پنجشنبه، ۲۷ آذر ۱۳۹۹ آبونمان ساپتا چیست و چقدر است؟
۱