با منابع و فرصت های تحصیلی در خارج از کشور آشنا شوید

با ‍۱۰ گرایش رشته علوم اقتصادی در کنکور سراسری آشنا شویم

با منابع و فرصت های تحصیلی در خارج از کشور آشنا شوید

 اقتصاد نظری مثل اقتصاد انرژی و اقتصاد دیجیتالی، یکی از پر طرفدار ترین رشته های علوم انسانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور است. اقتصاد از جمله علومی است که در زندگی همه مردم نقش دارد و همه از آن به نوعی سر در آورده و برای مدیریت سبک زندگی خود، چاره ای جز فهم اقتصاد ندارند. اقتصاد به زبان خودمان، عنوان کتابی است که چند سال پیش در کشورمان منتشر شد و نویسنده معروف این اثر، به دروغ های اقتصاد دان ها اشاره کرد که در لابلای فرمول ها و اصطلاحات پیچیده اقتصادی، اخلاق و شرافت و محیط زیست و CSR را به باد فراموشی گرفته اند و به همین خاطر، نام کتاب خود را : «چرا نباید به اقتصاد دان ها اعتماد کرد »گذاشت.

کتاب اقتصاد به زبان خودمان از جمله کتاب هایی است که دانشجویان علاقمند به رشته علوم اقتصادی در کلیه گرایش ها توصیه می شود که مطالعه کنند

بگذار آشغال بخورند، کتابی در نقد اقتصاد سرمایه داری امروز جهان است که رابرت آلبریتون نوشته شده و نشر اختران منتشر کرد

در گرو علوم انسانی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، یکی از رشته هایی که در مجموعه علوم اقتصادی میتوان انتخاب کرد ، رشته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی در گرایش اقتصاد نظری است. از دیگر گرایش های رشته علوم اقتصادی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
 • علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی
 • علوم اقتصادی گرایش تجارت الکترونیک
 • علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و بانکداری اسلامی
 • علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
 • علوم اقتصادی گرایش نفت و گاز (۴ گرایش)
 • علوم اقتصادی گرایش اقتصاد محیط زیست

در گزارش امروز همراه باشید.

هدف از رشته کارشناسی ارشد اقتصاد نظری

هدف از این برنامه، تربیت دانش اموختگانی است که تبجر کافی در بررسی و تحلیل مسایل و پدیده های اقتصادی داشته و بتوانند از دانش علمی خود برای ریشه یابی استفاده کنند.

طول دوره رشته کارشناسی ارشد اقتصاد نظری

دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ناپیوسته بوده و دارای ۲ بخش آموزشی  و پژوهشی است. بخش اول قسمت آموزشی تشکیل می دهد که مجموعه درس های آن در همین برنامه آمده است. در قسمت پژوهشی، عمده کار دانشجو انجام پژوهش پیرامون یکی از مسایل و مشکلات اقتصادی و تدوین پایان نامه است.

واحدهای درسی رشته کارشناسی ارشد اقتصاد نظری

 • درس اختصاصی ۱۴ واحد
 • درس اختصاصی اختیاری ۱۲ واحد
 • رسانه ۶ واحد

مواد امتحانی آزمون سراسری رشته کارشناسی ارشد اقتصاد نظری

 • زبان عمومی – ضریب ۱
 • اقتصاد خرید – ضریب ۴
 • اقتصاد کلان ضریب ۴
 • ریاضی ضریب ۲
 • آمار ضریب ۲

فهرست دروس پیش نیاز رشته کارشناسی ارشد اقتصاد نظری

 • زبان تخصصی
 • ریاضیات برای اقتصاد
 • روش تحقیق و کاربرد بسته های نرم افزاری
 • اقتصاد سنجی

فهرست دروس اجباری رشته اقتصاد نظری

 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد کلان
 • اقتصاد سنجی
 • موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی

فهرست دروس اختیاری رشته کارشناسی ارشد اقتصاد نظری

 • مبانی فقهی اقتصاد اسلامی
 • اقتصاد سنجی کاربردی
 • تجارت بین المللی
 • مالیه بین المللی
 • برنامه ریزی اقتصادی
 • اقتصاد دولی
 • اقتصاد بخش عمومی
 • اقتصاد منابع طبیعی
 • اقتصاد انرژی
 • اقتصاد شهری
 • اقتصاد منطقه ای
 • اقتصاد تولید
 • سیاست های کشاورزی
 • ارزیابی اقتصادی طرح ها
 • نظام های اقتصادی
 • پژوهش عملیاتی
 • احتمال و استنباط آماری
 • موضوعات انتخابی در اقتصاد
 • اقتصاد ایران
 • اقتصاد توسعه

سرفصل درس اقتصاد خرد

 • نظریه مصرف کننده
 • نظریه بنگاه
 • بازار رقابت کامل
 • بازار انحصار کامل
 • نظریه توزیع
 • نظریه اطلاعات

سرفصل درس اقتصاد کلان

 • تحلیل تقاضای کل
 • تحلیل عرضه کل
 • مدل تعادل ایستای کلان
 • اقتصاد کلان باز
 • تعمیم مدل تعادل ایستای کلان
 • تحلیل های پویا

سرفصل درس اقتصاد سنجی

 • الگوهای یک معادله
 • الگوهای معادلات همزمان
 • الگوهای سری های زمانی

سرفصل درس اقتصاد خرد و کلان

اقتصاد نظری

۲ کتاب مفید برای فهم علم اقتصاد و اقتصاد خرد از استاد دکتر محسن نظری

 • اقتصاد صدر اسلام
 • بررسی نظریات اقتصادی علمای مسلمان و نقش انها در تدوین علم اقتصاد
 • جهان بینی و کردارهای اقتصادی
 • سیاست های پولی و مالی در اقتصاد بدون بهره
 • رفاه اجتماعی
 • شبیه سازی نظام اقتصادی صدر اسلام و انتخاب الگوهای رشد

سرفصل درس اقتصاد سنجی کاربردی

 • مقدمه
 • مصرف
 • تولید
 • سرمایه گذاری
 • تورم
 • پول و تابع تقاضا برای پول
 • تجارت

سرفصل درس تجارت بین الملل

 • تئوری های کلاسیک
 • تئوری های نئو کلاسیک
 • تئوری مدرن
 • رشد اقتصادی و تجارت
 • تجارت و رفاه
 • سیاست های تجاری بین الملل

سرفصل درس مالیه بین المللی

 • بازار بین المللی وتراز پرداخت ها
 • تاثیر قیمت و درآمد و سیاست های توازن داخلی و خارجی
 • جریان پول و سرمایه

سرفصل درس برنامه ریزی اقتصادی

 • مقدمه
 • شرایط و پیش نیازهای برنامه اقتصادی
 • جنبه های کیفی برنامه
 • جنبه های کمی برنامه و انواع برنامه
 • برنامه ریزی سیاست های اقتصادی
 • روش های ریاضی برنامه ریزی
 • روش های برنامه ریزی و اعمال سیاست
 • جنبه های پویایی روش های مختلف برنامه ریزی
 • برنامه ریزی بین المللی
 • مشکلات و نقایص برنامه ریزی و کاربرد برنامه

سرفصل درس اقتصاد پولی

 • تعریف پول
 • پایه های تئوریک تقاضا برای پول
 • تقاضای کلان
 • تقاضا برای پول و مدل های رسیدگی به موجودی
 • عرضه پول و عوامل موثر در تغییر عرصه پول و ماهیت درونی سیستم عرضه پول
 • توزیع رشد و تقاضا برای پول
 • تورم و رشد و عرضه پول
 • کردار مصرف کننده و تقاضا برای پول
 • کردار بنگاه تولیدی یا بازارگانی و تقاضا برای پول
 • مروری بر نظریه های پولی و سیستم مالی
 • تئوری پولی و اهداف ان
 • سیاست های پولی دولت
 • سیاست های جدید پولی با توجه به اجرای قانون جذف بهره
 • تورم و بیکاری و سیاست های پولی

سرفصل درس اقتصاد بخش عمومی

 • معرفی اقتصاد بخش عمومی
 • آشنایی با مالیات ها – اصول مالیاتی- مقایسه انواع پایه های مالیاتی
 • مالیات های بازار
 • مالیات بر واحد و قیمت در بازار رقابتی
 • یارانه بر واحد و قیمت در بازار رقابتی
 • یارانه بر واحد و قیمت در بازار انحصاری
 • مساله مالیات ریزی
 • مالیات های بر درآمد
 • مالیات بر درآمد و مصرف در مدل پویا
 • عوامل عمده توجیه کننده دخال دولت در اقتصاد
 • کالاهای عمومی
 • معرفی کالاهای عمومی
 • ازدحام در استفاده از کالاهای عمومی
 • قیمت گذاری دولت

سرفصل درس اقتصاد منابع طبیعی

 • زمین
 • آب
 • شیلات
 • جنگل
 • محیط زیست
 • نفت و انرژی
 • معادن

سرفصل درس اقتصاد انرژی در گرایش اقتصاد نظری

 • تعاریف انرژی
 • منابع انرژی زا
 • نفت و شن های آغشته به نقت
 • نفت مصنوعی
 • گاز طبیعی
 • ذغال سنگ
 • انرژی هسته ای
 • سایر انرژی ها
 • منابع اطلاعاتی در زمینه انرژی
 • کافی بودن منابع طبیعی
 • مسایل تخصیصی منابع
 • سیاست های انرژی دولت ها
 • مسایل کاهشی مصرف انرژی
 • اثرات سرمایه گذاری های جدید بر عرضه آتی انرژی

سرفصل درس اقتصاد شهری در گرایش اقتصاد نظری

 • مقدمه
 • نظریه های مکان یابی و استفاده از زمانی شهری
 • بررسی نظریه های مختلف درباره ساخت شهری
 • رشد شهری و توزیع شهرها از نقظه نظر اندازه و بررسی مسایل موجود

سرفصل درس اقتصاد منطقه ای در گرایش  اقتصاد نظری

 • مقدمه
 • اقتصاد فضا
 • جریان کالا و عوامل تولید بین مناطق
 • نظریه مکان های مرکزی
 • تعیین درآمد منطقه
 • جدول نهاده ها و ستاده های منطقه ای
 • روش های برنامه ریزی خطی
 • روش های اقتصاد سنجی
 • توسعه و رشد منطقه

سرفصل درس اقتصاد تولید در گرایش اقتصاد نظری

 • خصوصیات تولید کشاورزی
 • انواع فناوری تولید
 • انتخاب بهینه
 • مفهوم همزاد در رابطه با تولید
 • انتخاب بهینه
 • محاسبه قیمت سایه
 • محاسبه عرضه محصولات کشاورزی
 • مطالعات موردی داخلی و یا خارجی بر حسب موجود بودن

سرفصل درس سیاست های کشاورزی در گرایش اقتصاد نظری

 • ویژگی های جامعه روستایی و بخش کشاورزی
 • اهداف و استراتژی ها در بخش کشاورزی
 • ابزار سیاست گذاری در بخش
 • الگوهای فنی برنامه ریزی کلان در بخش
 • تهیه و ارزیابی پروژه در بخش کشاورزی
 • سازماندهی مطلوب تولید
 • مکانیسم های اجرایی تولید
 • ابزار کنترل نظات و ارزشیابی برنامه در بخش کشاورزی
 • نقش و جایگاه دولت
 • شناخت تفصیلی و تحلیلی برنامه ریزی و سیاست گذاری در بخش کشاورزی ایران

سرفصل درس ارزیابی اقتصادی طرح ها

 • مراحل مختلف و تهیه و ارزشیابی کنترل و مدیریت پروژه
 • اطلاعات اساسی در تهیه پروژه ها
 • روش های ارزشیابی اقتصادی پروژه
 • تفاوت های اساسی در ارزشیابی پروژه ها
 • معیارهای غیر اقتصادی انتخاب پروژه ها
 • تحلیل خطر و عدم اطمینان و حساسیت
 • محاسبه قیمت های سایه ای و هزینه فرصت عوامل کمیاب
 • ارتباط سود آوری پروژه و مقیاس تولید
 • بهینه کردن مجموع طرح ها و پروژه های انتخاب شده در اقتصاد

سرفصل درس سیر اندیشه های اقتصادی

 • اصول و نظریات اقتصادی در مکتب نئوکلاسیک ها
 • اعتقاد آلفرد مارشال و کمک های علمی او به اقتصاد
 • تحولات اقتصادی خرد بعد از مارشال
 • تحولات اقتصادی کلان بعد از مارشال
 • اصول و افکار نهادی
 • اقتصاد کینز و مکتب کینزی
 • اقتصاد دانان معاصر و تحولات اقتصادی بعد از کینز

سرفصل درس نظام های اقتصادی

 • مفهوم کلی سیستم های اقتصادی
 • طبقه بندی سیستم های اقتصادی
 • طبقه بندی سیستم های اقتصادی توسط سبک تخصیص منابع اقتصادی
 • معیارهای ارزیابی
 • الگوی ارزشی سیستم های اقتصادی
 • هماهنگی فعالیت های اقتصادی
 • سرمایه داری بازار و بخش دولتی
 • هماهنگی برای اشتغال کامل
 • توزیع درآمد و تورم
 • عملکرد رشد
 • سیر تحول بخش سرمایه گذاری صنعتی
 • روش های توسعه کشاورزی
 • روش های تجارت خارجی
 • حاکمیت اقتصادی مصرف کنندگان

سرفصل درس اقتصاد ریاضی

 • داده – ستاده
 • مدل های بهینه سازی خطی
 • مدلهای بهینه سازی غیر خطی
 • نظریه تعادل عمومی
 • مدلهای پویای اقتصاد
 • رشد کارا و بهینه
 • پایداری
 • مفهوم ثبات

سرفصل درس پژوهش عملیاتی

 • برنامه ریزی ریاضی
 • برنامه ریزی با اعداد صحیح
 • روش تقسیم ناحیه مسیر
 • بهینه سازی چند متغیره
 • برنامه ریزی درجه دوم
 • روش های احتمالی
 • نظریه بازی ها
 • نظریه تصمیم گیری
 • برنامه ریزی پویای استوکاستیک
 • فرآیندهای مارکف
 • سیستم های خط انتظار
 • سیستم های بانهاده نوع پوسان

سرفصل درس احتمال و استنباط آماری

 • احتمال
 • توزیع متغیرهای تصادفی گسسته
 • توزیع متغیرهای تصادفی پوسیته
 • نظریه توزیع نمونه گیری
 • براورد پارامترهای جامعه
 • آزمون فرضیه ها
 • توزیع های چند متغیره

سرفصل درس اقتصاد ایران

 • تاریخ و اقتصاد ایران
 • جمعیت
 • سازماندهی فعالیت های اقتصادی
 • مبانی سازماندهی
 • ارتباط اقتصادی بین المللی
 • مبانی اجتماعی آموزشی
 • مبانی اقتصادی
 • اشتغال و سرمایه گذاری و فناوری
 • اشتغال و بیکاری
 • مصرف و پس انداز و رفاه اجتماعی
 • بخش های تولیدی
 • درامدها و مخارج دولت
 • حجم پول و نقدینگی و تورم
 • عملکرد نظام بانکی

سرفصل درس اقتصاد توسعه

 • مفهوم توسعه اقتصادی
 • خصوصیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی
 • تحلیل های خرد در اقتصاد توسعه نیافتگی
 • مدل های توسعه اقتصادی کلان و مدل های دو بخشی برای یک اقتصاد بسته
 • بخش کشاورزی
 • بخش صنعتی
 • اقتصاد باز: توسعه و تجارت خارجی
 • اقتصاد باز: انتقال سرمایه و فناوری
 • بخش دولتی و توسعه اقتصادی

حتما بخوانید: راهنمای ثبت نام در دوره های آنلاین رشته های اقتصاد دانشگاه هاروارد آمریکا

داننشجوی گرامی به موارد زیر توجه کنید:‌

 • برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد علوم اقتصادی در این گرایش ، در صورتی که با پرسش مواجه شدید، سوالات خود را از طریق کانال ها و فرم ارتباطی و پاسخگویی اینترنتی گروپ مشاور در اختیار ما قرار دهید.
 • از بورسیه های اوپک برای دانشجویان دکترا و تحقیقات حوزه نفت و گاز و انرژی و اقتصاد نفتی در این نشانی استفاده کنید.
 • رشته اقتصاد با گرایش های مختلف را در ۶۷ دانشگاه آلمان میتوانید به رایگان تحصیل کنید.
 • تحصیل در گرایش های اقتصاد در مقطع دکترا، با بورس تحصیلی در دانشگاه های سنگاپور، سوئد، اقیانوسیه و آمریکای شمالی امکان پذیر و رایگان خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید.
 • بورسیه Singa برای دانشجویان دکترا علاقمند به تحصیل در سنگاپور را اینجا مشاهده کنید.
 • تحصیل در رشته اقتصاد در دانشگاه های آمریکا نیازمند مدرک GRE-GMAT است. برای ثبت نام در آزمون دریافت این مدرک به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید.
 • تحصیل در مقطع دکترای اقتصاد نظری در دانشگاه برکلی با بورس در اختیار دانش اموختگان ارشد اقتصاد نظری است.
 • تحصیل در دانشگاه استنفورد آمریکا بهترین گزینه جهانی برای تحصیل در رشته اقتصاد و هم چنین اقتصاد نظری است.

دنیای تحصیل در داخل و خارج از کشور را با روزیاتو دنبال کنید. اگر علاقمند به تحصیل در رشته اقتصاد نظری در دانشگاه ها و موسسات آموزشی داخل و خارج از کشور هستید، رزومه خود را کامنت کرده تا برای تحصیل در رشته اقتصاد نظری، اطلاعات لازم در اختیار شما قرار بگیرد.

حتما بخوانید:  راهنمای اپلای آنلاین برای تحصیل در رشته اقتصاد در دانشگاه های اسکاندیناوی

مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود