رشته ها، دروس و ضرایب گروه فنی و مهندسی آزمون کارشناسی‌ ارشد ۱۳۹۹

رشته ها، دروس و ضرایب گروه فنی و مهندسی آزمون کارشناسی‌ ارشد ۱۳۹۹
بدون نظر

یکی از محبوب ترین گرایش ها در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹، گروه فنی و مهندسی است که طیف گسترده ای از رشته ها را شامل می شود. در این گفتار روزیاتو، برای دانش آموختگان رشته های مهندسی متقاضی ورود به مقطع ارشد،، گرایش ها،‌ ضرایب دروس هر  گرایش ارائه شده است.

قریب به ۳۰۰ هزار نفر از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد هر سال را داوطلبان رشته های گروه فنی و مهندسی تشکیل می دهند که به نظر می رسد در کنکور ۹۹، رقابت سخت تری را به دلیل افزایش شمار داوطلبان برای ورود به رشته های پرتقاضا، شاهد باشیم.

اگر شما مخاطب گرامی، داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ در گروه علوم فنی و مهندسی هستید یا دانش آموخته ارشد و متقاضی تحصیل در خارج، نظرات و دیدگاه های خود را از طریق بخش نظرسنجی در انتهای گفتار ارائه کنید.

با ما همراه باشید.

گرایش، ضرایب و دروس کارشناسی‌ارشد مجموعه مهندسی برق

 • کارشناسی‌ارشد مدارهای مجتمع الکترونیک، افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و سیستم های الکترونیک دیجیتال (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، ریاضیات: ضریب  ۳، مدارهای الکتریکی: ضریب ۳، الکترونیک: ضریب ۴، ماشین های الکتریکی: ضریب ۱، سیستم های کنترل خطی: ضریب ۱، سیگنال ها و سیستم ها: ضریب ۲، الکترمغناطیس: ضریب ۲)
 • کارشناسی ارشد سیستم های قدرت (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، ریاضیات: ضریب  ۳، مدارهای الکتریکی: ضریب ۳، الکترونیک: ضریب ۱، ماشین های الکتریکی: ضریب ۴، سیستم های کنترل خطی: ضریب ۲، سیگنال ها و سیستم ها: ضریب ۱، الکترمغناطیس: ضریب ۲)
 • کارشناسی ارشد الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، ریاضیات: ضریب  ۳، مدارهای الکتریکی: ضریب ۳، الکترونیک: ضریب ۱، ماشین های الکتریکی: ضریب ۴، سیستم های کنترل خطی: ضریب ۲، سیگنال ها و سیستم ها: ضریب ۲، الکترمغناطیس: ضریب ۱)
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی و سامانه های برقی حمل و نقل (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، ریاضیات: ضریب  ۳، مدارهای الکتریکی: ضریب ۳، الکترونیک: ضریب ۱، ماشین های الکتریکی: ضریب ۴، سیستم های کنترل خطی: ضریب ۲، سیگنال ها و سیستم ها: ضریب ۱، الکترمغناطیس: ضریب ۲)
 • کارشناسی ارشد مخابرات میدان موج و مخابرات نوری (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، ریاضیات:  ضریب  ۳، مدارهای الکتریکی: ضریب ۳، الکترونیک: ضریب ۲، ماشین های الکتریکی: ضریب ۱، سیستم های کنترل خطی: ضریب ۱، سیگنال ها و سیستم ها: ضریب ۲، الکترومغناطیس: ضریب ۴)
 • کارشناسی ارشد مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمزنگاری و شبکه های مخابراتی (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، ریاضیات:  ضریب  ۳، مدارهای الکتریکی: ضریب ۳، الکترونیک: ضریب ۲، ماشین های الکتریکی: ضریب ۱، سیستم های کنترل خطی: ضریب ۱، سیگنال ها و سیستم ها: ضریب ۴، الکترمغناطیس: ضریب ۲)
 • کارشناسی ارشد کنترل (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، ریاضیات: ضریب  ۳، مدارهای الکتریکی: ضریب ۳، الکترونیک: ضریب ۱، ماشین های الکتریکی: ضریب ۲، سیستم های کنترل خطی: ضریب ۴، سیگنال ها و سیستم ها: ضریب ۲، الکترمغناطیس: ضریب ۱)
 • کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گرایش‌های: بیوالکتریک، فناوری اطلاعات و مهندسی ورزش(زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، ریاضیات: ضریب  ۳، مدارهای الکتریکی: ضریب ۳، الکترونیک: ضریب ۳، ماشین های الکتریکی: ضریب ۱، سیستم های کنترل خطی: ضریب ۴، سیگنال ها و سیستم ها: ضریب ۴، الکترمغناطیس: ضریب ۱)
 • کارشناسی ارشد مکاترونیک(زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، ریاضیات: ضریب  ۳، مدارهای الکتریکی: ضریب ۳، الکترونیک: ضریب ۴، ماشین های الکتریکی: ضریب ۴، سیستم های کنترل خطی: ضریب ۴، سیگنال ها و سیستم ها: ضریب ۱، الکترمغناطیس: ضریب ۱)
 • کارشناسی ارشد مهندسی راه آهن برقی (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، ریاضیات: ضریب  ۳، مدارهای الکتریکی: ضریب ۳، الکترونیک: ضریب ۱، ماشین های الکتریکی: ضریب ۴، سیستم های کنترل خطی: ضریب ۲، سیگنال ها و سیستم ها: ضریب ۱، الکترمغناطیس: ضریب ۲)
 • کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی گرایش: فناوری انرژی، انرژی و محیط زیست، سیستم‌های انرژی و مهندسی انرژی های تجدید پذیر (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، ریاضیات: ضریب  ۳، مدارهای الکتریکی: ضریب ۳، الکترونیک: ضریب ۱، ماشین های الکتریکی: ضریب ۴، سیستم های کنترل خطی: ضریب ۲، سیگنال ها و سیستم ها: ضریب ۱، الکترمغناطیس: ضریب ۲)
 • کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای گرایش های: کاربرد پرتوها ، گداخت هسته ای، راکتور، پرتوپزشمی، مهندسی فیزیک بهداشت  (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، ریاضیات:  ضریب  ۳، مدارهای الکتریکی: ضریب ۳، الکترونیک: ضریب ۴، ماشین های الکتریکی: ضریب ۱، سیستم های کنترل خطی: ضریب ۱، سیگنال ها و سیستم ها: ضریب ۲، الکترومغناطیس: ضریب ۲)
 • کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، ریاضیات: ضریب  ۳، مدارهای الکتریکی: ضریب ۳، الکترونیک: ضریب ۲، ماشین های الکتریکی: ضریب ۱، سیستم های کنترل خطی: ضریب ۲، سیگنال ها و سیستم ها: ضریب ۱، الکترومغناطیس: ضریب ۴)
 • کارشناسی مهندسی کنترل و علائم (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، ریاضیات: ضریب  ۳، مدارهای الکتریکی: ضریب ۳، الکترونیک: ضریب ۱، ماشین های الکتریکی: ضریب ۲، سیستم های کنترل خطی: ضریب ۴، سیگنال ها و سیستم ها: ضریب ۲، الکترومغناطیس: ضریب ۱)
 • کارشناسی ارشد مهندسی فتونیک و نانوفناوری (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، ریاضیات: ضریب  ۳، مدارهای الکتریکی: ضریب ۳، الکترونیک: ضریب ۴، ماشین های الکتریکی: ضریب ۱، سیستم های کنترل خطی: ضریب ۱، سیگنال ها و سیستم ها: ضریب ۲، الکترومغناطیس: ضریب ۲)
 • کارشناسی ارشد مهندسی صدا (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، ریاضیات: ضریب  ۳، مدارهای الکتریکی: ضریب ۳، الکترونیک: ضریب ۲، ماشین های الکتریکی: ضریب ۱، سیستم های کنترل خطی: ضریب ۱، سیگنال ها و سیستم ها: ضریب ۴، الکترومغناطیس: ضریب ۲)
 • کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، ریاضیات: ضریب  ۳، مدارهای الکتریکی: ضریب ۳، الکترونیک: ضریب ۴، ماشین های الکتریکی: ضریب ۱، سیستم های کنترل خطی: ضریب ۱، سیگنال ها و سیستم ها: ضریب ۲، الکترمغناطیس: ضریب ۲)

دانشجویان رشته های برق و الکترونیک و نفت و حتی بسیاری از گرایش‌های مهندسی برای دانلود مقالات علمی داوری شده معتبر، به ساینس دایرکت رجوع کنند. جهت کسب اطلاعات بیش تر به این لینک مراجعه کنید.

گرایش‌ها، ضرایب و دروس مجموعه کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 • کارشناسی ارشد مهندسی نفت (زبان عمومی: ضریب ۲، ریاضی عمومی: ضریب ۲، دروس زمین شناسی: ضریب  ۲، ژئوفیزیک و ژئوشیمی: ضریب ۳، پتروفیزیک و چاه نگاری: ضریب ۳، دروس مهندسی  نفت: ضریب ۳، زمین شناسی تخصصی: ضریب ۳(
 • کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش حفاری و بهره برداری (زبان عمومی: ضریب ۲، ریاضی عمومی: ضریب ۲، دروس زمین شناسی: ضریب ۲، خواص سنگ و خواص سیال: ضریب ۳، چاه آزمایی و نمودارگیری از چاه: ضریب ۳، مهندسی حفاری: ضریب ۳، مهندسی مخزن و بهره  برداری: ضریب ۳(
 • کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوی (زبان عموممی: ضریب ۲، ریاضی عمومی: ضریب ۲، زمین شناسی: ضریب ۲، خواص سنگ و خواص سیال: ضریب ۳، چاه آزمایی و نمودارگیری از چاه: ضریب ۳، مهندسی مخزن: ضریب ۳، مبانی حفاری و بهره برداری: ضریب ۳(
 • کارشناسی ارشد مهندسی مهندسی نفت گرایش تجهیزات نفت (زبان عمومی: ضریب ۲، ریاضی: ضریب ۲، دروس زمین شناسی: ضریب ۲، خواص سنگ و خواص سیال: ضریب ۳، مهندسی حفاری: ضریب ۳، مهندسی مخزن: ضریب ۳(
 • کارشناسی ارشد مهندسی پلمیر گرایش فراورش و نانوفناوری (زبان عمومی: ضریب ۱، شیمی پلیمر: ضریب ۲، ریاضیات مهندسی: ضریب ۳، فناوری پلمیر: ضریب ۳، شیمی فیزیک پلیمرها و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها: ضریب ۲، پدیده های انتقال: ضریب ۲، کنترل فرآیندهای پلیمری و مکانیک سیالات: ضریب ۲(
 • کارشناسی ارشد مهندسی پلمیر گرایش پلیمریزاسیون و مواد مرکب (زبان عمومی: ضریب ۱، شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون: ضریب ۳، ریاضیات مهندسی: ضریب ۲، فناوری پلمیر:ضریب ۲، شیمی فیزیک پلیمرها: ضریب ۲، پدیده ای انتقال: ضریب ۲، کنترل فرآیندهای پلیمری و مکانیک سیالات: ضریب  ۲(
 • کارشناسی ارشد علوم پایه (زبان عمومی: ضریب ۱، شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون: ضریب ۲، ریاضیات مهندسی: ضریب ۳، فناوری پلمیر:ضریب ۳، شیمی فیزیک پلیمرها: ضریب ۲، پدیده ای انتقال: ضریب ۲، کنترل فرآیندهای پلیمری و مکانیک سیالات: ضریب  ۲(

گرایش‌ها، ضرایب و دروس مهندسی معماری کشتی

 • کارشناسی ارشد سازه کشتی (زبان عمومی: ضریب ۲، ریاضیات عمومی: ضریب ۲، مکانیک سیالات: ضریب ۲، مکانیک جامدات: ضریب ۳، آرشیتکت کشتی هیدرواستاتیک: ضریب ۲، آرشیتکت کشتی هیدرودینامیک: ضریب ۳، ساختمان کشتی: ضریب ۲(
 • کارشناسی ارشد هیدرومکانیک کشتی (زبان عمومی: ضریب ۲، ریاضی ۱ و ۲: ضریب ۲، مکانیک سیالات: ضریب ۳، مکانیک جامدات: ضریب ۲، آرشیتکت کشتی هیدرواستاتیک: ضریب ۳، آرشیتکت کشتی هیدرودینامیک: ضریب ۳، ساختمان کشتی: ضریب ۲(
 • کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی گرایش ساخت در صنایع دریایی (زبان عمومی: ضریب ۲، ریاضی ۱ و ۲: ضریب ۲، مکانیک سیالات: ضریب ۲، مکانیک جامدات: ضریب ۲، آرشیتکت کشتی هیدرواستاتیک: ضریب ۲، آرشیتکت کشتی هیدرودینامیک: ضریب ۲، ساختمان کشتی: ضریب ۲(
 • کارشناسی ارشد مهندسی دریا گرایش سازه های متحرک دریایی (زبان عمومی: ضریب ۲، ریاضی ۱ و ۲: ضریب ۲، مکانیک سیالات: ضریب ۳، مکانیک جامدات: ضریب ۲، آرشیتکت کشتی هیدرواستاتیک: ضریب ۲، آرشیتکت کشتی هیدرودینامیک: ضریب ۳، ساختمان کشتی: ضریب ۲(
 • کارشناسی مهندسی دریا گرایش هیدرودینامیک و جلوبری (زبان عمومی: ضریب ۲، ریاضی ۱ و ۲: ضریب ۲، مکانیک سیالات: ضریب ۲، مکانیک جامدات: ضریب ۲، آرشیتکت کشتی هیدرواستاتیک: ضریب ۳، آرشیتکت کشتی هیدرودینامیک: ضریب ۳، ساختمان کشتی: ضریب ۲(

گرایش‌ها، ضرایب و دروس کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

گرایش‌ها به شرح  زیر است:

 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش ترموسینتیک و کاتالیست
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش  فرآیندهای جداسازی
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش محیط زیست
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع پتروشیمی
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
 • کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای گرایش راکتور و چرخه سوخت
 • کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی گرایش فناوری انرژی، محیط زیست و سیستم‌ها
 • کارشناسی ارشد مهندسی انرژی‌های تجدید پذیر
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع شیمیایی معدنی
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش نانوفناوری
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش پلیمر
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش زیست پزشکی
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مهندسی انرژی

برای  کلیه رشته های فوق الذکر، دروس و ضرایب به شرح  زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۱
 • انتقال حرارت ۱ و ۲: ضریب ۳
 • ترمودینامیک: ضریب ۳
 • مکانیک سیالات: ضریب ۲
 • کنترل فرآیندها: ضریب ۱
 • انتقال جرم و عملیات واحد: ضریب ۴
 • طرح راکتورهای شیمیایی: ضریب ۲
 • ریاضیات کاربردی: ضریب ۳

گرایش‌ها، ضرایب و دروس کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع

 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها و سیستم های سلامت و مدیریت نوآوری و فناوری (زبان عمومی: ضریب ۲، تحقیق در عملیات: ضریب ۳، تئوری امار و احتمال: ضریب ۲، دروس تخصصی: ضریب ۵)
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی، لجستیک و زنجیره تامین و مدیریت پروژه (زبان عمومی: ضریب ۲، تحقیق در عملیات: ضریب ۲، تئوری آمار و احتمال: ضریب ۲، دروس تخصصی: ضریب ۵)
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان (زبان عمومی: ضریب ۱، تحقیق در عملیات: ضریب ۱، تئوری امار و احتمال: ضریب ۱، ریاضی عمومی: ضریب ۱، اقتصاد عمومی: ضریب ۱)
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهی (زبان عمومی: ضریب ۳، تحقیق در عملیات: ضریب ۱، تئوری امار و احتمال: ضریب ۱، ریاضی عمومی: ضریب ۲، اصول مدیریت و تئوری سازمانی: ضریب ۱)
 • کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی (زبان عمومی: ضریب ۲، تحقیق در عملیات: ضریب ۲، تئوری آمار و احتمال: ضریب ۲، دروس تخصصی: ضریب ۱، اصول مدیریت و تئوری سازمانی: ضریب ۱)
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وری و سیستم های اطلاعاتی (زبان عمومی: ضریب ۲، تحقیق در عملیات: ضریب ۳، تئوری امار و احتمال: ضریب ۲، دروس تخصصی: ضریب ۵)

منظور از دروس تخصصی به شرح زیر است:

 • طرح ریزی واحدهای صنعتی
 • کنترل کیفیت آماری
 • برنامه ریزی
 • کنترل پروژه
 • برنامه ریزی و کنترل تولید
 • موجودی ها
 • اقتصاد مهندسی

کارشناسی ارشد

اگر در طول تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، به دنبال بورسیه دکتری  هستید، بورسیه SINGA را در نظر بگیرید که توسط دولت سنگاپور، سالانه به  چند دانشجوی ایرانی تعلق می گیرد.

دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی در سوانح طبیعی

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۱
 • ریاضیات عمومی شامل (ریاضی عمومی، معادلات دیفرانسیل، امار و احتمالات): ضریب ۱
 • مکانیک جامدات شامل (مقاومت مصالح، تحلیل سازه): ضریب ۱
 • هیدرولوژی و هیدرولیک: ضریب ۱
 • مبانی سازمان و مدیریت: ضریب ۱
 • زمین شناسی: ضریب ۱

گرایش‌ها، دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری

گرایش‌ها عبارتند از:

 • کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری فتوگرامتری
 • کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری ژئودزی
 • کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری سنجش از دور
 • کارشناسی ارشد مهندسس نقشه برداری سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)
 • کارشناسی ارشد مهندسی هیدروگرافی

ضرایب دروس کلیه گرایش‌های فوق به شرح زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۱
 • ریاضیات: ضریب ۱
 • فتوگرامتری: ضریب ۲
 • سیستم های اطلاعات مکانی: ضریب ۲
 • هیدرگرافی: ضریب ۱

گرایش‌ها، دروس و ضرایب رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران

گرایش‌های  ۲۲ گانه مهندسی عمران به شرح زیر است:

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمراه راه و ترابری
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سواحل، بنادر و سازه های دریایی
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه های دفاعی
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش طراحی
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش آب و فاضلاب
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش آلودگی هوا
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سواحل
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش منابع آب
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مواد زائد

برای گرایش‌های ۲۲ گانه فوق الذکر، دروس و ضرایب به شرح  زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی مهندسی عمران: ضریب ۱
 • ریاضیات: ضریب ۱
 • مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها): ضریب ۱
 • مکانیک خاک و پی سازی: ضریب ۱
 • مکانیک سیالات و هیدرولیک: ضریب ۱
 • طراحی سازه های فولادی ۱ و ۲ و سازه های بتنی ۱ و ۲ و راهسازی و روسازی: ضریب ۱

گرایش‌ها، دروس و ضرایب مجموعه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (زبان عمومی: ضریب ۱، ریاضیات : ضریب ۲، حرارت و سیالات: ضریب ۱، جامدات: ضریب ۲، دینامیک و ارتعاشات: ضریب ۱، ساخت و تولید: ضریب ۴
 • کارشناسی ارشد مکانیک گرایش طراحی کاربردی (زبان عمومی: ضریب ۱، ریاضیات: ضریب ۲، حرارت و سیالات: ضریب  ۲، جامدات: ضریب ۳، دینامیک و ارتعاشات: ضریب ۲، ساخت و تولید: ضریب صفر)
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی (زبان عمومی: ضریب ۱، ریاضیات: ضریب ۲، حرارت و سیالات: ضریب ۳، جامدات: ضریب ۲، دینامیک و ارتعاشات: ضریب ۲)
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش مواد مرکب (زبان عمومی: ضریب ۲، ریاضیات: ضریب ۳، حرارت و سیالات: ضریب ۳، جامدات: ضریب ۳، دینامیک و ارتعاشات: ضریب ۲)
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش دریا (زبان عممومی: ضریب ۲، ریاضیات: ضریب ۳، حرارت و سیالات: ضریب ۳، جامدات:‌ضریب ۳، دینامیک و ارتعاشات: ضریب ۲)
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی و ساخت خودرو (زبان عمومی: ضریب ۲، ریاضیات: ضریب ۳، حرارت و سیالات: ضریب ۱، جامدات: ضریب ۳، دینامیک و ارتعاشات: ضریب ۴)
 • کارشناسی ارشد سیستم محرکه خودرو (زبان عمومی: ضریب ۲، ریاضیات: ضریب ۳، حرارت و سیالات: ضریب ۳، جامدات: ضریب ۳، دینامیک و ارتعاشات: ضریب ۲)
 • کارشناسی ارشد طراحی سیستم های دینامیکی خودرو (زبان عمومی: ضریب ۲، ریاضیات: ضریب ۳، حرارت و سیالات: ضریب ۱، جامدات: ضریب ۳، دینامیک و ارتعاشات: ضریب ۴)
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش سازه بدنه خودرو (زبان عمومی: ضریب ۱، ریاضیات عمومی: ضریب ۳، حرارت و سیالات: ضریب ۲، جامدات: ضریب ۴، دینامیک و ارتعاشات: ضریب ۳)
 • کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش: بیومکانیک، توانبخشی و ورزش (زبان عمومی: ضریب ۳، ریاضیات: ضریب ۳، حرارت و سیالات: ضریب ۳، جامدات: ضریب ۴، دینامیک: ضریب ۳، ساخت و تولید: ضریب ۳)
 • کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی گرایش: انرژی های تجدید پذیر، فناوری انرژی، انرژی و محیط زیست و سیستم های انرژی ـ(زبان عمومی: ضریب ۱، ریاضیات ضریب ۲، حرارت و سیالات: ضریب ۳، جامدات: ضریب ۲، دینامیک و ارتعاشات: ضریب ۲)
 • کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا و ماشین های ریلی (زبان عمومی: ضریب ۱، ریاضیات: ضریب ۲، حرارت و سیالات: ضریب ۲، جامدات: ضریب ۳، دینامیک و ارتعاشات:  ضریب ۲)
 • کارشناسی مهندسی هسته ای گرایش: کاربرد پرتوها، گداخت هسته ای، راکتور، پرتو پزشکی و چرخه سوخت (زبان عمومی: ضریب ۱، ریاضیات : ضریب ۲،  حرارت و سیالات: ضریب ۳، جامدات: ضریب ۲، دینامیک و ارتعاشات: ضریب ۲)
 • کارشناسی مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک (زبان عمومی: ضریب ۱، ریاضیات: ضریب ۲، حرارت و سیالات: ضریب ۱، جامدات: ضریب ۲، دینامیک و ارتعاشات: ضریب ۱، ساحت و تولید: ضریب ۴)

جزییات دروس حرارت و سیالات

 • ترمودینامیک
 • مکانیک سیالات
 • انتقال حرارت

جزییات دروس جامدات

 • استاتیک
 • مقاومت مصالح
 • طراحی اجزا

جزییات دروس دینامیک و ارتعاشات

 • دینامیک
 • ارتعاشات
 • دینامیک ماشین
 • کنترل

جزییات دروس ساخت و تولید

 • ماشین ابزار
 • قالب پرس
 • علم مواد
 • تولید مخصوص
 • هیدرولیک و نیوماتیک

گرایش، ضرایب و دروس کارشناسی ارشد مهندسی معدن

 • کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی (زبان عمومی: ضریب ۲، ریاضی: ضریب ۳، مقاومت مصالح: ضریب ۲، مکانیک سیالات: ضریب ۴، زمین شناسی: ضریب ۲، کانه آرایی: ضریب ۷)
 • کارشناسی ارشد مکانیک سنگ (زبان عمومی: ضریب ۲، ریاضی: ضریب۳، مقاومت مصالح: ضریب ۲، مکانیک سیالات: ضریب ۲، زمین شناسی: ضریب ۲، مکانیک سنگ تخصصی: ضریب ۷)
 • کارشناسی ارشد استخراج معدن (زبان عمومی: ضریب ۲، ریاضی:  ضریب  ۳،  مقاومت مصالح: ضریب ۲، مکانیک سیالات:  ضریب ۲، زمین شناسی: ضریب ۲، معدنکاری سطحی و زیر زمینی:  ضریب ۷)
 • کارشناسی ارشد اکتشاف معدن (زبان عمومی: ضریب ۲، ریاضی: ضریب ۳، مقاومت مصالح: ضریب ۲، مکانیک سیالات: ضریب  ۲، زمین شناسی: ضریب ۲، ، ژئوفیزیک و ژئوشیمی اکتشافی و ارزیابی ذخایر معدنی (ضریب ۷)
 • کارشناسی ارشد نونل و فضاهای زیر زمینی( زبان عمومی: ضریب ۱، ریاضی: ضریب ۳، مقاومت مصالح: ضریب ۳، مکانیک سیالات: ضریب ۲، زمین شناسی:  ضریب ۲، مکانیک سنگ تخصصی: ضریب ۷)
 • کارشناسی ارشد معدن و محیط زیست (زبان عمومی: ضریب ۲، ریاضی: ضریب ۳، مقاومت مصالح: ضریب ۲، مکانیک سیالات: ضریب  ۲، زمین شنناسی:  ضریب ۲، ژئوشیمی  اکتشافی و آب های زیر زمینی و کانه آرایی: ضریب ۷)
 • کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیریت معدنی (زبان عمومی: ضریب ۲، ریاضی: ضریب ۳،  مقاومت مصالح: ضریب ۲، مکانیک  سیالات: ضریب ۲، زمین شناسی: ضریب ۲، کانه آرایی:  ضریب ۲، معدنکاری سطحی: ضریب ۷)

گرایش، ضرایب و منابع کارشناسی ارشد مواد و متالوژی

 • کارشناسی ارشد متالوژی گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی( زبان عمومی: ضریب ۱، ریاضی: ضریب ۲، خواص فیزیکی مواد: ضریب ۲، خواص مکانیکی مواد: ضریب ۲، شیمی فیزیک و ترمودینامیک: ضریب ۱
 • کارشناسی ارشد متالوژی گرایش شکل دادن فلزات (زبان عمومی :ضریب ۱، ریاضی: ضریب ۱، خواص فیزیکی مواد (ضریب ۲)، خواص مکانیکی مواد:  ضریب ۲، شیمی فیزیک: ضریب ۲)
 • کارشناسی ارشد متالوژی گرایش جوشکاری (زبان عمومی: ضریب ۱، ریاضی: ضریب ۱، خواص فیزیکی مواد: ضریب ۲، خواص مکانیکی مواد: ضریب ۲، شیمی فیزیک و ترمودینامیک: ضریب ۲
 • کارشناسی ارشد متالوژی گرایش استخراج فلزات و خوردگی و حفاظت مواد (زبان : ضریب ۱، ریاضی: ضریب ۲، خواص فیزیکی مواد: ضریب ۲، خواص مکانیکی مواد: ضریب ۱، شیمی فیزیک و ترمودینامیک: ضریب ۲)
 • کارشناسی ارشد متالوژی گرایش سرامیک (زبان: ضریب ۱، ریاضی: ضریب ۱، خواص فیزیکی مواد: ضریب ۳، خواص مکانیکی مواد: ضریب ۱ و شیمی فیزیک و ترمودینامیک: ضریب ۲)
 • کارشناسی ارشد متالوژی گرایش ریخته گری (زبان: ضریب ۱، ریاضی:  ضریب ۲، خواص فیزیکی مواد: ضریب ۲، خواص مکانیکی مواد: ضریب ۲، شیمی فیزیکی و ترمودینامیک: ضریب ۱)
 • کارشناسی ارشد متالوژی گرایش مواد مرکب (زبان عمومی: ضریب ۱، ریاضی: ضریب ۱، خواص فیزیکی مواد: ضریب ۲، خواص مکانیکی مواد: ضریب ۲، شیمی فیزیک و ترمودینامیک: ضریب ۲)
 • کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیو مواد (زبان عمومی: ضریب ۱، ریاضی: ضریب ۲، خواص فیزیکی مواد: ضریب ۲، خواص مکانیکی مواد: ضریب ۲، شیمی فیزیک و ترمودینامیک: ضریب ۱)

ضرایب و دروس کارشناسی ارشد نانوفناوری

 • کارشناسی ارشد نانوفناوری (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۱، ریاضی مهندسی: ضریب ۱، شیمی کاربردی: ضریب ۱، فیزیک جدید: ضریب ۱، شیمی فیزیک و ترمودینامیک: ضریب ۱، یکی از دروس خواص فیزیکی: پدیده های انتقال جرم، الکترونیک یا الکترومغناطیس مهندسی: ضریب ۲)

گرایش، دزوس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر

 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های رایانه ای (زبان عمومی: ضریب ۱، ریاضی  ۱ و ۲: ضریب ۲، دروس تخصصی:  ضریب ۴، دروس تخصصی  معماری سیستم های رایانه ای: ضریب ۳)
 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز (زبان عمومی: ضریب ۱، ریاضیات: ضریب ۲، دروس تخصصی: ضریب ۴، دروس تخصصی معماری  سیستم های رایانه ای: ضریب صفر، دروس تخصصی هوش مصنوعی: ضریب ۳)
 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش های: نرم افزار، شبکه های رایانه ای و رایانش  امن (زبان عمومی: ضریب ۱، ریاضی عمومی: ضریب ۲، دروس تخصصی مشترک: ضریب ۴، دروس تخصصی نرم افزار: ضریب ۳)
 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش بیوانفورماتیک (زبان عمومی: ضریب ۱، ریاضیات: ضریب ۲، دروس تخصصی مشترک: ضریب ۴، دروس تخصصی هوش مصنوعی: ضریب ۳)
 • کارشناسی ارشد الگوریتم و محاسبات (زبان عمومی: ضریب ۱، ریاضی: ضریب ۲، دروس تخصصی مشترک: ضریب ۴، دروس تخصصی نرم افزار: ضریب ۳)

منظور از ریاضیات، موارد زیر است:

 • ریاضی عمومی ۱ و ۲
 • معادلات دیفرانسیل
 • آمار و احتمالات مهندسی
 • ریاضیات گسسته

دروس تخصصی مشترک شامل موارد زیر است:

 • ساختمان داده ها
 • طراخی الگوریتم
 • نظریه زبان ها و ماشین ها
 • مدارهای منطقی
 • معماری رایانه
 • سیستم عامل و شبکه های رایانه ای

دروس تخصصی سیستم های رایانه ای

 • مدارهای الکتریکی
 • الکترونیک دیجیتال
 • سیگنال ها و سیستم ها

دروس تخصصی هوش مصنوعی به شرح زیر است:

 • مدارهای الکتریکی
 • هوش مصنوعی
 • سیگنال ها و سیستم ها

دروس تخصصی نرم افزار، شبکه های رایانه ای و رایانش امن به شرح زیر است:

 • کامپایلر
 • پایگاه داده ها
 • هوش مصنوعی

گرایش، ضرایب و منابع کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

 • کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا گرایش جلوبرندگی
 • کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل
 • کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا گرایش سازه های هوایی
 • کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا گرایش آیرودینامیک
 • کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا گرایش مهندسی فضایی
 • کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا گرایش صلاحیت های پروازی
 • کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا گرایش فناوری ماهواره

دروس و ضرایب کلیه گرایش های فوق الذکر به شرح زیر است:

 • زبان عمومی: ضریب ۱
 • ریاضی (معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی): ضریب ۲
 • آئرودینامیک (مکانیک سیالات، آیرودینامیک، ترمودینامیک و اصول جلوبرندگی): ضریب  ۲
 • مکانیک پرواز (کنترل اتوماتیک، عملکرد، پایداری و کنترل): ضریب  ۲
 • سازه های هوایی  (دینامیک: ارتعاشات، تحلیل سازه ها، مقاومت مصالح): ضریب ۲
 • طراحی اجسام پرنده: ضریب ۲

گرایش‌ها، ضرایب و دروس کارشناسی ارشد مهندسی نساجی

 • کارشناسی ارشد مهندسی نساجی گرایش الیاف
 • کارشناسی ارشدمهندسی نساجی گرایش پوشاک
 • کارشناسی ارشد مهندسی نساجی گرایش ساختارهای نانولیفی
 • کارشناسی ارشد مهندسی نساجی گرایش شیمی نساجی و رنگ
 • کارشناسی ارشد مهندسی نساجی گرایش فناوری
 • کارشناسی ارشد مهندسی نساجی گرایش مدیریت تولید

دروس و ضرایب کلیه گرایش های فوق به شرح زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۱
 • ریاضی عمومی: ضریب ۱
 • علم الیاف: ضریب ۱
 • فیزیک الیاف: ضریب ۱
 • فرآیند تولید الیاف: ضریب ۱
 • فرآیند ریسندگی: ضریب ۱
 • فرآیند بافندی: ضریب ۱
 • منسوجات بی بافت: ضریب ۱
 • شیمی آلی مهندسی: ضریب ۱

گرایش‌ها، ضرایب و دروس کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی

 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی (زبان عمومی: ضریب ۱، سینتیک و طراحی راکتور: ضریب ۱، پدیده های انتقال (انتقال جرم، مکانیک سیالات): ضریب ۱، بیومشیمی و میکروبیولوژی و عمومی: ضریب ۱)
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش داروسازی (زبان عمومی: ضریب ۱، سینتیک و طراحی راکتور: ضریب ۲، پدیده ای انتقال جرم و مکانیک سیالات: ضریب ۳، بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی: ضریب ۲، ترمودینامیک: ضریب ۲، مجموعه دروس تخصصی شامل ریاضی مهندسی  و شیمی پایه و شیمی آلی: ضریب ۴)

دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی  پلیمر گرایش صنایع رنگ و چاپ

 • زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۱
 • ریاضی مهندسی رنگ و طراحی راکتور: ضریب ۲
 • پدیده های انتقال (مکانیک سیالات، انتقال جرم و انتقال حرارت): ضریب ۲
 • کنترل رنگ: ضریب ۲
 • شیمی و تکنولوژی مواد رنگرزی: ضریب ۲
 • شیمی مواد واسطه و مواد رنگزا: ضریب ۲
 • شیمی و فناوری پوشش های سطح: ضریب ۲

ضرایب و دروس رشته کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست

 • زبان عمومی: ضریب ۱
 • اطلاعات عمومی محیط: ضریب ۲
 • اطلاعات عمومی راجع به فضای سبز شهری و معماری: ضریب ۳
 • توانایی مقدماتی طراحی  و بیان تصویری: ضریب ۴

پذیرش این رشته فقط برای دانشگاه تهران است و از داوطلبان، آزمون ترسمی درس توانایی مقدماتی طراحی و بیان تصویری با ضریب ۳ بعمل می آید.

کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

 • زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲
 • ریاضی مهندسی: ضریب ۳
 • کنترل خطی: ضریب ۲
 • ترمودینامیک: ضریب ۲
 • مکانیک سیالات: ضریب ۲
 • مدارهای الکتریکی: ضریب ۲
 • الکترونیک ۱ و ۲: ضریب ۲

کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

 • زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲
 • ریاضی: ضریب ۲
 • ترمودینامیک و مکانیک سیالات: ضریب ۲
 • متالوژی فیزیکی و مکانیکی: ضریب ۳
 • الکتروشیمی و خوردگی: ضریب ۳
 • مقاومت مصالح و تست های غیر مخرب: ضریب ۳

کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲
 • ریاضیات مهندسی و معادلات دیفرانسیل: ضریب ۲
 • حرارت و سیالات شامل: مکانیک سیالات، انتقال حرارت ۲، ترمودینامیک: ضریب ۲
 • انتقال جرم و عملیات واحد: ضریب ۲
 • مجموعه دروس تخصصی شامل ایمنی در صنایع نفت و طراحی سیستم های ایمنی و بیماری های حرفه ای و مخاطرات شغلی: ضریب ۳
 • مجموعه دروس تخصصی ۲ شامل آلودگی آب و هوا و آلودگی صوتی و مدیریت HSE و مدیریت ریسک و اصول ایمنی و حفاظت محیط زیست: ضریب ۴)

کارشناسی ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست

این رشته با رشته HSE تفاوت های اندکی دارد و نگاه مهندسی به قضیه ندارد. این تفاوت اصلی دو رشته است و این رشته حدودا برای آمادگی آزمون، راحت است و شما را از مطالعه دروسی چون ترمودینامیک و مکانیک سیالات و انتقال حرارت، بی نیاز می کند:

 • زبان عمومی و تخصصی ضریب ۲
 • ریاضی و آمار مهندسی: ضریب ۱
 • بهداشت محیط کار: ضریب ۱
 • ایمنی محیط کار: ضریب ۱
 • مجموعه دروس تخصصی HSE شامل اقتصاد مهندسی، مهندسی محیط زیست و مدیریت محیط زیست: ضریب ۱

همراه گرامی

اگر شما هم تجربه شرکت در دوره‌های کارشناسی ارشد فنی و مهندسی داخل کشور را دارید و یا سوالی درباره دریافت انواع سهمیه ها، ترازها، نمره های قبولی شرکت کنندگان دوره های پیش دارید، موارد را از طریق بخش نظرسنجی با روزیاتو در میان بگذارید.

حتما بخوانید: همه چیز درباره آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

مطلب برای شما مفید بود؟

به مطلب امتیاز دهید

میانگین امتیازها 0 / 5. تعداد رای: 0

تاکنون رأی داده نشده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می‌دهد.

بدون نظر

ورود