آیا بیمه بیکاری به بیمه خویش فرما و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تعلق می گیرد؟

آنچه درباره بیمه بیکاری باید بدانیم

آیا بیمه بیکاری به بیمه خویش فرما و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تعلق می گیرد؟

بیمه بیکاری از جمله تعهدات سازمان تامین اجتماعی در برابر کارگران مشمول قانون کار است. هر کارگری که مشمول قانون تامین اجتماعی است، الزاما مشمول قانون کار نیست. مثل بیمه خویش فرما. بیمه بیکاری متعلق به کارگرانی است که بیمه اجباری دارند و به صورت غیر ارادی کار خود را از دست می دهند. اگر شما سابقه پرداخت حق بیمه دارید و غیر ارادی از کار بیکار شده اید، میتوانید درخواست دریافت مقرری بیمه بیکاری بکنید که برای مجردها تا ۳۶ ماه و متاهل ها تا ۵۰ ماه قابل پرداخت است و مبلغ و مدت زمان پرداخت به سابقه بیمه شما بستگی دارد.

ایرانیان مقیم خارج از کشور در صورتی که بیمه خویش فرما یا بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد باشند، امکان دریافت بیمه بیکاری ندارند. اما از همه تسهیلاتی که سازمان در اختیار بیمه شدگان اجباری قرار می دهند استفاده خواهند کرد.

ایران سومین کشور خاورمیانه است که بیمه‌ بیکاری را برای افراد تحت‌ پوشش قانون کار و قانون تأمین‌ اجتماعی خود پیش‌بینی کرده است. سوالات کاربران گرامی درباره بیمه بیکاری زیاد است و بر آن شدیم تا مواردی را در این گفتار بیان کنیم تا بخشی از سوالات عزیزان را جواب دهیم. با گزارش امروز سرویس دانستنی های روزیاتو همراه باشید.

حتما بخوانید: شرایط و نحوه محاسبه بیمه بیکاری در سال ۹۷

غیر ارادی بودن بیکاری 

در حال حاضر غیر ارادی بودن بیکاری، ملاک اصلی برقراری حمایت‌های قانونی برای بیمه‌شدگان بیکار است و تنها افرادی می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند که به صورت غیر ارادی از کار بیکار شده و خروج از اشتغال به اراده و خواست آنها نبوده باشد. تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری بر عهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌ اجتماعی است و شعب تأمین‌ اجتماعی بر اساس معرفی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص برقراری مقرری بیمه‌ بیکاری برای بیمه‌شدگان اقدام می‌کنند.

پرداخت بیمه بیکاری نیز مطابق با حداقل دستمزد است به نحوی که حداقل مقرری بیمه بیکاری در سال گذشته(٩٣) ۶٠٢ هزار تومان بود که امسال(٩۴) به ‌رقم ۷۱۲ هزار تومان رسید. بر اساس قانون،کارگرانی که مشمول بیمه بیکاری می‌شوند پرداخت بیشترین سهم بیمه بیکاری ٨٠ درصد حقوق آنها است که این درصد نباید از حداقل مزد کمتر باشد و ۵۵ درصد از آن به عنوان حداقل مزدی که در سه ماه قبل از بیکاری دریافت کرده‌اند، ١٠درصد حق همسر و ١٠ درصد برای دو فرزند است.

شرایط پرداخت بیمه بیکاری چیست؟ 

اخراج از محل کار، پرداخت حداقل شش ماه حق بیمه و داشتن یک سال قرارداد کار با پرداخت حق بیمه.

آنچه درباره بیمه بیکاری باید بدانیم

مقرری بیمه بیکاری شامل چه کسانی می‌شود؟ 

بیمه‌شدگانی که بدون میل و اراده بیکار شوند در صورتی که دارای حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق‌ بیمه باشند می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند. اخراج از محل کار و داشتن ۶ ماه حق بیمه مهمترین شرط پرداخت بیمه بیکاری است.

آن دسته از بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، جنگ، زلزله و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند،برای دریافت مقرری بیمه ‌بیکاری نیاز به داشتن حداقل سابقه ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، می‌توانند مقرری بیمه‌ بیکاری دریافت کنند.

متقاضیان بیمه بیکاری که کار خود را به صورت غیر ارادی از دست بدهند برای دریافت مقرری بیمه‌ بیکاری حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری می‌توانند موضوع را به واحدهای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اطلاع دهند و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا کار مشابه آن اعلام کنند. طبعا مراجعه متقاضی بعد از ٣٠ روز با عذر موجه و با تایید هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا ٣ ماه امکانپذیر خواهد بود.

مدت پرداخت بیمه‌ بیکاری

مدت به بیمه‌شدگان واجد شرایط به سابقه پرداخت حق‌ بیمه از سوی آنان بستگی دارد و مدت آن از ۳۶ ماه برای بیمه‌شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه‌شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.

قطع مقرری بیمه بیکاری چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ 

کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند در صورت اشتغال مجدد،مقرری بیمه بیکاری آنان قطع می‌شود.همچنین در صورتی که پس از برقراری مقرری بیمه‌ بیکاری مشخص ‌شود که بیکاری بیمه‌ شده ناشی از اراده شخصی وی بوده یا بیمه ‌شده بیکار اشتغال مجدد خود را اعلام نکرده و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری ادامه دهد، باید وجوه دریافتی و کمک هزینه بیکاری را به سازمان تأمین‌ اجتماعی بازپرداخت کند.

تنها استثنا در جریان مقرری بیمه بیکاری در مورد افرادی است که در شروع بیمه بیکاری دارای ۵۵ سال سن یا بیشتر هستند و مادامی که مشغول به کار نشده‌اند در صورت دارا بودن شرایط می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.

در حال حاضر کمترین مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری شش ماه و بیشترین پرداخت ۵۰ ماه است و اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار وظیفه حمایت اجتماعی و پرداخت مقرری بیمه بیکاری به افرادی را که علیرغم میل خود بیکار شده‌اند،‌ برعهده دارد. لازم به ذکر است که ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه کارگران به لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب می‌شود.

بهره‌مندی نیروی کار از حمایتهای اجتماعی از جمله ویژگی‌های جوامع توسعه یافته است و اینگونه حمایت‌ها یکی از کارکردهای اصلی نظام‌های بیمه و تأمین‌اجتماعی به شمار می‌رود. بی تردید از دست دادن غیر ارادی کار یکی از حوادثی است که نیروهای کار را تهدید می‌کند از این رو برقراری بیمه بیکاری راهکاری مناسب و مطمئن برای تأمین زندگی در چنین شرایطی است.

مرجع تشخیص ارادی بودن یا غیر ارادی بودن بیکاری بیمه شدگان بر عهده اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان است. شعب تامین اجتماعی هم بر اساس معرفی ادارات کار در خصوص برقراری بیمه بیکاری برای بیمه شده اقدام می کنند.

شرائط لازم برای مقرری بیمه بیکاری 

١- مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی باشند.
٢- تبعه کشورهای خارجی نباشند.
٣- مستمری بگیر بازنشسته و یا ازکارافتاده کلی نباشند.
۴- بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشند.
تبصره:بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیر مترقبه مانند سیل،جنگ،زلزله و آتش سوزی بیکار شوند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند می توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند.

استثناء:اگر فرد در زمان وقوع بیکاری ۵۵ سال سنّ و بیشتر و ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد در صورت عدم اشتغال تا رسیدن به سن ّ بازنشستگی می توانند از مقرری بیمه بیکاری برخوردار گردند. میزان بیمه بیکاری معادل ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق روزانه است. به متاهلان و متکفلان ( حداکثر تا ۴ نفر) به ازای هر نفر ١٠ درصد  حداقل دستمزد  اضافه می شود.

بدون نظر

ورود