چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ مشخصات پرتفو مشمولان سهام عدالت اعلام شد
۴