جدیدترین مطالب دسته:

عمومی

همسر ال چاپو گوزمان، سردسته ی مکزیکی کارتل مواد مخدر سینالوآ، به تحمل 3 سال حبس و پرداخت 1/5 میلیون دلار جریمه محکوم شد. یک دادگاه فدرال در واشنگتن، اِما کورونل...
همسر ال چاپو به زندان محکوم شد

همسر ال چاپو به زندان محکوم شد