تازه ترین نوشته‌ها - صفحه4
ثبت نام صاحبان مشاغل و کارفرمایان برای دریافت وام حمایتی دوران کرونا از فردا در سامانه کارا آغاز می شود. سامانه کارا وبسایتی است که توسط وزارت کار راه اندازی...

ثبت نام مشاغل در سامانه کارا برای دریافت وام حمایتی کرونا از فردا آغاز می شود

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت تدبیر و امید که جایگزین مهندس نعمت زاده شده بود، دیشب از سمت خود برکنار شد. سورپرایز اردیبهشتی دولت تدبیر و امید،...

داستان مافیا؟ عزل سنگالی «رحمانی»؛ نامه افشاگری و پاسخ دفتر رئیس جمهور

شورای رقابت در جلسه ای که امروز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت برای بررسی قیمت خودروهای داخلی و تنظیم بازار برگزار کرد، قوانین جدیدی را برای متقاضیان خرید خودروهای داخلی...

قوانین و محدودیت های جدید پیش فروش خودروهای داخلی توسط شورای رقابت