خوش آهنگ ترین اسامی دخترانه و پسرانه انگلیسی بر اساس علم

خوش آهنگ ترین اسامی دخترانه و پسرانه انگلیسی بر اساس علم

محققان در پژوهشی به بررسی خوش آهنگ ترین اسامی در آمریکا و انگلیس پرداخته اند.

در این پژوهش که توسط دانشگاه بیرمنگام ِ انگلیس صورت گرفته، از علم آواشناسی بهره گرفته شده، علمی که به بررسی آواها، الگوها و ساختارهای زبان انسان می پردازد. محققان در این پژوهش به رتبه بندی اسامی بر اساس میزان احساسی که هنگام بیان شدن ایجاد می کنند، پرداختند.

این پژوهش نام «سوفیا» را در صدر اسامی دخترانه در آمریکا و انگلیس نشان داد. همچنین بر اساس این پژوهش، «متیو» و «زین» هم دو نامی هستند که در صدر اسامی پسرانه، به ترتیب در آمریکا و انگلیس قرار دارند.

گرچه این پژوهش می گوید بعضی اسامی خوش آهنگ تر از باقی نام ها هستند، اما عوامل دیگری هم در میزان خوش آهنگ بودن یک اسم نقش دارند، از جمله تأثیرات فرهنگی، جنسیت و پیشینه ی خانوادگی.

این پژوهش توسط دکتر بودو وینتر، استاد رشته ی زبان شناسی شناختی دانشگاه بیرمنگام صورت گرفته است.

وینتر همچنین در این پژوهش پی برد اسامی ای که با حرف E شروع می شوند، گوش نوازتر بودند: الی، امیلی، ایولن، ایوا و النا رتبه های نهم تا سیزدهم فهرست را به خود اختصاص داده اند.

اسامی مرتبط با گل ها و گیاهان هم همینگونه بودند: آیوی (پیچک)، لیلی (سوسن) و ویولت (بنفشه) همگی در میان ۲۵ نام برتر فهرست قرار دارند.

متیو، نام پسرانه ای که در صدر فهرست اسامی پسرانه در آمریکا قرار دارد، به معنای «هدیه ی خداوند» است و وینتر می گوید این اسم وقتی با صدای بلند بیان می شود، چیزهای مثبت زیادی را تداعی می کند.

جولین، ویلیام، آیزایا و لئو، ۴ اسم دیگری هستند که در صدر فهرست خوش آهنگ ترین اسامی پسرانه در آمریکا قرار گرفته اند.

در انگلیس، اسامی مردان خاندان سلطنتی این کشور جزء خوش آهنگ ترین نام ها هستند: لویی، ویلیام و جورج، همگی در میان ۱۰ نام برتر فهرست قرار دارند.

نام هری اما در میان ۱۰ جایگاه برتر فهرست قرار ندارد و رتبه ی هفدهم فهرست خوش آهنگ ترین اسامی پسرانه در انگلیس را از آن خود کرده است.

در میان اسامی برتر دخترانه، نام هایی که با صدای ee به پایان می رسند هم وجود دارد، مانند زویی، رزی، سوفی و آیوی.

خوش آهنگ ترین اسامی دخترانه و پسرانه در آمریکا و انگلیس بر اساس علم

اسامی پسرانه و دخترانه در آمریکا

۱- متیو / سوفیا

۲- جولین / زویی

۳- ویلیام / اورلی

۴- آیزایا / سوفی

۵- لئو / رایلی

۶- لوی / آیوی

۷- جوزف / پیزلی

۸- تئو / ویلو

۹- آیزاک / الی

۱۰- ساموئل / امیلی

اسامی پسرانه و دخترانه در انگلیس

۱- زین / سوفیا

۲- جسی / زویی

۳- چارلی /رزی

۴- لویی /سوفی

۵- ویلیام / آیوی

۶- فردی / فیبی

۷- جورج / ویولت

۸- علی / ویلو

۹- دنیل / هانا

۱۰- رایلی / الی

منبع: dailymail
مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود