تازه ترین نوشته‌ها - صفحه3
سرمایه گذاری در صنعت برق ایران در سال ۹۹ با وجود تحریم های بین المللی، ۲ برابر افزایش یافته است. شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران در نشانی: sanainvest.com اطلاعات خوبی...

چگونه در صنعت برق ایران سرمایه‌گذاری کنیم؟ بررسی وضعیت ۱۰ نیروگاه برق ایران

محسن افشانی مدتی است که در اینستاگرام ۴۰۰ هزار فالوئری خود، پس از جدایی از همسرش تیانی خیابانی، به دنبال افشاگری علیه قمار بازهای معروف ایرانی مقیم استانبول ترکیه است...

افشاگری محسن افشانی از اغفال دختران و قمار پویان مختاری و میلاد حاتمی