کد تخلفات و مبلغ جرایم رانندگی در سال ۱۳۹۹

افزایش جرایم رانندگی با افزایش روند تصادفات رانندگی

بدون نظر

کد تخلفات رانندگی و جرایم رانندگی در سال ۹۹ در این گفتار آمده است. جرایم رانندگی هر سال افزایش می یابد و تخلفات نیز در بسیاری از استان ها روند صعودی دارد. معاون استانداردهای حمل و نقل وزارت راه سال پیش گفت که سال ۹۷ میزان ۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل جرائم رانندگی درآمد حاصل شده است. از کل درآمد جرائم رانندگی ۲۰ درصد به صندوق خسارات بیمه مرکزی اختصاص می‌یابد. ۲۰ درصد سهم نیروی انتظامی است که امسال حذف شده و ۶۰ درصد هم سهم سازمان راهداری و سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها است.

در قانون بودجه سال ۹۹ آمده بود که تعرفه جرایم رانندگی ۲ درصد افزایش می یابد و مبالغ حاصل به حساب درآمدی ۱۵۰۱۰ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. معادل مبلغ واریزی تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد ریال جهت هزینه های معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد.

رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، واجب شرعی است اما در ایران، رعایت آن، مثل رعایت حفاظت از محیط زیست و احترام به حقوق شهروندی، جدی گرفته نمی شود. شوخی بدی که علاوه بر جرایم ریالی، مشکلات بسیاری را برای جامعه و کشور ایجاد می کند. سالانه هزاران نفر در تصادفات رانندگی در کشور جان خود را از دست می دهند.

جرایم رانندگی

جزییات بیشتر درباره تخلفات رانندگی و جرایم و شیوه تقسیط را در سایت police.ir‌ مشاهده کنید

کد تخلف ۲۰۰۱ – هر گونه حرکات  نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ

 • جاده های بین شهری و مناطق آزاد: ۱۵۰ هزار تومن
 • سایر شهرها: ۱۳۵ هزار تومان
 • راه های روستایی: ۷۵ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۰۲ – تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت

 • جاده های بین شهری و مناطق آزاد: ۲۰۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۱۸۰ هزار تومان
 • راه های روستایی: ۱۰۰ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۰۳ – سبقت غیر مجاز در راه های دو طرفه

 • جاده های بین شهری و مناطق آزاد: ۲۰۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۱۸۰ هزار تومان
 • راه های روستایی: ۱۰۰ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۰۴ : عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی

 • جاده های بین شهری و مناطق آزاد: ۲۰۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۱۸۰ هزار تومان
 • راه های روستایی: ۱۰۰ هزار تومان

کد تخلف: ۲۰۰۵: حرکت به طور مارپیج

 • جاده های بین شهری و منطق آزاد: ۱۵۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۱۳۵ هزار تومان
 • راه های روستایی: ۷۵ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۰۶: حرکت با دنده عقب در آزاد راه ها و بزرگ راه ها

 • جاده های بین شهری و مناطق آزاد: ۱۵۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۱۳۵ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۰۷ : رانندگی  در حال  مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی

 • جاده های بین شهری و مناطق آزاد: ۴۰۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۴۰۰ هزار تومان
 • جاده های روستایی: ۴۰۰ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۰۸ : تجاوز از  سرعت مجاز بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت

این مورد در کد ۲۰۲۰ ادغام شده است.

کد تخلف : ۲۰۰۹ – عبور از محل ممنوع

 • جاده های بین شهری و مناطق آزاد: ۹۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۵۰ هزار  تومان
 • راه های روستایی:  ۲۰  هزار  تومان

کد تخلف : ۲۰۱۰ – تجاوز به چپ از راه ممنوع

 • جاده های بین شهری و مناطق آزاد: ۷۵ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۶۰ هزار تومان
 • راه های روستایی ۳۰ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۱۱ – عبور وسایل  نقلیه از  پیاده رو

 • جاده های بین شهری و مناطق آزاد: ۶۵ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۳۵ هزار تومان
 • راه های روستایی: ۱۵۰  هزار تومان

کد تخلف ۲۰۱۲ – عدم  رعایت  حق  تقدم عبور

 • جاده های شهری و مناطق آزاد: ۵۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۳۰ هزار تومان
 • راههای روستایی: ۱۵ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۱۳ – دور زدن  در محل ممنوع

 • جاده های شهری و مناطق آزاد: ۷۵ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۶۰ هزار تومان
 • راه های روستایی:  ۳۰ هزار  تومان

کد تخلف ۲۰۱۴  – استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی

 • جاده های شهری و مناطق آزاد: ۱۰۰ هزار  تومان
 • سایر شهرها: ۸۰ هزار تومان
 • راه های روستایی: ۴۰ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۱۵ – نقص فنی موثر یا نقص در سامانه روشنایی در شب

 • جاده های شهری و مناطق آزاد: ۷۵ هزار تومان
 • سایر شهرها ۶۰ هزار تومان
 • راه های روستایی: ۴۵ هزار  تومان

کد تخلف ۲۰۱۶  – عدم  رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده های مواد خطرناک

در کد ۲۰۲۰ ادغام شده است.

کد تخلف ۲۰۱۸ – رانندگی با وسایل نقلیه عمومی  بیش از زمان مجاز

 • جاده های شهری و مناطق آزاد: ۶۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۵۰ هزار تومان
 • مناطق روستایی: ۳۵ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۱۹ – عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه

 • مناطق شهر و آزاد : ۶۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۵۰ هزار تومان
 • مناطق روستایی: ۳۵ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۲۱ – نصب پلاک های متفرقه و یا تغییر استاندارد پلاک وسلیه  نقلیه

 • مناطق شهری و آزاد: ۵۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۵۰ هزار تومان
 • مناطق روستایی: ۵۰ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۲۲: مغایرت مشخصات فنی  با کارت شناسایی وسیله نقلیه

 • مناطق شهری و آزاد: ۵۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۵۰ هزار تومان
 • مناطق روستایی: ۵۰ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۲۳: در آغوش داشتن اطفال در حین  رانندگی

 • مناطق شهری و آزاد: ۵۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۴۰ هزار  تومان
 • مناطق روستایی: ۴۰ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۲۴ – حمل تیرآهن. ورق های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات

 • مناطق شهری و آزاد: ۷۵ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۶۰ هزار تومان
 • مناطق روستایی: ۴۵ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۲۷ – هرگونه  دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه  عمومی

 • مناطق شهری و آزاد: ۵۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۵۰ هزارتومان
 • مناطق روستایی: ۵۰ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۲۸ : نداشتن  بیمه نامه شعص ثالث معتبر

 • مناطق شهری و آزاد: ۵۰ هزار  تومان
 • سایر شهرها: ۵۰ هزار تومان
 • مناطق روستایی: ۵۰ هزار تومانی

کد تخلف ۲۰۲۹ : توقف دوبله  در محل ایستادن ممنوع

 • مناطق شهری و آزاد: ۵۰ هزار تومان
 • سایر شهرهاه: ۴۰ هزار تومان
 • مناطق روستایی: ۲۰ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۳۰: عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگ راه ها و آزاد راه های دارای بیش از ۲ خط عبور

 • راه های شهری و مناطق آزاد: ۵۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۴۰ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۳۱: سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسلیه نقلیه

 • راه های شهری و مناطق آزاد: ۵۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۴۰ هزار تومان
 • راه های روستایی: ۲۰ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۳۲: حمل  مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیر مجاز یا نصب باک  غیر مچاز

 • راه های شهری و مناطق آزاد: ۵۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۵۰ هزار تومان
 • راه های روستایی: ۵۰ هزار  تومان

کد تخلف ۲۰۳۳ – رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیر مجاز و یا دارای پلاک گذر  موقت یا ویژه یا تعمیری

 • راه های شهری و مناطق آزاد: ۵۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۵۰ هزار تومان
 • راه های روستایی: ۵۰ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۳۴: حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیر مجاز

 • راه های شهری و مناطق آزاد: ۵۰  هزار تومان
 • سایر شهر ها: ۵۰ هزار تومان
 • راه های روستایی: ۵۰ هزار تومان

کد  تخلف ۲۰۳۵ : نداشتن مجوز فعالیت راننده  نقلیه  عمومی

 • راه های شهری و مناطق آزاد: ۷۵ هزار تومان
 • سایرشهرها: ۶۰ هزار تومان
 • راه های روستایی: ۴۵ هزار  تومان

کد تخلف ۲۰۳۶: استفاده از نور افکن یا چراغ دارای نور خیره کننده، چراغ های اولان و اضافی

 • راه های شهری و مناطق آزاد: ۵۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۴۰ هزار تومان
 • راه های روستایی: ۳۰ هزار  تومان

کد تخلف ۲۰۳۷: نصب هر گونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ ها

 • راه های شهری و مناطق آزاد: ۵۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۴۰ هزار تومان
 • راه های روستایی: ۳۰ هزار  تومان

کد تخلف ۲۰۳۸: توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع و میادین  یا سطوح شطرنجی

 • راه های شهری و مناطق آزاد: ۵۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۴۰ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۳۹: تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی

 • راه های شهری و مناطق آزاد: ۶۰ هزار  تومان
 • سایر شهرها: ۵۰ هزار تومان
 • مناطق روستایی: ۳۵ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۴۰ : عدم اعلام نشانی محل سکونت  جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده

 • راه های شهری و مناطق آزاد: ۶۰ هزارتومان
 • سایر شهرها:  ۵۰ هزار  تومان
 • مناطق روستایی: ۲۰ هزارتومان

کد تخلف ۲۰۴۳ : سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر

 • راه های شهری و مناطق آزاد:۴۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۳۰ هزار تومان

کد تخلف ۲۰۴۴ : توقف در ابتدا و انتها پیج ها، روی  پل، داخل تونل و داخل با حریم تقاطع های راه آهن

 • راه های شهری: ۶۰ هزار تومان
 • سایر شهرها: ۴۵ هزارتومان
 • مناطق روستایی: ۳۰ هزار  تومان

آمار تلفات تصادفات رانندگی از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹

مطلب برای شما مفید بود؟

به مطلب امتیاز دهید

میانگین امتیازها 3 / 5. تعداد رای: 1

تاکنون رأی داده نشده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می‌دهد.

بدون نظر

ورود