حقوق و مزایای اضافی و قابل توجه سربازان ایالات متحده که به خاورمیانه اعزام می‌شوند

حقوق و مزایای اضافی و قابل توجه سربازان ایالات متحده که به خاورمیانه اعزام می‌شوند

تفنگداران ویژه دریایی یا همان مارین ها (Marines)،  سربازان و دیگر پرسنل نظامی ایالات متحده که اخیراً به صورت اضطراری به خاورمیانه اعزام شده اند به دستور پنتاگون به دلیل حضور در مناطق جنگی پرداخت های ویژه ای را دریافت خواهند کرد. بعد از ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی و واکنش ایران به این ماجرا در قالب پرتاب ۱۵ موشک بالستیک (و به ادعایی ۱۳ موشک) در روز سه شنبه گذشته به پایگاه نظامیان آمریکایی در عین الاسد و اربیل که با عدم واکنش متقابل آمریکا مواجه شد، هنوز نمی توان با اطمینان از دور شدن دو کشور از جنگ تمام عیار سخن گفت.

تفنگداران،  سربازان و دیگر پرسنل نظامی که اخیراً به صورت اضطراری به خاورمیانه اعزام شده اند به دلیل حضور در مناطق جنگی پرداخت های ویژه ای دریافت خواهند کرد.

در حالی که مقامات آمریکایی ادعا می کنند در این حملات هیچ سرباز آمریکایی زخمی یا کشته نشده و مقامات نظامی ایرانی از کشته و مجروح شدن ده ها نفر سخن می گویند، واضح است که نزدیک به ۹.۰۰۰ نیروی نظامی که در طول هفته گذشته به خاورمیانه اعزام شده اند به این زودی ها به کشورشان باز نخواهند گشت. پنتاگون همواره به پرسنل نظامی که دور از خانه خدمت کرده و در موقعیت های جنگی و خطرناک مستقر می شوند پرداختی هایی اضافی دارد. در ادامه می خواهیم در مورد نوع و میزان پرداختی هایی که به سربازان اعزام شده در طول حضورشان در خاورمیانه در جریان تنش با ایران می شود صحبت کنیم.

تفنگداران،  سربازان و دیگر پرسنل نظامی که اخیراً به صورت اضطراری به خاورمیانه اعزام شده اند به دلیل حضور در مناطق جنگی پرداخت های ویژه ای دریافت خواهند کرد.

پرداخت های مربوط به خطر قریب الوقوع و آتش دشمن

پرداختی (حق) خطر قریب الوقوع (Imminent Danger Pay (IDP)) یک پرداخت مکان-پایه و پرداختی آتش دشمن (Hostile Fire Pay (HFP)) یک پرداختی رخداد-پایه است. نیروهایی که در مناطق با خطر قریب الوقوع مستقر می شوند روزانه ۷.۵۰ دلار یا ماهیانه ۲۲۵ دلار علاوه بر حقوق و مزایای معمول خود دریافت خواهند کرد و پرداختی آتش دشمن نیز نباید از ۲۲۵ دلار در ماه بیشتر باشد و نیروها نمی توانند هر دو حقوق را به طور همزمان دریافت نمایند. در حال حاضر، چتربازان واحد هوایی ۸۲ در کویت مستقر شده و به عنوان نیروهای پشتیبانی در صورت لزوم وارد عمل خواهند شد. کویت یک منطقه با ویژگی خطر نزدیک و قریب الوقوع انگاشته نمی شود اما اگر نیروهای آمریکایی زیر آتش نیروهای تروریستی در کویت قرار گیرند پرداختی آتش دشمن را دریافت خواهند کرد.

بیش از ۱۰۰ تفنگدار ویژه دریایی از بخش مرکزی نیروهای هوایی-زمینی واکنش سریع به بحران نیز به سفارت ایالات متحده در بغداد فرستاده شده اند تا بعد از ورود معترضان به آن در اواخر ماه گذشته به نیروهای امنیتی حاضر در سفارتخانه کمک کنند. عراق به عنوان مکانی در نظر گرفته شده که نیروهای آمریکایی مستقر در آن امکان دریافت هر دو نوع پرداختی (خطر قریب الوقوع و آتش دشمن) را دارند. اما تفاوت در این است که اگر تنها برای یک روز در معرض آتش دشمن قرار بگیرند تمام دریافتی مربوط به زیر آتش قرار گرفتن را دریافت کرده و در صورتی که در منطقه بوده اما آتشی از سمت دشمن وجود نداشته باشد، برای هر روز تنها ۷.۵ دلار اضافه حقوق دریافت خواهند نمود.

تفنگداران،  سربازان و دیگر پرسنل نظامی که اخیراً به صورت اضطراری به خاورمیانه اعزام شده اند به دلیل حضور در مناطق جنگی پرداخت های ویژه ای دریافت خواهند کرد.

فوق العاده مربوط به دوری از خانواده

پرسنل نظامی ایالات متحده در صورتی که به صورت ناخواسته و اجباری از خانواده خود دور شوند ماهانه ۲۵۰ دلار فوق العاده دوری یا جدایی از خانواده دریافت خواهند کرد اما این حقوق فوق العاده تنها پس از ۳۰ روز اول دوری از خانواده فعال خواهد شد. این پرداختی از همان روز اول اعزام محاسبه می شود اما باید به طور موقت ۳۰ روز از خانواده دور بوده باشند تا بتوانید از آن استفاده کنند. به محض اینکه از این آستانه ۳۰ روز دوری از خانواده عبور کنند، سربازان آمریکایی واجد دریافت این فوق العاده شده و از همان روز اول اعزام، اضافه حقوق را دریافت خواهند کرد.

تفنگداران،  سربازان و دیگر پرسنل نظامی که اخیراً به صورت اضطراری به خاورمیانه اعزام شده اند به دلیل حضور در مناطق جنگی پرداخت های ویژه ای دریافت خواهند کرد.

پرداختی مربوط به سختی کار و محل

پرداختی مربوط به سختی کار و محل اعزام  (Hardship Duty Pay-Location (HDP-L)) یک هزینه معمول است که به پرسنل نظامی آمریکایی به خاطر سختی کار در مناطقی که کیفیت زندگی به شکل قابل توجهی پایین تر از شرایط و کیفیت زندگی در پایگاه های نظامی ایالات متحده در داخل کشور است پرداخت می شود. در برخی از موارد، از جمله مناطقی که به خاطر خطر قریب الوقوع با پرداخت های اضافی همراه است، پرداختی مربوط به سختی کار و محل خدمت به ۱۰۰ دلار در ماه می رسد. این نوع پرداخت نیز مکان-پایه بوده و بر اساس محل استقرار متفاوت خواهد بود.

تفنگداران،  سربازان و دیگر پرسنل نظامی که اخیراً به صورت اضطراری به خاورمیانه اعزام شده اند به دلیل حضور در مناطق جنگی پرداخت های ویژه ای دریافت خواهند کرد.

پرداختی مربوط به سختی زمانی

تفنگداران ویژه دریایی که در جریان پشتیبانی عملیاتی مانند عملیات های غیرمترقبه یا اعزام های ویژه واحدهای تفنگداران ویژه دریایی برای بیش از ۲۲۰ روز در حال عملیات یا استقرار در پایگاه ها باشند، پرداختی مربوط به سختی زمانی (Hardship Duty Tempo (HDP-T) ) را دریافت خواهند کرد که روزانه ۱۶.۵ دلار و ماهانه ۴۹۵ دلار تعیین شده است.

تفنگداران،  سربازان و دیگر پرسنل نظامی که اخیراً به صورت اضطراری به خاورمیانه اعزام شده اند به دلیل حضور در مناطق جنگی پرداخت های ویژه ای دریافت خواهند کرد.

معافیت مالیاتی منطقه جنگی

پرسنل نظامی آمریکایی در طول هر دوره از خدمت فعال خود در مناطق جنگی حقوق خود را به طور ناخالص و بدون کسر مالیات دریافت خواهند کرد. در اعمال این قانون معافیت مالیاتی بسته به منطقه عملیاتی، سه دسته بندی وجود دارد:

  • منطقه جنگی که توسط یک فرمان اجرایی مشخص شده است. مکان هایی مانند افغانستان و عراق در این دسته قرار می گیرند و همچنین کویت که از سال ۱۹۹۱ و جنگ اول خلیج فارس بر طبق دستور اجرایی به عنوان منطقه جنگی و عملیاتی در نظر گرفته شده است.
  • منطقه تایید شده خطرناک که بر اساس قانون تعیین شده است. مناطقی مانند صحرای سینا، جایی که پرسنل نظامی ایالات متحده در قالب نیروهای چند ملیتی و ماموریت های گشتی و دیده بانی عمل می کنند در این دسته قرار می گیرند.
  • منطقه پشتیبانی مستقیم که توسط وزارت دفاع مشخص و تعیین شده است.

تفاوت این است که اگر سربازی در منطقه جنگی باشد لازم نیست که واجد دریافت پرداختی خطر قریب الوقوع یا آتش دشمن باشد تا بتواند از مزیت معافیت مالیاتی منطقه جنگی برخوردار باشد اما اگر در منطقه خطرناک یا منطقه پشتیبانی مستقیم مستقر باشد به منظور معافیت مالیاتی باید واجد شرایط دریافت یکی از دو نوع پرداختی فوق شده باشد.

تفنگداران،  سربازان و دیگر پرسنل نظامی که اخیراً به صورت اضطراری به خاورمیانه اعزام شده اند به دلیل حضور در مناطق جنگی پرداخت های ویژه ای دریافت خواهند کرد.

حق ماموریت و کار ویژه

پرسنل نظامی ارتش ایالات متحده که به طور طبیعی حق ماموریت و کار ویژه دریافت می کنند این فوق العاده را از زمان شروع ماموریت یا کار ویژه خود دریافت خواهند کرد (تا زمانی که در ماموریت باشند) حتی اگر به طور موقتی از این ماموریت یا کار ویژه خود جدا شده و به جایی دیگر اعزام شوند.

تفنگداران،  سربازان و دیگر پرسنل نظامی که اخیراً به صورت اضطراری به خاورمیانه اعزام شده اند به دلیل حضور در مناطق جنگی پرداخت های ویژه ای دریافت خواهند کرد.

تشویقی ماموریت های خطرناک

پرسنل نظامی ایالات متحده در شرایطی که ماموریت دارند و بسته به کارشان، تشویقی ماموریت های خطرناک (Hazardous Duty Incentive Pay (HDIP)) دریافت خواهند کرد. این مبلغ که از ۱۵۰ تا ۲۵۰ دلار در ماه متغیر است به خاطر وظایفی مانند قرار داشتن در شرایط انجام پرش با چتر، بخش مواد منفجره یا خدمت روی عرشه پرواز به سربازان پرداخت خواهد شد. حق پرش، فوق العاده ای است که به نیروهای پرداخت می شود زیرا چتربازان همواره در شرایط کاری خطرناکی برای انجام پرش قرار داشت و شرایط دریافت این اضافه پرداختی را دارا هستند.

پرسنل چترباز در شرایط پرش باید دستک هر سه ماه یکبار عملیات پرش با چتر را برای حفظ آمادگی و مهارت انجام دهند اما یک فرمانده می توانید این لزوم حداقل نیازمندی را نداشته باشد اگر نیروهای چترباز به دلیل اینکه در عملیات جنگی نبوده یا برای انجام عملیات اعزام نشده اند، قادر به انجام پرش نباشند. اما در مورد دو گروه دیگر تنها در صورتی که ماموریت های خطرناک را انجام داده باشند این دریافتی فوق العاده مشمول آن ها خواهد شد.

بیشتر بخوانید: سربازان و افسران ارتش ایالات متحده بر اساس درجه خود چقدر حقوق دریافت می کنند؟

منبع: businessinsider
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود