تازه‌ترین نوشته‌ها
بیمه بیکاری از جمله تعهدات سازمان تامین اجتماعی در برابر کارگران مشمول قانون کار است. هر کارگری که مشمول قانون تامین اجتماعی است، الزاما مشمول قانون کار نیست. مثل بیمه...
آنچه درباره بیمه بیکاری باید بدانیم

آیا بیمه بیکاری به بیمه خویش فرما و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تعلق می گیرد؟

آنچه درباره بیمه بیکاری باید بدانیم

این روزها زنان و دختران (و حتی مردان) در سراسر جهان برای داشتن چهره ای متفاوت یا آنچه که خود دوست دارند دست به هر کاری می زنند که البته...

جراحی زیبایی طبیعی؛ آیا بارداری و زایمان می تواند چهره شما را برای همیشه تغییر دهد؟

با اثرات جانبی مثبت و منفی بارداری بر صورت خود آشنا شوید