تازه ترین نوشته‌ها - صفحه5
ده ها هزار شهروند ایران در دانشگاه ها و موسسات خارج از کشور مشغول  به تحصیل هستند که بعضا بیمه تامین اجتماعی ندارند. مدتی است که اداره کل اتباع در...

چگونه ایرانیان خارج از کشور می‌توانند از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند؟

۱۸ کارگزار رسمی تامین اجتماعی در خارج از کشور