آیلتس از آن آزمون‌های سختی است که اگر بتوانید نمره خوب در آن بگیرید، مثل این است که شاخ غول را شکسته‌اید و می‌توانید با مدرکش هر دانشگاه یا شرکتی در دنیا که دوست دارید، ثبت‌نام کنید.

قیمت آزمون آیلتس سر به فلک کشید
دوشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ قیمت آزمون آیلتس سر به فلک کشید
۱