چگونه از اقتصاد سنگاپوری ها به نفع کشور خود بهره بگیریم؟

معرفی ۲۰ کتاب: چگونه اقتصاد دانش بنیان، کشور کوچک را اژدهای آسیا کرد؟

چگونه از اقتصاد سنگاپوری ها به نفع کشور خود بهره بگیریم؟

سنگاپور مانند بسیاری از مقصدهای صنعتی و گردشگری جهان برای دانشجویان و متخصصان ایرانی، مقصدی ناشناخته است. به همان ناشناختگی فنلاند و نروژ و آفریقای جنوبی.

سنگاپور، غول اقتصاد و فناوری قاره کهن است که ظرف نیم قرن اخیر، مراحل توسعه اقتصادی و علمی را شتابان طی کرده به گونه ای ۲ دانشگاه این کشور در فهرست ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار دارد و آرزوی تحصیلی بسیاری از دانشجویان دکترا و پسا دکترا در رشته های بیو فناوری و هسته ای و داروسازی.

سنگاپور، از کوچک ترین کشورهای جهان است، اما رشد ناخالص داخلی و ثروت آفرینی انها قابل قیاس با ده ها کشور دیگر آسیا نیست.

اگر آینده علم و فناوری و شهرهای هوشمند و دولت الکترونیک را می خواهید نظاره گر باشید و قدرت علم در ثروت آفرینی، به سنگاپور سفر کنید.

جایی نزدیک مالزی که سفر به آن برای ایرانیان آسان است و عزیمتی پر تجربه و پر فایده. دانشگاه های سنگاپور در اعطای بورس های تحصیلی دست و دل باز هستند و این را از بورس سالانه SINGA که به دانشجویان دکترا در سراسر جهان از جمله ایران اعطا می شود میتوان فهمید.

سنگاپوری ها مثل اسکاندیناویایی ها، باسواد و خلاق و با پشتکار بوده و توانسته سرمایه های صدها میلیاردی را برای جذب نقدینگی پروژه های راهبردی علم و فناوری خود جذب کنند. برخی از مراکز علمی این کشور را نخبه ها  و تئوریسین ها علم و فناوری آسیا و غرب مدیریت میکنند و همچنان در حوزه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی و هوشمند سازی، رتبه تک رقمی جهانی را در اختیار دارند.

سنگاپور

خدمه پروازی شرکت Singapore Airline

گزارش امروز سرویس کتاب و دانستنی های روزیاتو، شما را با ۲۰ کتاب منتشر شده در بازار ایران در ۲۰ سال اخیر آشنا میکند تا با راه و رسم کسب و کار، مدیریت دولتی، مدیریت انتقال فناوری، مدیریت آموزش و پرورش، بانکداری، دانشگاه داری، حفاظت از محیط زیست و آنچه برای سفر به سنگاپور نیاز دارید آشنا کند. با ما همراه باشید.

سنگاپور

سنگاپور، در واقع یک case study برای محققان، گردشگران، تاجران و عاشقان علم و فناوری است

 • کتاب س‍ازم‍ان‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ض‍دف‍س‍اد اداری‌ ه‍ن‍گ‌ گ‍ن‍گ‌، م‍ال‍زی‌ و س‍ن‍گ‍اپ‍ور/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ اب‍راه‍ی‍م‌ م‍ع‍دن‍چ‍ی‍ان‌. نشر دانشگاه تهران – ۱۳۷۹
 • کتاب سنگاپور/ [به سفارش] مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی. نشر وزارت خارجه – ۱۳۹۲
 • کتاب سنگاپور/ تحقیق و پژوهش نیکو زهادی. نشر فرهنگ رسانه پویا- ۱۳۹۲
 • کتاب سنگاپور: معماران مدرن/ دیان موزی، آر.اس. میلن ؛ ترجمه داود حیدری ؛ ویراستار جواد قربانی‌آتانی. نشر دنیای اقتصاد  – ۱۳۹۶
 • کتاب ش‍ن‍اخ‍ت‌ ب‍ازار س‍ن‍گ‍اپ‍ور و راه‍ه‍ای‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ آن‌/ م‍ج‍ری‌ طرح‌ اس‍دال‍ل‍ه‌ ک‍ردن‍ائ‍ی‍ج‌؛ ه‍م‍ک‍اران‌ طرح‌ م‍ه‍دی‌پ‍ن‍دار و ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌ ش‍م‍س‌؛ م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ ف‍ت‍ح‍ی‌ ق‍ره‌گ‍ون‍ی‌. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی – ۱۳۸۱
 • کتاب شهر سنگاپور/ تحقیق پژوهش یاسمین افشار‌قتلی. نشر فرهنگ رسانه پویا – ۱۳۹۵
 • کتاب شیوه‌های مدیریت موفق مساجد در کشور سنگاپور‏‫= Methods of successful management of mosques in singapore ‬/ نویسنده محمدعلی موظف‌رستمی. نشر کرج- ۱۳۹۰
 • کتاب کاربست آینده‌نگاری راهبردی در دولت (موردکاوی کشورهای فنلاند، سنگاپور، و اتحادیه اروپا)/ تئومو کوواسا؛ مترجم محسن کشاورز ترک، مصطفی کشاورزترک. تهران: موسسه افق آینده‌ پژوهی راهبردی‏‫، ۱۳۹۴.‬
 • کتاب مالزی و سنگاپور/ محمود‌رضا برازش ، با همکاری عفت امیربیک‌زاده ، رویا محمد‌نیا ، رویا یداللهی. نشر آفتاب هشتم . ۱۳۹۰
 • کتاب مروری جامع بر فضای کسب و کار در کشورهای چین، مالزی و سنگاپور/تالیف امیر شریف‌فر ؛ [به سفارش شرکت سرمایه‌گذاری امیر ؛ تهیه‌کننده مرکز تحقیقات و توسعه سازمان اتکا]. نشر راش- ۱۳۹۲
 • کتاب م‍ع‍رف‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار اداری‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ان‍دون‍زی‌، س‍ن‍گ‍اپ‍ور، س‍وئ‍د/ س‍ازم‍ان‌ ام‍ور اداری‌ و اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ک‍ش‍ور م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اداری‌. [ت‍ه‍ران‌]: س‍ازم‍ان‌ ام‍ور اداری‌ و اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اداری‌، ۱۳۶۹.
 • کتاب ‏‫راهنمای شهر سنگاپور‬/‏‫ محمودرضا برازش، با همکاری مینا کریمی‬؛ ‏‫[برای] بخش پژوهش و تحقیق موسسه فرهنگی آفتاب هشتم توس.‬ ۱۳۹۰
 • کتاب آموزش و پرورش چهار کشور فنلاند، ژاپن، سنگاپور، آمریکا/ مولف مجید پورپاشا. نشر رندان قلم ۱۳۹۶
 • کتاب ت‍ج‍ارت‌ ب‍ا س‍ن‍گ‍اپ‍ور/ [ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ گ‍ن‍زب‍رگ‍ر،… و دی‍گ‍ران‌]؛ م‍ت‍رج‍م‌ غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍خ‍رآب‍ادی‌- نشر مشیران قلم- ۱۳۸۱
 • کتاب ت‍ج‍رب‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ در ش‍رق‌ آس‍ی‍ا: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌/ وی‍راس‍ت‍ار دن‍ی‌ ل‍ی‍پ‍زی‍گ‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ظارت‌ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ف‍رج‍ادی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ی‍وس‍ف‌ ن‍راق‍ی‌… و [دی‍گ‍ران‌] . موسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی- ۱۳۷۱
 • کتاب جهانی‌سازی و بازار‌سازی در آموزش: تجزیه و تحلیل تطبیقی کشورهای هنگ‌کنگ و سنگاپور / نویسندگان کا- هو‌موک، جیسون تان؛ مترجمین نسرین کریمی‌زاده، معصومه قمی. موسسه پژوهش بوعلی – ۱۳۹۶
 • کتاب در ق‍ل‍م‍رو زرده‍ای‌ س‍ب‍ز: ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ س‍ف‍ر ب‍ه‌ م‍ال‍زی‌ و س‍ن‍گ‍اپ‍ور/ م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ م‍ح‍م‍دی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌- نشر  صحف ۱۳۷۰
 • کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ت‍ج‍ارت‌ ب‍ا س‍ن‍گ‍اپ‍ور/ [ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ گ‍ن‍زب‍رگ‍ر،… و دی‍گ‍ران‌]؛ م‍ت‍رج‍م‌ غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍خ‍رآب‍ادی‌- نشر بوستان توحید – ۱۳۷۸
 • کتاب راهنمای سفر سنگاپور(به زبان فارسی)‏‫=‭ ‏‫Singapore: The complete pocket guide‬‭‬‬‬‬‬/ مولف وحیدرضا اخباری ؛ ویراستار سید امین موسو ی‌زاده ؛ ترجمه متون انگلیسی زهره مرصوص. راهنمای سفر- ۱۳۹۳
 • کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍اری‍اب‍ی‌ =‎ :Employment agencies‬م‍ع‍رف‍ی‌ آژان‍س‍ه‍ای‌ ک‍اری‍اب‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ آدرس‌ م‍راک‍ز ک‍اری‍اب‍ی‌ ب‍رون‍ئ‍ی‌، ق‍ب‍رس‌، ک‍وی‍ت‌، س‍ن‍گ‍اپ‍ور، ام‍ارات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ال‍زی‌، ع‍م‍ان‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ س‍ی‍ام‍ک‌ ف‍رس‍ادی‌ن‍ژاد- موسسه فرهنگی سمانه – ۱۳۷۷
 • کتاب راهنمای کامل سفر – سنگاپور/ مولف سهیلا آرمک. نشر منظومه نگاران – ۱۳۹۵

اگر به عنوان دانشجو یا محقق این گفتار را میخوانید و به دنبال منابع اطلاعاتی قوی هستید، درخواست های خود را کامنت کنید تا بررسی شود.

بدون نظر

ورود