تازه ترین نوشته‌ها - صفحه5
بر اساس یک گزارش جدید، از 10 شهر بسیار آلوده جهان 7 مورد آن ها از شهرهای هند هستند و وضعیت شهرهای چین که در گذشته آسمانی پر از دود...

آلوده ترین شهرهای جهان؛ صدرنشینی مقتدرانه هند و بهبود شرایط تهران نسبت به سال ۲۰۱۷