تازه‌ترین نوشته‌ها
دنیا در صدسال اخیر تغییر و تحولات بسیاری را شاهد بوده که برخی از آن‌ها با سرعت زیاد صورت پذیرفته‌اند. ازجمله می‌توان به برخی از مشهورترین شهرهای دنیا اشاره نمود...

شهرهای مشهور دنیا تا چند سال پیش چه شکلی بودند؟

از خانه‌های گلی تا برج‌های چند میلیاردی