

 • زبان عمومی و تخصصی : ضریب ۲
 • اقتصاد خرد: ضریب ۴
 • اقتصاد کلان: ضریب ۴
 • ریاضی : ضریب ۲
 • امار : ضریب ۲
 • انرژی : ضریب ۲

سرفصل دروس پیش نیاز دوره کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

 • شیمی نفت
 • درس اکتشاف و تولید
 • درس پالایش نفت و گاز
 • درس حمل و نقل نفت خام و گاز و فراورده های نفتی
 • درس صنایع پتروشیمی
 • درس اصول حسابداری و مدیریت مالی
 • درس اقتصاد خرد ۲
 • درس اقتصاد کلان
 • درس زبان تخصصی
 • درس اقتصاد سنجی
اقتصاد انرژی

۲ کتاب خوب برای فهم اقتصاد کلان

سرفصل دروس اجباری دوره کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

 • درس اقتصاد خرد
 • درس اقتصاد کلان
 • درس اقتصاد سنجی
 • درس اقتصاد منابع طبیعی
 • درس اقتصاد انرژی

سرفصل دروس اختیاری

 • درس اقتصاد توسعه
 • درس اقتصاد ایران
 • درس اقتصاد بین المللی
 • درس بازاریابی بین المللی
 • درس بیمه حمل و نقل بین الملی
 • درس اصول مالی و حقوق بازرگانی بین المللی

سرفصل درس اقتصاد خرد

 • نظریه مصرف کننده
 • نظریه بنگاه
 • بازار رقابت کامل
 • بازار انحصار کامل
 • نظریه توزیع
 • نظریه اطلاعات

سرفصل درس اقتصاد کلان

 • تحلیل تقاضای کل
 • تحلیل عرضه کل
 • مدل تعادل ایستای کلان
 • اقتصاد کلان باز
 • تعمیم مدل تعادل ایستای کلان
 • تحیل های پویا (میان مدت)

سرفصل درس اقتصاد سنجی

 • الگوهای یک معادمله
 • مقدمه ای بر الگوهای رگرسیون
 • الگوی رگرسیون دو متغیره
 • الگوی رگرسیون دو متغیره
 • الگوی رگرسیون چند متغیره
 • الگوهای معادلات همزمان
 • مساله شناسی
 • الگوهای سری های زمانی
 • ویژگی های سری های زمانی
 • مدل های خطی سری های زمانی

سرفصل درس اقتصاد منابع طبیعی

 • سرفصل زمین:‌اجازه و قیمت و مقدار زمین و دیدگاه کلاسیک و نئو کلاسیک ها درباره زمین عرضه و تقاضای زمین –
 • سرفصل آب: قیمت و عرضه و تقاضای آب- توزیع آب های سطحی
 • سرفصل شیلات: الگوی بهره برداری از منابع طبیعی مشترک به طور آزاد و تحت مراقبت
 • الگوی زیست اقتصادی شیلات
 • تنظیم بهره برداریتوسط دولت از طریق وضع مالیات
 • سرفصل جنگل و مراتع
 • سرفصل معادن و الگوی بهره برداری از معادن
 • سرفصل نفت و انرژی

سرفصل درس اقتصاد انرژی

 • تعاریف انرژی و اهمیت انرژی
 • منابع انرژی زا
 • نفت و شن های اغشته به نفت
 • گاز طبیعی
 • گاز مصنوعی
 • ذغال سنگ
 • انرژی هسته ای
 • سایر انرژی ها
 • محاسبه ارزش حرارتی منابع انرژی زا مختلف
 • هزینه تولید انرژی در جهان
 • منابع اطلاعاتی در زمینه انرژی
 • کافی بودن منابع طبیعی
 • اقتصاد و انرژی شامل:‌نهایی گرایی و رقابت
 • استخراج یا برداشت از ذخایر
 • مسایل تخصیص منابع
 • سیاست های مربوط به انرژی
 • سیاست های انرژی دولت ها
 • مسایل کاهش مصرف انرژی در صورت وجود یا فقدان منابع انرژی جانشین
 • نادر بودن منابع طبیعی
 • اثرات سیاست گذاری های جدید بر عرضه آتی انرژی

سرفصل درس اقتصاد توسعه

 • مفهوم توسعه اقتصادی و ضرورت مطالعه آن
 • خصوصیت های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جوامع در حال توسعه و شاخص های تعیین کننده ان
 • تئوری های توسعه اقتصادی به اختصار
 • نظریه کلاسیک ها
 • نظریه نئو کلاسیک ها
 • تئوری های توسعه اقتصادی معاصر
 • محدویت های تئوری های توسعه اقتصادی
 • تحلیل های خرد در اقتصاد توسعه نیافتگی
 • رشد جمعیت
 • مهاجرت و شهر نشینی و بیکاری
 • نقش نهاده های بازار و مالکیت خصوصی
 • پس انداز و منابع عرضه سرمایه
 • توزیع درامد
 • مدل های توسعه اقتصادی کلان و مدل های دو بخشی برای یک اقتصاد بسته
 • مدل لویس و فی رایس
 • ایشی کاوار
 • ملر –لل
 • اهمیت بخش کشاورزی در امر توسعه اقتصادی
 • ویزگی های معادله تولید بخش کشاورزی
 • خانواده به عنوان واحد تولید
 • زمین عامل اصلی تولید
 • قابلیت زیاد جایگزینی عوامل تولید کار و سرمایه
 • رابطه بخش کشاورزی وسایر  بخش ها
 • سیاست دولت در بخش کشاورزی
 • تعریف ویژگی های رشد صنعتی و مراحل مختلف توسعه صنعتی
 • حجم و ترکیب تولیدات صنعتی
 • دوگانگی در بخش صنعتی
 • بخش تجارت خارجی در مدل های توسعه اقتصادی
 • توسعه اقتصادی بااستفاده از روش صادرات
 • توسعه اقتصادی با استفاده از روش صادرات کالاهای صنعتی
 • توسعه اقتصادی با استفاده از جانشینی کالاهای واردانی
 • سرمایه گذاری مستقیم
 • کمک های خارجی و روش شکاف
 • انتقال فناوری مناسب
 • انتقال مناسب تخصص ها
 • بخش دولتی و توسعه اقتصادی
 • مخارج دولت و مخارج جاری

سرفصل درس اقتصاد ایران

 • تاریخ و اقتصاد ایران از گذشته های دور تا انقلاب مشروطیت
 • جمعیت و سرزمین و الگوهای سکونتی
 • سازماندهی و فعالیت های اقتصادی
 • مبانی قانون
 • نقش و جایگاه دولت در اقتصاد
 • نظام برنامه ریزی و بودجه
 • نظام مالیاتی
 • نظام پولی و بانکی
 • تشکیلات اداری و اجرایی
 • نظام اجرایی و طرح های عمرانی
 • ارتباطات اقتصادی بین المللی
 • ایران در رابطه با اقتصاد جهانی
 • قراردادهای بین المللی اقتصادی کشور
 • مبانی اجتماعی تولید
 • مبانی اقتصادی و حمل و نقل و ارتباطات
 • اشتغال و سرمایه گذاری و فناوری و تولید
 • مصرف و پس انداز و رفاه اجتماعی
 • مصرف و بخش های تولید
 • درامدها و مخارج دولت
 • حجم پول و نقدینگی و تورم
 • عملکرد نظام بانکی
 • عملکرد شرکت های دولتی

سرفصل درس اقتصاد خرد و کلان

 • تئوری های کلاسیک
 • تئوری های نئو کلاسیک
 • تئوری مدرن
 • رشد اقتصادی و تجارت
 • تجارت و رفاه
 • سیاست های تجارت بین المللی

حتما بخوانیدراهنمای تحصیل رایگان رشته علوم اقتصادی در دانشگاه های نروژ

دانشجوی گرامی به موارد زیر توجه کنید:‌

 • برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد علوم اقتصادی در این گرایش ، در صورتی که با پرسش مواجه شدید، سوالات خود را از طریق کامنت در اختیار کارشناسان سرویس دانشگاهی روزیاتو قرار دهید.
 • همین گرایش اقتصادی را میتوانید در دانشگاه های نروژ و آلمان به زبان انگلیسی و رایگان تحصیل کنید.
 • تحصیل در گرایش اقتصاد انرژی در دانشگاه های ایالات متحده آمریکا در صورت داشتن مدرک GRE در مقطع دکترا، با بورس تحصیلی امکان پذیر است و رایگان خواهد بود.
 • برای پذیرش در گرایش اقتصاد انرژی در دانشگاه های سوئد و کانادا و آمریکا و استرالیا، آیلتس ۷ آکادمیک نیاز است.

حتما بخوانید: راهنمای آمادگی آزمون GRE  برای متقاضیان تحصیل علوم  اقتصاد در آمریکا

بدون نظر

ورود